HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 011.

Dátum 1803. szeptember 1.
Jelleg

Eredeti, németül. A becslést végző szakiparosok neve mellett kitűnően sikerült pecsétlenyomatok, szakmájuk szimbólumainak véseteivel.

Szöveg

Aestimatio. Krammer János kőművesmester, Schmeltzbach József ácsmester és Cshordasich Mátyás pintérmester által készített becslés a fenti ingatlanokról, melyeket egyidejűleg a kamarauradalom átad Felkis Antalnak, az illoki dominium director dominalis-ának, Szerém megye két officialisának jelenlétében, s előttemezése mellett. Kelt a helyszínen, a fenti napon.
Illok:
A becslési eljárás lefolytatására az adta a közvetlen okot, hogy az illoki uradalom ("Illoker Herrschafft") zálogba veszi a környékbeli szőlőhegyeken levő fiskális szőlők bordézsmáit a kamarától. – Ámde: a bordézsma kezeléséhez, illetve: begyűjtéséhez, kezeléséhez és tárolásához nyilván szükséges a fenti két épület, s ezért, mielőtt azok zálogbirtokba adásuk megtörténnék, a szokásos hivatalos becslési eljárást le kell folytatni. – A becslést a szakemberek négy fázisban végezték el, ennek megfelelően a becslési jegyzőköny is négy fő fejezetre tagolódik: I. A présház, a pálinkafőzdével együtt. – II. A pintérlakás. – III. A felszerelések. "Requisiten." – IV. Egy igen rövid fejezet, az Ireg-en tárolt néhány leltári tárgyról. E fejezetek tartalma, egyenként: I. A présház és a pálinkafőzde. Egybeépült, nagyobb térfogatot befoglaló, két részből álló épület. Alapterülete 32 × 5 öl, és "…mit dem Fundament hoch 2 Klaffter 6 Zoll; 2 Schuch dick in Mauerwerk." – A falazat nagyobb része égetett, kisebb része szárított agyagtéglákból épült. Pontos adatok a két fajta falazat megoszlására is. – Az iparosok külön becsülik és írják le a pálinkafőző üst üstházát, mely szintén falazott kivitelű, s a pálinkafőzdei kéményt, amely szintén égetett táglából épült fel. – A falazatok becslése után az épület faanyagának becslése következik. Gerendák, szarufák, szelemenek stb., darabszám szerint. – Igen részletes a nyílászáró szerkezetek becslése is. Kapuk, ajtók, ablakok, ajtó- és ablaktokok, zárak, kilincsek stb., igen részletesen, szakszerűen. Az ajtóvasalások is külön tételekben, ugyanígy a vasrácsok is. Ezekkel is jól fel van szerelve az épület. – II. A pintérlakás. "Die gantze Gebäu ist lang 8 Klafter 4 Schuch, 3 Klafter breit, 1 Klafter 2 Schuch hoch, aus Schweller… geflochten und zerschmieret…" Az épületbe bedolgozott épületfa: oszlopok, gerendák, tetőszerkezeti elemek tölgyfából, a lécanyagot kivéve. Az épület ajtai is tölgyfából. – A becslés éppen olyan részletes, mint az I. fejezetben volt. Sem az I., sem a II. fejezetben nincs arról szó, hogy hány helyiség van az épületben, mert a becslést épületelemek alapján készítik el a szakemberek s alapanyagok alapján, éppen azért, mert szakszerű becslést akartak adni. De: a nyílászáró szerkezetek számából is jól vissza lehet következtetni arra, hogy hány helyiség van az adott épületben. – Egyébként a becslés kitűnőségére az alábbi konkrét példát mutatom be, egyetlen kút becslésén: A pintérlakás udvarán: "1 Brunn, neu, in gutem Stand, betragt an Maurer Arbeit, Samt Materialien in l 24. Das Eichene Holtz an den Brunnschloss-Stützen Senkkrantz Schwengel macht 17 Current Klafter, samt Fuhrlohn, Materialien und Arbeit Fl 17. Brunn Amper (=Eimer) samt Beschlag (=vasalás, veret) und Stangel (ebben az esetben: ostorfa) Fl 3 Xr. 6." – A pintérlakás nincs alápincézve. Ellenben: "Ein kleiner Keller in Hof, in schlechtem Stand; Das Holtz- und Rohrwerk (eszerint ez a kis udvari pince nádfedeles) dabey btraget Fl 5…" De külön becsülik azt a 700 db téglát, ami bele van építve, s azt az örg, nagyméretű pinceajtót, amely zárja. – Külön, értékes becslés olvasható az iratban az egész épületkomplexum, tehát a présház, valamint a pintérlakás nagy udvarát záró két külső, udvari kapuról, valamint az egész udvart, sőt: a pintérlakáshoz tartozó kertet is körülfogó palliszádkerítésről. – III. A felszerelések. Ebben a fejezetben pontosan, darabszám szerint az ingóleltár: kádak, csöbrök utóbbiakból "Trag-Csaber"-ek, mérőedények valamennyi fából. – A pálinkafőzéshez "2 Weindlingen… 3 Kühl-Wandl oder Tabarka…", azután csobánok: "3 Untersatzel oder Csobanja…"; rézből készült pálinkafőző üstük, fedővel, csövekkel; ezek is rézből; zárak, lakatok. Végül: "1 Weinbock von Eichenholtz 2 Klafter lang…". Itt is mindenütt pontos becsértékek. – A IV. fejezetben, az Ireg-en levő leltári tárgyakról adnak becslést a mesterek. Pálinkafőzéshez szükséges eszközök ezek is, s a fő: egy négy mázsát és 66 fontot nyomó, tiszta rézből vert pálinkafőző üst. – Minden leltári tárgyat is helyén, a helyszínen vesznek kézbe, vagy járnak körül, s úgy becsülik meg a mesterek. Így Ireg-re is kimentek, majd visszatérve, Illok-on datálják a becslési jegyzőkönyvet.
Illoki présház és pintérlakás.
(Szerém m.): Illok

Tartalomgazda