HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 170. - No. 003.

Dátum 1777. január 31.Szentkereszt
Jelleg

Eredeti, latin, 260 pag. Fűzött fol. form., sajátkezű aláírás és pecsét. Kelt Szentkereszten a fenti évben mellékelve: az összeírás összesítése 2 pag.

Szöveg

Conscriptio, melyet Marczell Ignác a kamarai számvevőség officiálisa készített.
Az új besztercebányai püspökséghez tartozó egykori Szent Kereszt apátság (Garamszentbenedek?) javai:
Szent Kereszt:
Emeletes kastély leírása, istálló, kocsiszín, pince, allódiális épület, 3 istálló, a vietor műhelye, hordószín. – Kert gyümölcsfákkal, gyümölcsszárító, méhes fából.– 5 kerekű vízimalom s építeni kezdett új malom, molnárház leírása.– Serház s részei, plenta ház, erjesztő, ser- s pálinkafőző helyiség.– Istálló s kocsiszín. – Pince faházacskával.– A városban vendégfogadó, részletes leírása, melléképületei.– 2 predialista kúria. – Jobbágyok név szerint.– Intravillanum köböl, szántó köböl – rét kaszás – káposztáskert fej káposzta, kenderföld mérő.– Állatok: ökör, ló, tehén, juh, disznó, kas méh.– Puszta telkek.– Zsellérek. – Uradalmi bevétel: census, malomárenda, mészárszékárenda, tizedváltság, zsellérárenda, vám árendáj – Serházban főzött sör vasa s pálinka urna. – Malom bevétele a vámgabonából köböl. – Vendéglőben mért bor urna, s a vendéglőn kívül kocsmált bor urna.– Komlóskert s itt termelt libra komló. – Vegyes tölgy- és bükkerdő – Bevétel a szénégetésből s makkbér.
Nagy Lovcsa:
Uradalmi rét, jobbágyok l. Szent Kereszt.
Presztavlk:
L. Szent Kereszt. – Censualis zab cub. s bevétel ex taxa ovium hyematarum (= az áttelelt másodéves birkák taxája).
Kis Lovcsa, Szlaszka:
Földesúri malom.
Kaproncza:
Kocsma fából.
Bartos Lehota:
Uradalmi vendégfogadó leírása.– Kovácsműhely.– Malom leírása, melléképületei; a malom bevétele cub. – A vendégfogadóban kocsmált bor és pálinka urna.
Lutilla:
Kocsma fából.
Vetero Kremnioska:
Mészáros házának leírása.
Kremnicz:
6 kerekű malom leírása s proventusa cub. búza, rozs, árpa.
Jasztraby:
Kocsma – 2 kerekű malom.
Szőlős oppidum:
Uradalmi officiális háza.– Kocsma s proventusa. – Praedialista nemesek házai. – Uradalmi szőlő kapás, termése vasa. – Tized és kilenced bor vasa a szőlőhegyről.
Berzence:
Praedialista kúria.
Némethy:
Kocsmaház fából.
Csejkeö:
Fa kocsmaház.
Az uradalom kiadásai: provisor, kulcsár, ispán, hajdú, vincellér, bognár konvenciója.
Szent. Kereszt:
70 jobbágy: háromnyolcad telken; 8 nyolcadtelken: 19; háromnegyedtelken: 1; negyedtelken 41.– A jobbágyságnál összesen: 1364 mérő szántó, 124 falc rét, 148 ökör, 64 ló, 108 tehén. 14 puszta telek a jobbágyok között felosztva.– 1 házas zsellér. 10 zsellér a kastély földjén.
Nagy Locsva:
