HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 004.

Dátum 1675. április 24.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio Tarczal oppidum főbírája és esküdtjei által készített összeírás a mezőváros határabeli szőlőhegyeken levő, akár a kamara közvetlen kezelésében álló, akár harmadából haszonbérbe kiadott fiskális szőlőkről. Az iratot a mezőváros pecsétje alatt kiadta Babocsay Izsák, az oppidum főjegyzője. Kelt a mezővárosban, a fenti napon.
Tarczal:
Az összeírás táblázatos formában készült, az alábbi fejrovatokkal: 1. A szőlő megnevezése. Ebbe a rubrikába írják azonban az összeírók az egykori tulajdonos nevét; továbbá: minden darabot külön jegyeznek fel, név szerint; végül: ugyanebben a rovatban rögzítik azt is, hogy a szőlő tizedköteles-e, szabad szőlő-e, avagy kiváltságos-e tehát: "decimalis"; "libera" vagy "exempta". Nemkülönben ugyanebben a fejrovatban a volt tulajdonos neve mellett minden esetben azt is feltüntetik, hogy az adott tulajdonostól hány db szőlőt vesznek konfiskáltként számba.) – 2. Ebben a fejrovatban az összeírt szőlők minőségi osztályát adják meg, 1-4-ig terjedő skála szerint. – 3. Végül megadják azt is, hogy átlagosan mennyi a hozama az összeírt szőlőnek, hordók száma szerint. – 4. Az utolsó rovat a megjegyzések rovata, de az összeírók itt csak azt jegyzik fel, hogy deserta-e a szőlő.
E táblázat alapján több száz db szőlőt írnak össze.
Tarcali fiskális szőlők.
(Zemplén m.): Tarczal oppidum

Tartalomgazda