HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 009.

Dátum 1638. augusztus 1–31.
Jelleg

64 oldal, magyar nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti.

Szöveg

Inventarium, amely Vargasi János provisor számára készült, aláírói: Valentinus Petri hadnagy, Johannes Kakozes és Johannes Eötveös. – Inventarium super bonis tam mobilibus, quam immobilibus illustrissimi domini, domini principis Transsilvanensis intra et extra arcem Munkács existentium. összeírva a vár helyettes parancsnokától 1638. augusztus 1.
Vice kapitán Uram házán ajtó, pántos, sarkos és pléhes N-o 1. – Karszék benne N-o 1. – Fogas N-o 5. – Ablaka 2, ráma rajta, üveges N-o 8. – Egyes szék N-o 1. – Pad szék N-o 2. – Kemencze mázas N-o 1. – almarium az kőfalban, pántos, pléhes 1. – Második az belső házban, fogas 3. – üvegh ablak 3 – Asztal 2 – Kemencze mázas 1 – Pad szék 1 – Egyes szék 2 – Harmadik Szenes háznak ajtaja pántos, pléhes 1. – Mázas kemencze benne 1 – Üveges ablak rajta 2 – padszék 1. – 1 Asztal szék 1 – Egyes szék 3 – Fogas 2 – Az kőfolyosón vagyon vas rúd 5 – Vas oszlop 5 – Pad szék 1 – Az vicekapitán uram háza mellett való harmadik ajtaja pántos, pléhes 1 – Azon belől ajtó három, pántos, pléhes 3 – Mázas kemencze benne 1. – Üvegh ablaka 2 – Fogas 1 – Pad szék 3 – Ugyanott az zenes házban olasz kemencze 1 – Ezen házban deszkás kamara 1. – Pad szék 1 – Ajtaja pántos, retezes 1 – Egyes szék 2 – Üvegh ablak rajta 2 – Az Felső várban való hosszú pad. – E padon vagyon letétben rossz orja N-o 443. – Új orja N-o 3. – Új sodar N-o 103. – Letétben régi rossz sodar vagyon N-663. – Aszu Gyümölcs alma cub. 96. – Aszu kökény cub. 28. – Aszu vad alma cub. 25. – Aszu baraczk cub. 1/2. – Aszu körtvény jó féle cub. 4. – Mogyoró cub. 1/2. – Harmad- és negyedévi sodar vagyon N-o 481. – Kúthoz való viselt kötél N-o 4. – Régi rossz ködmön N-o 3. – Vas dárda N-o 1. – Régi tömlő túró N-o 8. – Ezidei Veslengh túró N-o 257. – Régi hitván veslengh túró N-o 481. – Régi rossz borsó vagyon másfél hordóval. – Üres hordó N-o 8. – Kis kád N-o 1. – Item harmad- és negyedévi sódar. N-235. – Üres tonna N-o 5. – Szuszék N-o 1. – Két tonna fenyő viasz N-o 2. – Fenyő toboz egy nagy rakással – Lámpásfa egy nagy rakással. – Disznó köröm régi egy rakással. – Régi rossz pirított malacz N-182. – Tavaly pirított malacz N-26. – Gartotbial bőr N-o 5. – Gartotbial tinó bőr N-o 2., – Gártot[t] tehénbőr. N-o 7. – Gártot[t] tinó bőr N-o 8. – Gártot[t] borjú bőr. N-o 2. 1/2. – Gártot[t] loo bőr. N-o 1. – Gártot[t] keczke bőr. N-o 4. – Gártot[t] juh bőr. N-o 16. – Gártot[t] szarvas bőr N-o 16. – Más rakásban vagyon gártot[t] juh és keczke bőr N-o 34. – Dagasztó teknő N-o 3. – Apró teknő N-o 3. – Szarvasok szarva pár N-o 219. – Dio és mogyoró semmire való in vasis 4. – Régi nyeregh N-o 1. – Tábori szék N-o 5. – Régi rossz pléh palaczk N-o 1. – Vas kondér N-o 1. – Fa tálak N-o 34. – Fa tányér N-o 80. – Kender és len cub. N-o 88. – Disznó hús rossz in vasis N-o 4. hét hordó rossz asszu gyümölcs N-o 7. – Rossz asszu cseresznye fél hordóval – Régi rossz virágos vas gyertyatartó N-o 1. – Üvegh pohárnak való tok. N-o 5. – Az hosszu padnak ajtaja