HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 005.

Dátum 1675. május 1.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio Liszka-Olaszi oppidum főbírája és esküdjtei által, a kamara rendeletére készített összeírás az oppidum határában levő szőlőhegyeken található fiskális szőlőkről. Kelt az oppidumban, a fenti napon. Az iratot hitelesen kiadta az oppidum főjegyzője, a mezőváros pecsétje alatt.
Liszka-Olaszi:
Az összeírás táblázatos, részletes. – A táblázatban az alábbi fejrovatok olvashatók: 1. A táblázat fejrészében, a fejrovatok felett: annak a tulajdonosnak a neve, akitől a szőlőt konfiskálták, tekintet nélkül arra, hogy ez a konfiskálás mikor történt. Az egykor egy azonos tulajdonoshoz tartozott szőlőket egymás után veszik sorra az összeírók. – 2. Sorszám. – 3. A szőlő neve, helye. Ezeken az adatokon felül, az összeírók ebben a rovatban tüntetik fel azt is, hogy a szőlő "Decimalis"-e, "Libera"-e. Az összeírt szőlők túlnyomó többsége tizedköteles szőlő. – 4. A szőlő minősége. Skála szerint, 1-4. osztályú szőlők. – 5.-6.-7. A szőlők hozama, hordó borban. Ez a három fejrovat sajátságos szerkesztésű. Az 5-ös fejrovat címe: "Profert", a 6-osé: "Vasa", a 7-esé: "Nro". Az 5-ös és a 6-os fejrovat végig üres, tehát e rovatok értelmét a három fejrovat egybeolvasása adja meg: "Profert vasa Nro". Ugyanis az utolsó, a 7-es rovat végig ki van töltve, ebben adják meg ugyanis az összeírók az adott szőlők hozamát hordók száma szerint. – 8. Megjegyzés rovat, amelybe csak egyetlen adatot jegyeznek fel: deserta-e a szőlő.
Liszka-Olaszi fiskális szőlők.
Zemplén m.): Liszka-Olaszi (= Olaszliszka) oppidum

Tartalomgazda