HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 013 / g.

Dátum 1797. december 1.
Jelleg

Két azonos, eredeti példányban.

Szöveg

Conscriptio
Ugocsa megye két officiálisa által, a megye alispánja rendeletére, a tiszaújlaki kamarauradalmi provizorátus kérésére, bírói eljáráshoz bizonyítékként készített összeírás, melynek során számba veszik "omnia Prata et terras postfunduales, quas occasione Executionis Incolae tenuerant, et ultro etiam tenendas iudex Exequens declaravit." Kelt a faluban, a fenti napon.
Farkasfalva:
A fentebb körülírt szántókat és réteket a két officialis nyolc oldalon, táblázatos formában veszi számba, alaposan és igen részletesen. A táblázat fejrovatai az alábbiak: 1. Sorszám. – 2. Megnevezés és a hely megjelölése. Igen gazdag anyag: dülők, határrészek neve nagy változatosságban, magyar nyelven. – 3. A szántóföldek a) darabszáma, b) mennyisége, azaz kapacitása köbölben és vékában. – 4. A rétek a) darabszáma, b) "szekér vagy boglya" – így adják meg az összeírók a rétek kapacitását. – Az összeírást az utolsó oldalon főösszesítés zárja, a szokásos zárószövegeken kívül.
Farkasfalvai fiskális portio.
(Ugocsa m.): Farkasfalva

Tartalomgazda