HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 029.

Dátum 1701. szeptember 29.
Jelleg

Egy eredeti és egy kamarai fogalmazvány. 2 folio.

Szöveg

Aestimatio
Pruckner János Vilmos kamarai alszámvevő által készített becslés az UC 168 : 28 jelzetű consignatioban jegyzékbe foglalt javakról. Kelt a Szepesi Kamara kassai számvevőségén, a fenti napon.
Mihálydi:
Az irat nem más, mint az UC 168 : 28 jelzetű consignatio (kivonatát lásd e jelzet alatt) alapján készült kamarai becslés, az ott számba vett Vér-birtokrészről. – Egy javítgatott fogalmazványi és csak a becsértékeknél eltérést mutató eredeti példányban. – A becsérték kétoszlopos. Az egyik oszlopban az elzálogosítási, a másikban az örökjogon történő elidegenítési becsérték szerepel.
Mihalydi Vér-portio.
(Szabolcs m.): Mihalydi

Tartalomgazda