43 jobbágy: 11 1/8 egésztelken; 16 jobbágy 1/16 telken; 4 jobbágy 3/16 telken; 18 jobbágy 1/8 telken; 4 jobbágy negyedtelken; 15 házas zsellér; 5 subinquilinus; 13 puszta telek jobbágyok között kiosztva.
Presztavlk:
44 jobbágy: 20 jobbágy 1/16 telken, 23 jobbágy 1/8 telken, 1 jobbágy 1/4 telken. 7 házas zsellér, 5 subinquilinus. – A jobbágyoknál: 455 mérős szántó és 140 falc. rét.
Trubin:
54 jobbágy: 1/16 telken 20, 1/32 telken 5, 3/32 telken 1, 1/8 telken 27. – A jobbágyságnál összesen 697 1/2 mérő szántó és – 257 falc. rét. 11 házas zsellér, 7 subinquilinus.
Kis Lovcsa:
35 jobbágy, – a jobbágyságnál összesen: 685 mérő szántó, 132 1/2 falc. rét. 6 házas zsellér, 2 subinquilinus, 4 puszta telek.
Uj Lehota:
42 jobbágy 10 2/4 telken,– a jobbágyságnál összesen: 533 mérő szántó,– 154 falc. rét, valamennyi jobbágy 1/4 telken. 29 házas zsellér, 4 subinquilinus.
Jano Lehota:
52 jobbágy – a jobbágyságnál összesen: 745 mérő szántó, 129 falc. rét. 46 zsellér, 7 subinquilinus.
Koszorin:
41 jobbágy, a jobbágyságnál összesen: 882 mérő szántó, 324 falc. rét, 48 ökör, 76 ló. 7 zsellér, 3 subinquilinus.
Szlaszka:
41 jobbágy 4 7/8 telken – a jobbágyságnál összesen: 739 1/2 mérő szántó, 195 falc. rét. 17 házas zsellér, 9 subinquilinus.
Kaproncza:
65 jobbágy, a jobbágyságnál összesen: 973 1/2 mérő szántó, 149 falc. rét. 38 zsellér, 5 subinquilinus.
Lutilla:
78 jobbágy 17 1/4 telken – a jobbágyságnál összesen 1752 1/4 mérő szántó, 385 3/4 falc. rét. 12 házas zsellér, 4 subinquilinus.
Vetero Kremnioska:
28 jobbágy. A jobbágyságnál 551 mérő szántó és 116 falc. rét. 5 házas zsellér, 3 subinquilinus.
Bartoss Lehota:
25 jobbágy – a jobbágyoknál 364 mérő szántó és 104 falc. rét. 5 házas zsellér és 3 subinquilinus.
Nyerolno:
15 jobbágy 3 1/2 telken. 4 zsellér, 2 subinquilinus.
Jasztrabj:
42 jobbágy 5 1/4 telken – összesen a jobbágyságnál 1352 mérő szántó és 122 falc. rét. 8 házas zsellér.
Pittyelowa:
36 jobbágy – a jobbágyságnál összesen 496 1/2 mérő szántó és 95 falc. rét. 6 zsellér, 2 subinquilinus.
Berzencze:
62 jobbágy negyedtelken – 8 házas zsellér. – Igásállat: 49 ökör, 79 ló.
Némethy:
58 jobbágy – a jobbágyságnál összesen: 644 1/2 mérő szántó, 69 falc. rét, 589 1/2 mérő irtás szántó, 178 1/2 falc. irtásrét. 10 zsellér és 4 subinquilinus.
Szöllös oppidum:
94 jobbágy, 22 házas zsellér és 22 subinquilinus, 38 extraneus szőlőbirtokos.
Csejkeö:
129 jobbágy, 28 zsellér és 25 subinquilinus. – Igásállat: 214 ökör és 47 ló.
Az új besztercebányai püspökséghez tartozó garamszentkereszti uradalom.
(Bars m.): Nagy Lovcsa – Presztavlk – Trubin – Kis Lovcsa – Uj-Lehota – Jano-Lehota – Koszorin – Szlaszka – Kaproncza – Lutilla – Vetero-Kremnioska – Bartoss-Lehota – Nyevoino – Jasztraby – Pittyelova – Kremnicz (Körmöcbánya) – Berzencze – Némethy – Szőlős oppidum – Csejkeő

Tartalomgazda