reteszes, sarkos, pántos egy feljáró garadics alatt. – Az garadics alatt egy fél czeber és fél hordó üvegh bor. – Az sáfárháznak vagyon bérlet ajtaja, vas sarkos, pánthos, retezes lakattjával edgyütt N-o 1. – Asztal benne N-o 2. – Mása táblástól és fontjával együtt N-o 1. – Réz merő serpenyő N-o 1. – Ezidei tonna túró N-o 18. – Köles kása vagyon cub. 262 – Töröt[t] soó egy hordóval N-o 1. – Árpa dara cub. 2. – Kétágú kapa N-o 52. – Fejsze kapa N-o 2. – Csákány kapa N-o 136. – Apró kővágó csákány. N-o 22. – Széles lapos kapa N-o 108. – Hasító vas szegh N-o 21. – Ásó N-o 3. – Singh vas N-o 441. – Rúd vas N-o 25. – Szegelet kőfalba való vas N-o 1. – Istrángh N-o 88. – Apró geplő kötél. N-o 66. – Lecz szegh N-o 8466 – Sindely szegh N-o 62, 500 – Beczi rúd aczel N-o 2. 1/2 – Eöregh vas szegh N-o 1.65. – Sark vas N-o 3. – Hajto[t] aczel N-o 4. 1/2 – Retesz N-o 2. – Bárd N-o 1. – Patkók N-o 67. – Vas lapát N-o 1. – Vas rostély N-o 2. – Lyukasztó vas N-o 1. – Száraz malomhoz való kerezt N-o 2. – Kemencze szájába való vas két pár… N-o 2. – Vederhez való vas fül. N-o 4. – Hosszú vas fúró N-o 1. – Medve nyelvére való vas. N-o 1. Olvasztatlan faggyú libra N-o 87. – Olvasztott faggyú libra N-o 78. – Viasz cub. N-o 85. – dinnye sajt régi N-o 15. – Ónos pléh N-o 80. – Eöregh vas karika N-o 4. – Kemencze eleibe való vas tábla N-o 1. – Vas horogh N-o 2. – Gyalu vas N-o 4. – Bélyegző vas N-o 6, – Vas maczka N-o 1. – Köröm faragó N-o 1. – Csiga karika N-o 2. – Müncz házához való sutu N-o 1. – Gerenda foglaló vas N-o 6. – Eöregh hosszú szegh N-o 10. – Feszítő vas rúd N-o 2. – Pöröly N-o 1. – Müncz házhoz való rúdvas (itt Mincz változatban) N-o 2. – Rúd tartó vaskarika N-o 5 – Veres réz libra 7 – Eöregh vas nyárs N-o 1. – Fekete ón …N-o 2.5/2 – Réz tölczér N-o 2. – Viaszgyertya N-o 28. – Faggyú gyertya N-o 658. – Szövétnek gyertya N-o 1/2 – Dagasztó teknő N-o 3. – Merő negede (negyedes, quarta) N-o 3. – Hordó, kiben egyet mást tartanak N-o 1.7 – Bőrötlen egyes szék N-o 1. – Szuszék N-o 2. – Gyertyatartó láda N-o 2. – Vagion fél hordó hitván borsó N-o 1/2 – Kender vagyon N-o 2. – Fa rota N-o 2. – Vas sarok N-o 2. – Bőr enyv libra 1/2 – Czipo tartó tábla N-o 1. – Nyeregh N-o 1. – Czipo vagyon N-o 156. – Fúró vájó kés. N-o 1. – üvegh ablakhoz való vas vesszők N-o 64. – Ablakba való vas kapczok. N-o 2. – Ácsnak való vaskapocz N-o 1. – Darabokban vasak vadnak libra 36. – Egy darab cziga kötél N-o 1. – Ablakráma foglaló vas N-o 2.7 – Az sáfárháznak rostélyos ajtaja minden eszközével együtt N-o 1. – Az Fenyőháznak ajtaja pántos, pléhes N-o 1. – Mázas kemence benne N-o 1. – Asztal benne N-o 1. – Padszék N-o 2. – Noszolya N-o 1. – Egyes szék N-o 1. – Üvegh ablak rajta N-o 3. – Az Belső házon ajtó pántos, pléhes N-o 1. – Üvegh ablak rajta N-o 3. – Mázas kemence benne N-o 1. harmadik ajtó pántos N-o 1. – Karszék N-o 2. – Noszolya benne N-o 2. – Az Konyha mellett való háznak ajtaja pántos, sarkos és pléhes N-o 1. – Asztal benne N-o 1. – Paraszt kemencze benne N-o 1. – Ablak rajta N-o 1. – Fogas benne N-o 3. – Noszolya N-o 1. – karszek N-o 2. – Pattantyús Mihály házában ajtó fél záros N-o 1. – Asztal vagyon benne N-o 1. – Paraszt kemencze