HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 012.

Dátum 1796. július 18.
Jelleg

Eredeti. Két példányban; a második azonban 1797. július 18-án kelt, és a korábbi első példányhoz képest elenyésző módosítást tartalmaz.

Szöveg

Conscriptio. Dombrády Lipót kamarauradalmi provizor álal készített részletes jegyzék, illetve összeírás azokról a földdarabokról és rétdarabokról, melyek a királyi fiskus javára bírói úton megnyert, illetve a Farkas családtól visszaperelt fenti possessióbeli birtokrész curiális tartozékai. Kelt a helyszínen, a fenti napon.
Az összeíró e No 12-es jelzetű iratban hetvennégy tételben (értsd: ugyanennyi darabban) számba vesz összesen 66 köböl és 2 véka vetőmagot befogadó szántóterületet. (Az 1797. évi példányban a 74-es szám 75-re van kijavítva, egyébként a példány minden adata megegyezik az 1796. évi példány adataival.) – Továbbá számba vesz még huszonnyolc darabban összesen 50 szekér (egyenlő ugyanannyi boglyával) szénát hozó rétet. – Az összeírást táblázatos formában készítette el az összeíró. E táblázat fejrovatai mind az 1796., mind az 1797. évi példányban azonosak. A fejrovatok: 1. Sorszám. – 2. A föld vagy rét megnevezése, helye. Kitűnő topográfiai meghatározások; igen sok dülő- és határrésznév, szép magyar nyelven, összesen nyolc folio nagyságú oldal terjedelemben, sűrűn teleírt oldalakon.) – 3. A földek darabszáma és vetőmag-kapacitása köbölben és vékában. – 4. A rétek darabszáma és hozamuk szekér, illetve boglya szénában (1 szekér = 1 boglya).
Farkasfalvai konfiskált portio.
(Ugocsa m.): Farkasfalva

Tartalomgazda