HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 038 / h.

Dátum 1731. április 11.
Jelleg

1766. szeptember 23-án hitelesített másolat. Német nyelvű. 2 folio.

Szöveg

Contractus urbarialis.
Úrbéri, egyben megszállítási szerződés, egyrészről Savoyai Jenő herceg Baranyavár-i uradalma, másrészről Stoján Maximovics, Damián Petrovics és Vucsin Stánics szekcsői szabad költözésű jobbágyokkal, kik összesen 26 főnyi, húsz háznyi, szabad költözésű subditus családfővel, a herceg tulajdonát képező Hercegszöllős possessióban való letelepedésükről és úrbéri szolgáltatásaikról szerződnek. Kelt Béllyén, a herceg Baranya megyei birtokainak caput bonorumában, a fenti napon.
A megszállítási, egyben úrbéri szerződés hét pontból áll. Ezek rövidre fogott tartalma: 1. A hercegi uradalom kötelezi magát, hogy az egyébként már részben lakott faluban biztosítja az újonnan betelepülők számára a házhelyeket és azok összes tartozékait, mihelyt azok „bevonulnak” a faluba („…also gleich bey Ihrer einrückhung…”). – Az egész úrbéri per során, melyben a jelenleg kamarauradalmi subditusok gyakran pillantanak vissza Prinz Eugen idejére, mint amelyben messze jobb dolguk volt, mint a kamara direkciója alatt, ezekben a Prinz Eugeni időkben keletkezett okmányok arról tanúskodnak, hogy a katona herceg a birtokain is bizonyos katonai rendet tartott. Így pl. korábbi okmányokban már előbukkant az, hogy Baranya megyei birtokainak adminisztrátora egy dragonyoskapitány; így nem furcsa az sem, hogy az újonnan betelepülő, nevük után ítélve nyilván a szerb határőrök leszármazottai közül való, új subditusok nem „megérkeznek” az új szálláshelyre, hanem „berukkolnak”. – 2. A hercegi uradalom a folyó, 1731. esztendőre megadja az újonnan betelepülőknek minden szolgáltatásra kiterjedően a „teljes szabadságot” („die absolute Freyheit”), azaz mentesíti őket ezévre a szolgáltatások alól. – 3. Az elkövetkező, 1732. esztendőre mentesíti őket a robot és az árenda alól. De ettől az évtől kezdve kötelesek lesznek a szokványos terményekből és produktumaikból a földesúri kilencedet rendszeresen szolgáltatni. – 4. Az árenda egyébként a mentességi idő lejárta után a jobbágyok számára évi 2 Ft. lesz, a zsellérek számára pedig, ha lesznek ilyenek, évi 1 Ft. Minden ház után meg kell adniuk évente az ölfát, továbbá 4 tyúkot és 20 tojást. – 5. A mentességi idő lejárta után minden jobbágygazda évente 4, minden házas zsellér évente 2 napot lesz köteles robotolni, az uradalmi tisztek által megjelölendő helyen és munkában. – 6. Makkos esztendőkben darabonként 10 magyar dénárért makkoltathatják sertéseiket az újonnan betelepülők is; a falu határában levő uradalmi erdőkben. – 7. E pont a kölcsönös kötelezettségvállalás szokásos záradékszövegét tartalmazza, valamint azt, hogy az újonnan betelepülők is kapnak a szerződésből egy példányt, mihelyt a földesúr-herceg mindkét példányt aláírja.
Savoyai Jenő herceg Herczegh-Szöllős possessiója. (Baranya m.)

Tartalomgazda