N-o 1. – Ablaka N-o 1. – Fogas N-o 1. – Karszék N-o 1. üveghes ráma N-o 8. – Egyes szék N-o 2. – Körülvaló padszék N-o 4. – Noszolya N-o 1. – Az eöregh konyha ajtaja sarkos, pántos. Három ablakon tábla benne N-o 3. – Az konyha oszlopain vas rúd N-o 4. – Vas maczka N-o 2. – Bérlet pad szék N-o 2. – Asztal benne N-o 2. – Egyes szék N-o 1. – Karszék N-o 1. – Mellette való tésztaműves háznak ajtaja bérlet, sarkos, pántos, ablak rajta N-o 2. – Asztal vagyon benne N-o 1. – almarium tésztaneműnek való N-o 1. – Lábon álló kemencze N-o 1. – Oldal ajtó sarkos, pántos N-o 1. – Az Tésztanemű ház mellett való háznak ajtaja pántos, pléhes, retezes N-o 1. – Üveges ráma N-o 1. – Fogas benne N-o 2. – Az Nagy „Vigazonak” Vigyázónak feljáró garadicza N-o 1. – Az „Vigazoban” Vigyázóban garadiczos ülő szék N-o 1. – Ugyanazon folyosón ülő padszék N-o 4. – Az Vigyázó mellett való háznak ajtaja gontaros, pléhes, pántos, sarkos N-o 1. – Mázas kemencze benne N-o 1. – Asztal N-o 1. – Bérlett padszék N-o 5. – Ablak rajta N-o 2. – A két ház előtt való kemencze ajtaján vas tábla N-o 2. – A második házban két ajtó, gontarosak, egyik pléhes, másik nem N-o 2. – Tarka mázas kemence benne N-o 1. – Padszék benne N-o 6. – Ablaka N-o 1. – Az konyha felett való háznak ajtaja fél záros, gontáros, pántos N-o 1. – Ugyanazon házban egy letétezett ajtó N-o 1. – Negyedik háznak ajtaja pántos, pléhes N-o 2. – Mázas kemencze benne. N-o 1. – Karszék N-o 1. – Padszék N-o 3. – Noszolya N-o 1. – Eötödik háznak ajtaja gontáros, pléhes, pántos, sarkos N-o 1. – Oldal ajtó rajta pléhes, pántos, paraszt N-o 1. – Mázas kemencze benne N-o 1. – Üvegh ablaka N-o 1. – Fogas N-o 1. – Padszék N-o 2. Noszolya N-o 4. – A ház előtt karszék N-o 1. – Az Felső Vár piaczon egy kút, az kúton vas lánczon és hárskötélen két eöregh veder N-o 2. Az kúton felyül egy fából csinált torony N-o 1. Abban ora, minden szerszámával N-o 1. – Ajtó rajta van sarkos, pántos N-o 1. – Padszék benne N-o 3. – Asztal N-o 1. – Karszék N-o 1. – Az Sido bástyájának ajtaja sarkos, pántos, N-o 1. – Ez házon belül egy ajtó vas sarkos, pántos, pléhes N-o 1. – Noszolya benne N-o 2. – Padszék N-o 2. – Fogas N-o 1. – Paraszt kemencze N-o 1. – Ablaka N-o 1. – Az tornáczában egy rossz ajtó. N-o 1. – Ez mellett való házban vagyon ajtó pántos, sarkos N-o 1. – Kemencze benne N-o 1. – Ezen bástya alatt borkő in vasis N-o 6. – Az másik bástyán vagyon ajtó 1. – Az Czigán bástyán való folyosón vagyon… ajtó N-o 1. – Egyes szék benne N-o 1. – Az bástyának belső ajtaja gontáros, sarkos, pántos, pléhes N-o 1. – Asztal benne N-o 1. – Noszolya N-o 1. – Padszék N-o 1. – Mázas kemencze N-o 1. – Üvegh ablak rajta N-o 2. – Fogas N-o 1. – Oldal ajtaja sarkos, pántos. N-o 1. – az Cigany Bástya alatt való házon vagyon ajtó pántos és retezes N-o 1. – Paraszt keencze N-o 1. Padszék N-o 1. Ablak N-o 3. – Ugyanazon házból megyen ki egy vigyázó N-o 1. – Ajtó rajta kettő, sarkos, pántos N-o 2. Asztal vagyon benne N-o 2. – Padzék N-o 2. – Ablak rajta N-o 2. Az eöregh Ebédlő palotának ajtaja gontáros, pléhes, pántos. N-o 1. – Asztal benne N-o 1. – Padszék N-o 7. – Pohárszék N-o 1. – Mázas kemencze N-o 1. – Üregh ablaka N-o 