HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 170. - No. 002.

Dátum 1778. május 4.Kassa
Jelleg

Eredeti, latin, 21 pag., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Kassán a fenti évben, 18 db. melléklettel.

Szöveg

Conscriptio, melyet Lehoczky László kamarai kiküldött készített és Abaúj vármegye officiálisai hitelesítettek a Kalmanczai család fiágának kihaltával a fiscusra szállt javakról.
Buzinka:
Kúria fából, részei, becsértéke.– Más emeletes faház részletes leírása.– Allódiális ház 6 istállóval, más istálló kocsilovaknak. – 2 cséplő csűr, szérüskert, disznóól. – Vízimalom 2 kerékkel, a malom melléképületei; árendája: készpénz,– disznóhízlalás– búza cub., robot szekercével. – Pálinkafőző épület s a pálinkafőző háza, 2 üst, árenda. – A folyón túl kőház körülötte veteményes és káposztáskert, szilváskert. – A provisor háza, puszta kurialis telek. Kocsmaház fából, részei, árendája; a kocsmában mészárszék is. – Szántó részenként köböl, 3 nyomás; vetés köböl: búza, rozs, tavaszi, búza, árpa, zab, tönköly, köles, kukorica, borsó, lencse s ezek értéke.– Rét kocsi. – Legelőn: ökör, tehén. – 18 éves tölgyerdő s ebből bevétel.– Szőlő Hasznos s Tálya szőlőhegyén, termésük vasa bor. – Jobbágyok név szerint, fiaik s életkoruk.– Szántó extravillanum s irtás hold.– Rét telkiállomány és irtás. Hold és kaszás.– Állataik: ökör, ló, tehén, növendékmarha, disznó, kas méh.– Úrbéri szolgáltatás: kappan, csirke, tojás, vaj pint, fa öl, robot.– Zsellérek és subinquilinusok. – Rét igen kevés – legelő az ugar földeken – 1 egész telek után 1 hosszúfuvar, kilencedet megváltják, tizedet nem adnak, mert a megtelepítés előtt kuriális volt.
Az összeíráshoz a kamarai hivatalnak megjegyzései. 18 db. melléklet: aestimatio, irtásföldek összeírása, Tálya oppidum oklevelébe foglalt szőlőbecslés, Abaúj vármegye tanúvallatása, birtoktörténeti adatok.
Kalmanczai István-féle fiskális javak.
(Abaúj m.): Buzinka

Tartalomgazda