HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 177. - No. 006.

Dátum 1810. április 30.
Jelleg

Aláírásokkal, pecsétekkel ellátott eredeti példány, 2 melléklettel, 8 + 2 folio, latin és magyar nyelvű. Készítette: Vásárhelyi Pap József kamarai prefectus.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a munkácsi görögkatolikus püspökség egykori munkácsi, és jelenlegi ungvári rezidenciájáról, valamint a hozzájuk tartozó javakról vettek fel a kamara rendeletére.
Munkács:
Egykori püspöki székhely. Régi székház, földszintes, zsindellyel fedett, jelenleg csak főfalai állnak, a többit a kamara rendeletére 1803-ban lerombolták, megtartva az anyagot az építendő új görögkeleti püspöki székház számára; összerakva megőrzendő minden részét; lemásolva a vonatkozó rendelet. – A régi, most lerombolt székház mellett kert, veteményeskertül szolgált a püspöknek, a püspöki székhely Ungvárra való áthelyezésével a boldogult püspök a görögkatolikus tanítónak engedte át jövedelme javítására, szabályozása, jelenleg kerítése minden oldalról beomlott, a püspök hagyatékából helyreállítandó. – Allódiumház fából, zsindellyel fedett, 3 szobából, istállóból áll, mellette kert; 1808 júliusától Kutka János szabónak 40 Ft censusért 3 évre átengedve. Kérvény egy része bemásolva, hogy a három év elteltével is évi 40 Ft censusért általa teendő kisebb javításokért megtarthassa. – Szántók névvel, helyük, nagyságuk holdakban, egyik irtásföld. Kaszálók, nagyságuk kaszásokban, helyük, szomszédaik. A földeket – kettő kivételével – a csernekhegyi bazilita atyák 6 évre megkapták, évi 244 Ft bért fizetnek, a szerződés bemásolva. A püspök és elődei által pénzen vásárolt földek egyenként felsorolva, befogadóképességük, helyük, vételáruk. Két szőlő névvel, nagyságuk kapásokban. Egy darab föld a boldogult püspök által a püspöki vincellérnek megélhetése javítására átengedve.
Ungvár:
Püspöki rezidencia, emeletes, jól megépített, nagyon jól karbantartott, zsindellyel fedett, nagy pincékkel, szobák száma, elhelyezése, leírása. Hozzátartozó nagy kert, főleg díszkert nagyobb része, részben konyhakert, bérbe volt adva, a püspök hagyatékából rendbehozandó. Üvegház, leírása, állapota. Allódium, három istálló, szekérszín, pék-kocsis házával. – Templomhoz tartozó ház kerttel, négy szobás. Kanonoki ház kerttel, leírása. Házak felsorolása, helyük, anyaguk, állapotuk, jelenlegi lakójuk, censusuk összege egyenként. Püspökségnek átengedett szőlőbirtokosok névvel, pincéjük nagysága, kapacitása, censusuk összege. – A két melléklet térkép, egyiket 1781-ben készítette Mauks Godefrid mérnök, hitelesítette 1792-ben csicseri Orosz Gáspár "homo regius"; Ungvárt ábrázolja, a püspöki javakat egyenként feltüntetve. A másik térkép a püspöki palota tervrajza.
Munkácsi görögkatolikus püspökség.
(Bereg, Ung m.): Munkács – Ungvár

Tartalomgazda