4. – Gyertyatartó N-o 4. – Az padlasa mennyezete N-o 1. – Az mellette való háznak ajtaja gontáros, sarkos, pántos és pléhes. N-o 2. – Asztal benne N-o 1. – Karszék N-o 4. – Padszék N-o 4. – Nyoszolya N-o 2. – Mázas kemencze N-o 1. – Üvegh ablaka N-o 3. – Azon belől való házon ajtó pléhes, pántos, gontáros N-o 2. – Noszolya benne N-o 2. – Padszék N-o 1. – Üvegh ablak N-o 2. – Ezen házon belől ajtó gontáros, pántos, sarkos, pléhes N-o 1. – Tarkamázas kemencze N-o 1. – Asztal benne N-o 1. – Karszék N-o 9. – Egyes szék N-o 5. – Hosszú padszék N-o 1. – Noszolya N-o 1. – Ablak, üveges N-o 2. – Az Gyöngyfűző Bastyanak ajtaja pántos, pléhes N-o 1. – Asztal benne N-o 1. – padszék N-o 1. – Üvegh ablaka N-o 2. – Az kapitán Uram háza mellett való szenes háznak ajtaja sarkos, pántos N-o 1. – Asztalszék benne N-o 2. – Egyes szék N-o 2. – Mázas kemencze N-o 1. – Ablaka üveges N-o 2. – Oldal ajtó rajta sarkos, pántos, gontáros N-o 1. – Virágos Bolt ajtaja pántos, pléhes. N-o 1. – Asztal benne N-o 2. – Padszék N-o 2. – Üveges ablaka N-o 3. – Óramutató tábla N-o 1. – Olasz kemencze N-o 1. – Virágos Bolt mellette való háznak ajtaja sarkos, pántos, pléhes N-o 1. – Oldal ajtó benne N-o 1. – Kemencze benne N-o 1 – Padszék N-o 5. – Egyes szék N-o 1. – Asztal N-o 1. – Fogas N-o 1. – Üvegh ablaka N-o 1. – Noszolya N-o 1. – Az Mosó házban olasz kemencze N-o 1. – Feredő kád N-o 2. – Ablaka N-o 2. Ugyanazon házban egy deszkás fenyeő kamara N-o 1.– Ajtaja paraszt, sarkos, pléhes N-o 1. – Padszék benne N-o 2. – Ablaka N-o 1. – Asztal N-o 1. – Ez mellett való lisztes boltnak ajtaja sarkos N-o 1. Az Sütő-háznak ajtaja sarkos, pántos, pléhes N-o 1. – Vagyon benne egy nagy sütő kemencze N-o 1. – Dagasztó teknő N-o 2. – Gyúró tábla N-o 1. – Vas maczka N-o 1. – Vas rúd benne N-o 1. – Réz fazék fedelestől N-o 1. – Jó szita N-o 1. – Hitván szék N-o 2. Sós víznek való veder N-o 2. – Az sütő házban az kulcsárnak egy deszkás kamarája ajtó rajta fél záros N-o 1. – Fogas benne N-o 3. Ablak az sütő házon N-o 2. Sütő lapát N-o 1. – Oldal ajtó N-o 1. Sütő abrosz N-o 3. – Ugyanazon sütő házon az Bodrognak egy deszkás kamrája, ajtó rajta N-o 1. – Liszt-tartó kád N-o 2. – Fa rosta N-o 1. – A sütőnek 3-ik deszkás kamarája, ajtó rajta N-o 1. – Az három apró kamrában noszolya N-o 3. – Hitván, büdös eczet in vasis N-o 6. – Az eczetes háznak ajtaja ántos, pléhes N-o 1. – Mázas kemencze N-o 1. – Noszolya N-o 2. – Karszék N-o 2. – Egyes szék N-o 1. – Fogas N-o 1. – Üvegh ablak N-o 2. – Asztal N-o 1. Almarium N-o 1. Üvegh lámpás N-o 1. – Vas nyárs N-o 1. – Réz fazék N-o 1. – Gyertyát mártó fazék N-o 3. Három tonnaban kristály üvegh N-o 2367. – Apró paraszt üvegh tányér N-o 260. – Lóra való pokrócz N-o 227. – Eöregh kondér N-o 1. – Vas rostély N-o 1. – Padszék N-o 3. Karszék N-o 3. – Ablak tábla vas sarkon N-o 2. – Egy eöregh fejsze N-o 1. – – Patkó szegh N-o 66. – Csizma N-o 47. – Férfinak való saru N-o 8. – Asszony embernek való saru N-o 5. – Cipelleös N-o 2. – Gártott szarvas bőr. N-o 21. – Gártott juh és kecske bőr N-o 62. – Teknő N-o 3. – Eczet in varis et vasculis N-o 31. – Lakat N-o 1. – Vas gyertyatartó N-o 1. – Csizmatartó láda N-o 1. Fa lámpás