HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 170. - No. 005.

Dátum 1785. február 10.
Jelleg

Eredeti, latin, 160 eredeti számozású pagina kötve, sajátkezű aláírások és pecsétek papírfelzetes lenyomatai.

Szöveg

Mutationes in dominio Nitriensi, mely 1784-es conscriptio alapján az uradalmi officialisok készítették, kamarai használatra. Ellenőrizte és hitelesítette: Vietoris Pál a vacans, püspökség javainak kamarauradalmi prefektusa.
Valamennyi possessiónál: urbarialis jövedelem: census v. váltsága, robot, tüzifa szolgáltatás öl, hosszúfuvar, culinaria; extraurbarialis bevétel: arenda, irtások s extraneusok terragiuma, malom és mészárszék, telkek száma, puszta telkek, szabadosok, zsellérek, cigányok, Kis Emőke praedium juhászata.
Az összeírások végén a falvak pecsétjei, conventiós tabella az alkalmazottak fizetésével.
A vacans nyitrai püspökség javai.
(Nyitra, Trencsén m.): Nyitra – Tormos – Darázsi – Csekei – Bodok – Zsére – Kis Emőke praedium – Dobrotok praedium – Tekenyős praedium – Moczonok – Királyi – Üregh – Csápor – Negyed – Lakácsy – Szill – Terebethe – Vogyerad praedium – Isztebnik – Biszkupicz – Kosztolna Mitticz – Driethoma – Csab – Apáthy – Radosna – Ardanocz – Püspökfalva – Krakován – Osztro – Kosztolna – Szkala – Apáthy

Tartalomgazda