HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 170. - No. 004.

Dátum 1777. június 4.Kosztolna
Jelleg

Eredeti, latin, 444 eredeti számozású pag. Fol. formátum bőrkötésben. Sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. Kelt Kosztolnán a fenti évben.

Szöveg

Conscriptio, melyet Keofejö György kamarai fogalmazó készített s a megye officiálisai valamint a káptalan megbízottja hitelesített.
Nyitra:
A vár részletes leírása, részei: kettős kapu felvonóhíddal, nagy pince, régi fegyvertár, magtár, konyhák stb. – A felső városban 2 fundus, egyiken kőház, másikon vendégfogadó nagy pincével.– A házban lakó kovács és kerékgyártó bevételük. – Kocsmált urna bor.– Más uradalmi ház s tartozéka.– Szántó köböl. – Uradalmi istálló a kocsis házával. – Városon kívül mészárszék s árendája. – Alsó városban census s muneralia értéke. – Kocsmálás árendája – vendégfogadó leírása, melléképületei, árendája. – Uradalmi mészárszék – Kert gyümölcsfákkal, részben káposztáskert, kertészház. – Kocsma pincével, az itt eladott urna bor. – Vámház s vám bevétele.– A piacpénz fele a városé, fele a püspöké.– Kilenced búza, rozs, árpa kereszt (1 kereszt – 22 kéve); borkilenced, tized és hegyvám urna. – Házas zsellérek névsora, censusuk, robot. – 4 kerekű uradalmi malom leírása, árendája – sertéshízlalás.– Serház leírása, üst, hűtő, polentaszárító. Egyetlen főzés eredménye vasa, le kiadások – tiszta haszon évi főzések száma – Pálinkafőzőház, bognár háza. – Gyürky utca: Jobbágyok névsora.– Szolgáltatásuk: census, robot, fa orgia, vaj pint, kappan, csirke, tojás. Contractus: mely szerint a szolgáltatásokat megváltják. Kilenced in natura: búza, rozs, árpa, zab cub. – Szőleik után nyolcad, urna. Irtásaik után nyolcad.– Cigányok névsora.– "Kis Pokol" kocsma, itt árult bor urna. – Allódiális szőlő kapás, présház pincével, hordószín, mellette szilvás. – A szőlőhegy egy részéről tized a püspökségnek s ősi szokás szerint minden szőlőtulajdonos "barázda pénzt" ad, tizedbor urna.– Tölgyerdő.
Tormos possessio:
Allódiális épület leírása, istálló, kocsiszín, szárnyasok óljai, ökrösgazda lakása, más istálló.– Szérüskert, kút, kert gyümölcsfákkal.– Szántó 3 nyomásban köböl; vetés: őszi búza és rozs köböl; terméseredmények köböl: búza, rozs, tavaszi árpa, zab, borsó, lencse. – Rétek kaszás. – Állatok: fejős és meddő tehenek; az allodiator minden tehén után ad icce vajat, libra sajtot, meddő után feleannyit; borjak száma, eladott borjak s öreg tehenek értéke; a tehenészet bevétele – ebből le a takarmány értéke – tiszta haszon. Allódiális ökrök, s munkanapjaik értéke.– Juhászat: juhászház, s juhakol, juhok; juhász szolgáltatása: bárány, vaj pint, sajt libra. – Uradalmi vendégfogadó, részei, melléképületei, kocsmált bor urna s értéke.– Téglavető szín, szárító szín, téglavető háza, az évi téglaszám, ennek értéke. – Szelence patak völgyében kocsmaház, részletes leírása; itt kocsmált bor urna; kilenced kereszt: búza, rozs, árpa, zab, tönköly; irtások után nyolcad.
Kis Emőke praedium:
Irtásföldek s rétek kaszás.
Bodok:
Szőlőhegyről ius montanum: 1 icce 1 fossura után, összesen urna, bortized urna.– Terménytized – mészárszék árendája – kocsmált bor urna.