N-o 1. – Borsoló erszény N-o 1. – Ennek az ajtaja sarkas, pántos. N-o 1. – Az eczetes házon belül való háznak az ajtaja sarkos, pántos. N-o 1. – Olasz kemence benne N-o 1. – Üvegh ablaka N-o 1. – Puskapornak való tonna N-o 1. – Ablakra való sarkok és pántok. N-o 8. – Vas karika N-o 2 N-o 2. – Ködmön N-o 1. Három háznak ablakain vas rostély N-o 7. – Az kő folyosó alatt vas rudak N-o 16. – Eöregh szuszék N-o 1. – Az kút mellett való gradicz mellett vas rostély N-o 1. – Vas rúd az kőfalban N-o 1. – Az sütőház mellett két karika és két darab soó N-o 4. – Az Felső Várnak kapuja bérlett, vasas, hevederes N-o 1. – Vas lánczon felvonó kapu N-o 1. – Kis ajtó az felvonó kapun, vas hevederes, vasas, vasrúd és láncz rajta bika lakat N-o 1. – Item más lakat is vagyon N-o 1. – Furatos falapát az kapu között N-o 3. – Ülő szék N-o 1. – Egyes szék N-o 1. – Az Czonka Bástyán vagyon egy letétetett vas rostély n-o 1. – Az tömlöcz-tartó háznak ajtaja sarkos, pántos, reteszes N-o 1. – Házas kemencze benne N-o 1. – Padszék N-o 1. – Láda N-o 1. – Favágó fejsze N-o 2. – Ablaka N-o 1. – Emberek lábára való vasak N-o 44. – Békók N-o 16. – Békó lakat N-o 1. – Lapos kapa N-o 25. – Horogló vas N-o 2. – Fejisze kapa N-o 4. – Csákány kapa N-o 3. – Bilincs N-o 22. – Fúró N-o 3. Véső N-o 1. – Forgó karika N-o 2. – Rúd vas N-o 1. – Pöröly N-o 4. – Nyakbavető vas horgas N-o 3. – Kőfeszítő vasrúd N-o 3. – Eöregh láncz N-o 3. Isztike N-o 1. – Másféle nyak vas N-o 4. – Vas ék. N-o 18. – Eöregh kővágó csákány N-o 31. Lyukasztó vas. N-o 1. Két bokor kolcz N-o 2. Lakat az tömlöcztartónál N-o 15. – Az tömlöcztartó ház alatt való pince ajtaja sarkos, pántos. N-o 1. – Fűrész vagyon benne N-o 2. Bárdnak az nyaka eltörve N-o 1. – Az Géczi Bástyáján vagyon szuszék N-o 4. – Az Pattantyus háznak ajtaja sarkos, pántos, pléhes N-o 1. – Asztal benne N-o 1. – Karszék, egyes szék N-o 2. – Fogas N-o 3. – Ablak N-o 2. – Paraszt kemencze N-o 1. – Oldal ajtó sarkos, pántos N-o 2. – Porhoz való szita N-o 1. – Czeber N-o 1. – Véső N-o 1. – Kétnyelű kés N-o 1. – Noszolya N-o 1. – Német posztelya (= vagy Postille értelemben könyv illetve felirat, vagy (s ez a valószínűbb) postilena postella = farmatring, lószerszám, az antilene antella = szügyelő megfelelője. – Mellette való háznak ajtaja fel záros, sarkos, pléhes, pántos N-o 1. – Paraszt kemence benne N-o 1. – Ablaka N-o 1. Fogas N-o 1.– Pattantyús Márton az, mely házban lakik, ajtaja sarkos, pántos. No- 1. – Paraszt kemencze N-o 1. – Ablak üveges N-o 3. – Ugyanott az belső háznak ajataja pántos és pléhes N-o 1. – Paraszt kemencze N-o 1. – Asztal N-o 1. – Karszék N-o 1. – Padszék N-o 1. – Fogas N-o 3. – Üveges ablak N-o 1. – Noszolya N-o 1. – Oldal ajtó sarkos, pántos. N-1. – Az lakatos műhelyben ajtó sarkos, pántos N-o 2. – Paraszt kemencze N-o 1. – Ablak N-o 1. – Fűrész N-o 1. Ülő vas N-o 1. Reszelő N-o 9. – Satu reszelő N-o 2. – Szarvas ülő N-o 1. – Kusu vas N-o 1. – Fúvó N-o 1. Gröbe kusu N-o 1. Pöröly N-o 2. Pank verő N-o 2. – Sztraf tábla N-o 1. – Szegh fejező N-o 1. – Far sutu N-o 5. – Tekerővas N-o 1. – Egy hitván ónozó N-o 1. – Fogó vagyon N-o 1. – Koh legező seprű N-o 1. Koh nyás N-o 1. – Nyeles