HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 170. - No. 006.

Dátum 1787. január 31.
Jelleg

Eredeti, latin, 123 eredeti számozású pag. kötve, sajátkezű aláírás és papírfelzetes pecsétlenyomatok.Nyit

Szöveg

Mutationes et tabella generalis urbarialium et aliarum praestationum in Dominio Nitriensi a la Februarii Anni 1786 usque ultimam Januarii 1787, melyet uradalom officialisok készítettek kamarai használatra. Ellenőrizte és hitelesítette Vietoris Pál, a vacans püspökség javainak kamarai uradalom prefektusa. Tartalmáról l. No 5 adatait.
A vacans nyitrai püspökség javai.
Nyitra, Trencsén megye.

Tartalomgazda