Zsére:
Tizedet – búza és zab mérő – megváltják; bortized urna. – 2 tölgyerdő, makkot ritkán terem.– Irtott rét kaszás.
Darazsi:
A szőlőhegy után nyolcad urna – postfundualis földek után tized. – Irtott s Dobrotok praedium földjei után nyolcad. – Fa háromkerekű malom, malomház. – Uradalmi rét kaszás.
Tekenyős praedium:
Szántó köböl s érte árenda köböl rozs. – Pograny possessio decimaja – conventionalis tabella: prefectus, fiscalis, provisor, kulcsár, ispán, timpanista, vigiliarum magister, hajdúk, bognár, kocsis, fűtő, vadász, allodiator, ökrösgazda, vincellér, pásztor, a székesegyház zenészeinek évi fizetése.– Az épületekre évi kiadás, az évi tiszta jövedelem.
Moczonok oppidum:
A püspök háza, részei, igen szép festett stukkós ebédlő, vietor műhelye, hordótároló, lóistálló, conservatorium, ahol zabot tárolnak, kocsiszín, szolgák lekrészei, szárnyasólak. – Kert kertilakkal, kertészház, tehénistálló, uradalmi pince, hajdúk háza. – Uradalmi pálinkafőző felszereléssel. – Hízómarhák istállója. – Vámház pincével s a vám. – Gyümölcsös szilvafákkal. – Juhászház juhakollal; ökrösgazda s az allodiator háza. – Frumentarius háza; uradalmi tehenészet istállója; szérüskert csűrrel – tehenészet: meddő és fejőstehén. Bevételének kiszámítása s a szolgáltatást l. Tormos. – Két halastó.– Allódiális földek 3 nyomásban.– Vetés köböl: búza, rozs, árpa, zab, borsó, lencse. Termés mérő, értéke s a szalma értéke. Negyed lakói által használt föld cub.; rét kaszás. – Allódiális szőlő kapás, termése urna, présház pincével.– Garázda praedium területén allódiumban juhászat: juhászház juhakollal; pince a vaj és sajt tartására; juhok száma; juhász szolgáltatása: árenda, vaj, sajt, bárány; a juhászat tiszta haszna. – Uradalmi vadászház leírása, melléképületei, mészárszék s árendája.– Uradalmi vendégfogadó s melléképületei, bevétele. – Téglavető a téglavető házával, száírtószínnel, kapacitása, a tégla értéke.– Serfőzőszín üsttel. – Halastó lefolyásánál malom, molnárház s a malom jövedelme. Más egykerekű malom molnárházzal. – "Kolecsko" vendégfogadó leírása, melléképületei. Erdőszélen kocsma ahol erdész lakik, bevétele. – Szabadosok 3 osztályban: 1. ősi jogon csak katonai szolgálattal tartoznak. 2. a püspök beleegyezésével az előző csoporthoz tartozók telkeit vették meg, 3. akiket a püspök felszabadított a jobbágyterhek alól. Névsoruk s censusuk. – Szőlők után hegyvám urna, tized urna.– Uradalmi borárulás bevétele, árult bor urna. – Termény, juh és méhtized értéke.
Királyi:
Puszta telek melyet az ispán használ s bevétele.– Malom s proventusa– Kocsma s leírása – Halastó. – Téglavető.
Üregh possessio:
Szőlőhegyéről hegyvám urna, a tized jelentős része az esztergomi érseké; egy tábla szőlő, ahonnan nyolcad jár.– Kocsma s leírása s az itt árult bor urna. – Malom molnárházzal s bevétele. – Uradalmi mészárszék a mészáros lakásával.– A zsidó kereskedő és a kovács árendája.
Csápor:
Szőlőhegyéről hegyvám s tized urna – szilváskertek után terragium köböl zab.
Negyed:
1770-ben contractussal megváltják úrbéri szolgáltatásaikat, szabadosok.– Paraszti malmok s censusuk.
Sempte:
Szőlőhegyéről tized urna.