vágó N-o 1. – Az bolt alatt való sütő háznak ajtaja pántos, sarkos N-o 1. – Kemencze benne N-o 1. – Oldal ajtó, sarkos, pántos N-o 1. – Ez felett való háznak magas garadicza N-o 1. – Ajtaja három: egyik pléhes, kettő sarkos N-o 3. – Paraszt kemencze benne, N-o 1. – Ablaka üveges, rostélyos N-o 2. – Padszék N-o 2. – Liszt in toto az várban vagyon cub. N-o 1057. – Korpa cub. N-o 44. Liszt mérő köböl N-o 2. – Az liszt bolton ablak N-o 5. – Négyes vas rostély N-o 4. – Fűrész deszka N-o 6. – Fa rosta N-o 16. Fogas N-o 1. – Hadnagy uram házának ajtaja: sarkos, pántos, pléhes N-o 1. – Bérlett padszék N-o 2. – Noszolya N-o 1. – Fogas N-o 2. – Paraszt kemencze N-o 1. – Ablaka N-o 3. Asztal N-o 1. – Ennek szenes házának ajtaja pántos, sarkos N-o 1. – Paraszt kemence benne N-o 1. – Üveges ablaka N-o 2. – Ezen háznak padján kútháznak való viselt kötél N-o 3. Új kútra való kötél N-o 3. – Fenyő deszka N-o 4. – Csiga háznak fája. N-o 1. – Az Alsó Háznak ajtaja pléhes, sarkos, pántos N-o 1. – Paraszt kemencze benne N-o 1. – Asztal benne N-o 2. – Karszék benne N-o 3. – Fogas N-o 3. – Padszék N-o 2. – Üveges ablak N-o 1. – Az másik háznak ajtaja pántos, sarkos N-o 1. – Paraszt kemencze benne, N-o 1. Karszék N-o 1. – Noszolya N-o 1. – Lámpás N-o 1.
Harmadik háznak ajtaja egyik felzáros, az másik sarkos, pantos N-o 2. – Hosszú teknő benne N-o 1. – Az Vár Piacán salétromfőző üst. N-o 1. – A Középső Vár piaczán kút tömlöcz N-o 1. – Az száján az tömlöcnek vas rostély N-o 1. – Vasrúd vagyon rajta N-o 2. – Eöregh lakat rajta N-o 2. – Vagyon száraz malom. N-o 1. – Az tömlöcz eölöt[t] egy rabház, ajtaja sarkos, pántos ésreteszes N-o 1. – Az ajtaja felett vasrostély N-o 1. – Fa rostély sarkos, pántos rajta N-o 1. – Az mellette való pinczének ajtaja sarkos, pántos N-o 1. – Hitván rostélyos ajtó N-o 1. – Eleötte egy vízmelegítő üst. N-o 1. – Az Luczkai Bástyán vagyon ablakra való kisded vas rostély N-o 1. – Almarium ajtaja sarkos, pléhes N-o 1. – Bőrös hitván szék. N-o 1. – Mellette való konyhának ajtaja vassarkos, vasrúd vagyon benne N-o 2. – Vas rostély N-o 1. Asztal N-o 1. – Hosszú szék N-o 1. – Ablak kettő van rostélyos N-o 2. – Luczkai Bástya alatt való pinczének ajtaja N-o 1. – Kívül rajta fa rostély, vas sarkos, N-o 1. – Az Külső Kapunál való folyosó alatt vasrúd N-o 3. Az eöregh kapu feltt való háznak ajtaja kontáros, sarkos, pántos, pléhes N-o 1. – Üvegh ablaka N-o 1. – Az ablakon kívül vas rostély N-o 1. – Noszolya benne N-o 1. – Olasz kemencze benne N-o 1. – Gyertyatartó benne N-o 1. – Második háznak ajtaja gantáros, pántos, pléhes N-o 1. – Üvegh ablak N-o 2. – Noszolya benne N-o 1. – Kar szék N-o 2. – Asztal N-o 2. – Mázas kemencze N-o 1. – Fogas N-o 6. – Padszék N-o 7. – Egyes szék N-o 1. – Az oldal házban asztal N-o 1. – Karszék N-o 2. – Egyes szék N-o 3. – Üvegh ablak N-o 1. – Harmadik háznak ajtaja gontáros, pántos, pléhes. N-o 1. – Mázas kemencze benne N-o 1. – Karszék N-o 2. – Padszék N-o 6. – Kar nélkül való szék. N-o 1. – Egyes szék N-o 1. – Fogas N-o 1. – Ablak üveges N-o 2. – Vas rostély az ablakon kívül N-o 2. – Ezeknek az házaknak folyosóján vasrúd lábasttól N-o 3. – Az Veres Bástyának egyfelé