HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 038 / g.

Dátum 1766. szeptember 11.
Jelleg

1766. szeptemberben hitelesített másolat. Az irat szövege magyar, a hitelesítési záradék latin. 2 folio.

Szöveg

Panaszlevél. „Öreg Pap János”, a béllyei kamarauradalom daróci jobbágya által az uradalmi úriszékhez benyújtott panaszlevél. Kelt Darócon, a fenti napon.
Az öreg jobbágy a szokásos bevezető után jelenti az úriszéknek: „miképpen taval illenkor az salva venia sertéseimet a’ kanász gyerekem a Len kertek mellett, Laskai Tégla Háznál őrzötte vala. Kikreis Klempay Ispány Vram vadászotrul vissza fordulván, ugyanott az Ország Uttya mellett reajuk akadott, és közülük 4 ártánt, kik három Esztendősek valának, agyon lütt. Egyiket ugyan mindgyárt fell darabolták; Másikát a’ Kopácsi Kapitán cselédgyeinek pénzen ell adták; a’ ketteit pedig, mivel a’ Sebbel ell Szalastak, harmad napra, mikor már meg büdösöttek, találtam meg.” – Az állatok nem tettek kárt, hiszen a kertek mellett, de szabad területen füvelltek. Az öreg jobbágy kéri az úriszéket: szolgáltasson igazságot, s állapítson meg számára illő kártérítést.
Darócz fiskális possessio. (Baranya m.)

Tartalomgazda