Lakácsi:
Régi kastély részletes leírása, pince, istálló, kocsiszín – veteményeskert, gyümölcsös öreg gyümölcsfákkal.– Kertészlak leírása. – Uradalmi vendégfogadó részletesen, bevétele. – Allódiális ház, ahol allodiator, ökrösgazda s pásztor lakik. – Tehén s ököristálló. Juhászház juhakollal. – Szérüskert, csűr, teteje faoszlopokon.– Allódiális szántó 3 nyomásban köböl; rétek kaszás.– Vetés: búza, árpa, rozs, zab köböl, termés kereszt s érték. – Mészárszék a mészáros lakásával. – Bortized s hegyvám urna. – Puszta telkek. – Paraszti malom s census.
Szill:
Mészárszék árenda. – Irtásföldek után nyolcad.
Csabb:
Földesúri szőlő kapás s termése urna. Uradalmi malom s árendája. Hegyvám urna, tized az esztergomi káptalané. – Paszto és Bajmocskáról tized.
Apáthy praedium:
Szérüskert csűrrel – ökrösgazda nyári lakása. – Allódiális szántó köböl, vetés köböl s termés.– Allódiális rétek kaszás.– Malom.
Radosnya oppidum:
Kastély részletes leírása – gyümölcsös régi és új gyümölcsfákkal, kertészház. – Allódium: ló és marhaistálló, kocsiszín. – Allódiális ház az ökrösgazdának, pince, juhászház juhakollal, szérüskert csűrrel. – Szántó 3 nyomásban, köböl; vetés: búza, árpa, rozs, zab köböl. – Allódiális rét kaszás. – Komlóskert köböl, káposztáskert – Bognár háza.– Uradalmi mészárszék – kovácsműhely.– Új uradalmi ház árendában. – Sörfőző sörérlelővel, polentaszárítóval, pince; a serfőző évi kapacitása; egyetlen főzéshez szükséges: árpa, komló köböl, fa orgia, bér és szállítás költsége, tiszta haszon – Pálinkafőző, évi kapacitása urna (1 urna 64 media); 1 urna pálinka önköltsége; pálinkafőző konventiója. – Vadászház, részei, melléképületei. – Malom, melynek proventusa a xenodochiumé.– Téglavető szárítószínnel, kapacitása db., s ennek értéke.– Uradalmi szőlő kapás, szilváskert hozzá, pince, felette présház és hordószín – Uradalmi malom s bevétele; a molnár conventiója.– Bortized s hegyvám urna. – Irtásföld és rét. –Paraszti malom censusa.– Kocsmálás bevétele.
Ardanocz:
Felerészben a káptalané. Uradalmi vendégfogadó, részei, a kocsmáros fizetése. Erdő, irtásrétek.
Püspökfalva:
Malom és censusa. Kocsmált bor értéke.
Krakovány:
Provisor házának leírása, szérüskert, csűr, pince, istálló, kocsiszín. Más uradalmi ház részletezve, hajdúk s ökrösgazda lakása. Allódiális szántó 3 nyomásban köböl, vetés őszi rozs s tavaszi árpa köböl. Allódiális rétek kaszás. Uradalmi komlóföld köböl. Káposztáskert. Uradalmi pince présházzal, szüreti felszerelés s üres hordók. Szőlő kapás, termése urna. Téglavető, kapacitása, ráfordítás, haszon. Kocsma s bevétele, malom s censusa.
Trebethe:
A falu malma s szerződés szerinti censusa. Uradalmi káposztáskert köböl.
Osztrzo:
Bortized urna, hegyvám, szőlő kapás. Uradalmi kocsma és mészárszék árendában. Malom s censusa. Uradalmi komlós- és káposztáskert.
Vogyerad praedium:
Allódium: allódiális ház részletezve, pince, istálló, szérüskert. 3 nyomásban szántó köböl; vetés: őszi búza és rozs, tavaszi árpa, zab köböl; termés: kereszt. Rét kaszás.