nyíló rostélyos kapuja N-o 1. – Ezen Veres Bástyán kerekded vigazo N-o 1. – Ebben az vigazoban egy tömlöcz alatt N-o 1. – Ajtaja sarkos, pántos. N-o 1. Lakat vagyon rajta. N-o 1. Az Nagy Kapu mellett vagyon kamara N-o 2. – Az ajtó paraszt rajtok N-o 2. – Azokon vasrúd N-o 2. – Az Középső Várnak eöregh felvonó kapuja. N-o 1. Felvonó láncz rajta N-o 2. – A kapu boltja alatt fogas N-o 4. – A kapu között bőr vedrek N-o 26. – A kapu között két felől – Darabont ház N-o 2. – Ajtajok sarkos, pántos N-o 2. Paraszt kemencze bennek N-o 2. – Karszék N-o 1. – Noszolya N-o 1. – A kapu között egyes szék N-o 1. – A kapu boltja alatt vas karika N-o 2. – A Nagy Kapu mellett felvonó kis kapu. N-o 1. – Vas láncz rajta N-o 2. – Belső ajtaja sarkos, pántos. N-o 1. – Eöregh Lakat a kapun N-o 4. – Ülő szék a kapu között N-o 3. – A nagy kapu előtt való hídon vagyon a vigazo N-o 1. – Padszék vagyon benne N-o 2. – Asztal N-o 1. – Az Alsó Várban az kapu bérlett, pántos, sarkos N-o 2. – Vas rúd rajtok. N-o 2. – Ennek ajtaja bérlett, pántos, sarkos. N-o 1. Lakat a két kapun N-o 2. – Az kovács mesternek való ház ajtaja bérlett, sarkos, pántos. N-o 2. – Paraszt kemencze benne N-o 1. – Nyeregh tartó szék. N-o 1. – Noszolya N-o 1. – Fogas N-o 2. – Üveges ablak N-o 1. – Az Fejér Istállónak ajtaja sarkos, pántos, N-o 1. – Olasz kemencze benne N-o 1. Kívül és belül fogas benne N-o 2. – Noszolya vagyon benne. N-o 1. – Víz hordó czeber N-o 2. – Az – Porkoláb házon ajtó pántos, sarkos, pléhes. N-o 1. – Asztal benne N-o 1. – Pad szék és egyes szék N-o 5. – Fogas N-o 2. – Noszolya N-o 2. – Paraszt kemencze N-o 1. – Üvegh ablak N-o 3. – Az két új bástyán kerekded vigazo N-o 2. – Kívül székek benne, lámpás. N-o 2. – Az kovács műhely ajtaja pántos, sarkos N-o 1. – Ülő vas N-o 1. – Szarvas ülő. N-o 1. – Furó N-o 1. – Pöröly N-o 1. – Elől ütő pöröly N-o 1. – Fél kéz vonó N-o 2. – Nyeles verő N-o 1. – Lyukasztó vas. N-o 1. – Sparingh N-o 4. – Fogas N-o 4. – Koh nyárs N-o 1. – Koh legező (legyező) N-o 1. – Fejsze fokozó N-o 1. – Persely N-o 1. – Ágyú kerékhez való fogó N-o 1. – Paraszt kemencze N-o 1. – Egyes szék N-o 1. – Ablak N-o 1. – Második: mellette való darabontház ajtaja sarkos, pántos N-o 1. – paraszt kemencze benne N-o 1. – Harmadik darabont házon ajtó pántos, sarkos N-o 1. – Paraszt kemencze benne N-o 1. – Porkoláb ház alatt való pincéjének ajtaja pántos, sarkos N-o 1. – Az Nagy Kapu felett való padon vagyon új szalonna N-o 37. Sajt vagyon in toto N-o 221. – Háj N-o 68. – Fűrész deszka N-o 24. Az padnak ajtaja pántos, hevederes N-o 1. – Az Alsó Padon szuszék vagyon N-o 6. – Karszék N-o 2. – Asztal N-o 3. – Kúthoz való viselt darab kötél N-o 5. – Czigához való kender kötél N-o 1. – Puskapor száraztó tábla N-o 5. – Egy hitván láda tok. N-o 1. – Lumbas fa borítatlan N-o 20. – Az Padnak ajtaja sarkos, pántos, reteszes, lakatos N-o 1. – A Padnak tornáczában viselt kút kötél N-o 2. – Hosszú asztal N-o 1. – Madártartó kas N-o 6. – Cziga kötelek N-o 18. – Padszék N-o 1. – Ennek ajtaja sarkos, reteszes N-o 1. – Az Nagy Kapu félen vagyon két kamra Ezeknek ajtaja sarkos, pántos, reteszes N-o 2. – Mind az kettőben vasrúd N-o 2. – Az Palankban az