Szkácsány:
Uradalmi ház leírása, külön pince, 2 istálló, kert, kocsiszín. Hajdúk háza, uradalmi csűr. Szántó 2 nyomásban köböl. Rét kaszás. Puszta szőlő "in agrum conversa", mérő. A földek árendában. Kocsmáros háza s más árendába adott ház. Uradalmi serház, pálinkafőző, téglavető szín. Szőlő kapás, tized utána. Tölgyerdő. Mészárszék árendában. Malom censusa.
Hradistya:
1 kerekű malom s censusa. Pálinkafőző üst censusa. Tized megváltása.
Alsó Vesztenicz:
Uradalmi vendégfogadó leírása. Vám, malom censusa, mészárszék censusa.
Felső Vesztenicz:
Név szerint szabadosok és censusuk. Bortized, hegyvám, hegyvámköteles szőlő kapás, malom és censusa, uradalmi vendégfogadó és tiszta haszna.
Dvornik:
Hegyvámos szőlő kapás, hegyvám és bordézsma urna. Malom és mészárszék censusa.
Raczicz:
Úrbéri szolgáltatás megváltása. Malom censusa. – Pálinkafőző üst s mészárszék censusa.
Szucsány:
Jobbágyok contractus alapján megváltják úrbéri szolgáltatásaikat. Szabadosok név szerint s censusuk. Malmok censusa.
Verbény:
Uradalmi szántó köböl. Jobbágyság contractus alapján fizetett váltsága.
Bajmocz Apathy:
Uradalmi vendégfogadó s tiszta haszna, mészárszék s árendája, malom s censusa.
Livina Apáthy:
Uradalmi kocsmaház s tiszta bevétele, malom s censusa. Környező falvak tizede.
Chuda Lehota:
Szabadosok s censusuk. Uradalmi kocsma s bevétele. Úrbéri megváltás összege.
Also Nasticz:
Uradalmi kocsmaház leírása, bevétele. Malom s censusa.
Biszkupicz:
Uradalmi kocsma leírása, kimért bor urna, tiszta haszon. Malom s censusa.
Kosztolna:
Uradalmi ház s leírása, pince, istálló, kocsiszín; kert gyümölcsfákkal, káposztáskert. Uradalmi csűr. Allódiális szántó 3 nyomásban köböl; vetés: őszi búza, rozs, tavaszi árpa és zab köböl; termés kereszt, 1 kereszt – 20 kéve. Rétek kaszás. Komlóskert, káposztáskert, szilváskert. – Uradalmi vendégfogadó leírása. Serház s részei: szárító, serfőző, tároló, a serház árendája. Malom és mészárszék censusa.
Driethoma:
2 kerekű uradalmi malom s bevétele. Uradalmi kocsma leírása, bevétele.
Isztebnik:
Uradalmi kocsma fából. Hegyvámos szőlők kapás, hegyvám urna. Pálinkafőző üst censusa.
Szkala:
Uradalmi kocsmaház leírása.
Biszkupicz:
Uradalmi kocsmaház fából, allódiális szántó köböl.
Apáthy:
Uradalmi kocsmaház.
Kosztolna Miticz:
Fa uradalmi kocsmaház. Malom s censusa.
Tormos:
17 jobbágy, 31 zsellér.
Bodok:
50 jobbágyhely, közülük öt helyen 2 jobbágy, 10 zsellér.
Zsére:
117 jobbágy, 18 zsellér.
Darázsi:
28 jobbágy, 37 zsellér.
Csekej:
27 jobbágy, 19 zsellér.
Moczonok oppidum:
79 jobbágy, 85 zsellér, 25 libertinus.
Királyi:
48 jobbágy, 31 zsellér, 5 subinquilinus, 5 cigány.
Üregh:
60 jobbágy, 38 zsellér.
Csápor:
54 jobbágy, 25 zsellér, 2 subinquilinus, 4 cigány.
Negyed:
259 jobbágy, 62 zsellér, 26 subinquilinus, 8 libertinus, 8 cigány.
Lakácsi:
63 jobbágy, 51 1/4 3/32 telken, 5 zsellér, 5 subinquilinus.
Szill:
20 jobbágy, 14 3/8 telken, 2 zsellér, 5 subinquilinus.
Csabb:
30 jobbágy 14 3/8 telken, 3 zsellér, 6 subinquilinus.
Radosnya oppidum:
44 jobbágy 30 3/8 telken, 38 zsellér, 9 libertinus, 4 cigány.
Ardanocz:
31 jobbágy, 6 3/5 1/32 telken, 4 zsellér.
Püspökfalva:
15 jobbágy, 3 subinquilinus.
Krakovány:
72 jobbágy, 31 1/2 1/6 telken, 4 zsellér, 5 libertinus, 1 cigány.
Trebethe:
91 jobbágy, 34 7/8 3/32 telken, 2 zsellér, 4 subinquilinus, 2 libertinus.
Osztro:
73 jobbágy, 31 1/16 telken, 7 zsellér, 8 subinquilinus, 4 libertinus.
Szkácsány:
128 jobbágy, 52 1/2 5/32 telken, 2 zsellér, 10 subinquilinus.
Hradistya:
60 jobbágy, 18 7/16 telken.
Also Vesztenicz:
80 jobbágy 19 7/8 1/16 telken, 5 libertinus.
Felső Vesztenicz:
41 jobbágy 8 1/4 1/16 telken, 12 zsellér, 7 subinquilinus, 6 libertinus.
Dvornik:
64 jobbágy 9 3/4 1/8 telken, 23 zsellér, 4 subinquilinus, 9 libertinus.
Raczicz:
83 jobbágy 18 1/32 telken.
Sucsány:
134 jobbágy 22 1/2 3/32 telken, 16 zsellér, 14 libertinus.
Verbény:
7 jobbágy.
Macso:
18 jobbágy.
Bajmocz Apáthi:
52 jobbágy 24 1/32 telken, 3 zsellér, 9 subinquilinus, 2 libertinus.
Chuda Lehota:
13 jobbágy 10 3/8 1/32 telken, 3 libertinus.
Livina Apáthy:
18 jobbágy 16 3/4 3/16 telken, 2 zsellér, 2 libertinus.
Nagy Krstyene:
10 jobbágy, 2 inquilinus, 2 libertinus.
Also Násticz:
26 jobbágy 10 1/2 telken, 2 inquilinus, 1 subinquilinus.
Biskupipcz:
20 jobbágy 5 inquilinus, 3 subinquilinus.
Kosztolna:
11 jobbágy 4 1/8 telken, 5 inquilinus.
Driethoma:
16 jobbágy 4 7/8 telken, 10 inquilinus.
Isztebnik:
18 jobbágy 13 3/8 telken, 9 zsellér.
Szkala:
13 jobbágy, 4 zsellér, 2 subinquilinus, 5 libertinus.
Biszkupicz:
17 jobbágy, 10 zsellér, 1 subinquilinus.
Apathj:
14 jobbágy 6 3/4 telken, 5 zsellér.
Kosztolna Miticz:
15 jobbágy 9 1/4 telken.
Összes bevétel: 66.080 Ft 86 89/96 xr. Összes kiadás: 10.820 fl. 10 1/6 xr.
A nyitrai püspökség javai.
(Nyitrai m.): Nyitra civitas – Tormos – Bodok – Zsére – Darázsi – Csekei – Pograny – Tekenyős praedium – Moczonok oppidum – Királyi – Üregh – Csápor – Negyed – Sempte – Lakácsi – Szill – Csabb – Paszto – Bajmocska – Apáthy praedium – Radosnya oppidum – Ardanocz – Püspökfalva – Krakovány – Trebethe – Osztro – Vogyerad – Szkácsány – Hradistya – Alsó Vesztenicz – Felső Vesztenicz – Dvornik – Raczicz – Szucsány – Verbény – Macso – Bajmocz Apáthy – Chuda Lehota – Livina Apáthy
(Bars m.): Nagy Krstyene
(Trencsén m.): Also Násticz – Biszkupicz – Kosztolna uradalom – Kosztolna – Driethoma – Isztebnik – Szkala – Apathi – Kosztolna Miticz

Tartalomgazda