régi udvarbíró házának ajtaja pántos, pléhes N-o 1. – Oldal ajtó sarkos, pántos, reteszes N-o 2. – Fogas benne N-o 3. – Asztal benne N-o 1. – Paraszt kemencze N-o 1. – Pad szék N-o 2. Egyes szék N-o 1. – Üvegh ablak rossz N-o 1. mellette oldalajtó sarkos, pántos N-o 1. – Kemencze paraszt N-o 1. Fogas N-o 1. – Az pitvarban konyha N-o 1. – Ajtaja pántos, sarkos N-o 1. – Második háznak ajtaja sarkos, pántos, reteszes, lakatos N-o 1. – Harmadik háznak ajtaja szintén ilyen N-o 1. – Padszék N-o 1. – Paraszt kemencze benne N-o 1. Oldal ajtaja sarkos, pántos N-o 1. Az tornáczban pincze, ajtaja pántos, sarkos, lakat rajta N-o 1. – Az számtartó háznak ajtaja sarkos, pántos N-o 3. Az ház elbomlott. – Az viceudvarbíró házának ajtaja sarkos, pántos N-o 1. – Karszék benne N-o 1. Fogas benne N-o 2. – Noszolya N-o 1. – Tál tartó N-o 1. – Ablak N-o 1. – Padszék N-o 2. – Paraszt kemencze N-o 1. – Az Számtartó-ház alatt való lóistállóinak ajtaja sarkos, pántos N-o 1. – Mellette való lóistálló paraszt ajtaja N-o 1. – Mellette egy kamra N-o 1. – Ezek mellett egy hitván ló istálló ajtaja sarkos, pántos N-o 1. – Az bodnarozó szín alatt vagyon hordó fel fenekével együtt rakásba N-o 13. – Eszve foglalt feneketlen hordó N-o 111. – Feredő kád N-o 2. – Fűrész deszka N-o 3. – Az Palánkbeli Fejér háznak ajtaja sarkos, pántos, reteszes, lakat rajta N-o 1. – Szuszék vagyon benne N-o 2. Mérő köböl N-o 1. – Mérő negede (quarta) N-o 1. – Vasrúd vagyon N-o 3. – Szóró lapát N-o 3. – Hosszú asztal N-o 1. Egyes asztal N-o 1. – Karszék N-o 2. – Egyes szék N-o 2. – Ablak vas rostélyos N-o 5. – Ócska lapos kapa N-o 6. Abajdocz búza vagyon cub. N-o 172. Rosta allya cub. N-o 20. – Árpa cub. N-o 164. – Szalad vagyon három nevelésre való – Só vagyon in summa N-o 6872. – Sütő ház az palánkban N-o 1. – Ajtó rajta N-o 1. – Kemencze benne N-o 1. – Dagasztó teknő rossz N-o 1. – Vagyon az palánkon egy új ház, kiben az Fő udvarbíró lakik, az mely ház építetett anno 1635. – Az palánk kapuján belől, az oldalban, az ajtaja sarkos, pántos, pléhes N-o 2. – Azon belől más ház; ajtaja pántos, pléhes N-o 1. – Kemencze benne paraszt N-o 1. – Noszolya benne N-o 2. – Padszék benne N-o 3. – Fogas N-o 2. – Üvegh ablak N-o 2. – Ezen kívül konyha-ház N-o 1. – Ajtaja pántos, sarkos N-o 1. – Le eresztő tábla N-o 1. – Talas vagyon N-o 1. – Egy kis asztal N-o 1. – Tűzhely N-o 1. – Ezen belől egy kis kamara, ajtaja pántos, sarkos, reteszes N-o 1. – Fogas vagyon benne N-o 1. – Oldal-ajtó ezen belől sarkos, pántos N-o 1. Ablak vagyon benne N-o 2. – Köböl N-o 1. – Az ablakokon tábla N-o 5. – Fenyő deszka N-o 2. – Ezen háznak padján fa garadicz N-o 1. – Ajtaja sarkos, pántos, reteszes, lakatos N-o 1. – Hárs Has kötél apró N- o. 878. – Fazék N-o 33. – Kanotnak (= kanócznak) N-o 33. – Vízhányó veder N-o 10. – Karszék N-o 2. Egyes szék N-o 1. Fogas N-o 2. Padszék N-o 1. – Csép és gereblye egy rakással N-o 1. – Ezen ház előtt kőből kifaragott köböl lábastól N-o 1. – Az Alsó Palánk kapuján belől egy filagoria, sindelyes, körül deszkás. N-o 1. – Az vár alatt való palánkon vagyon egy felvonó kapu, vas láncz rajta N-o 2. – Ehhez való lakat N-o 2. – Ezen belül két felé nylo kapu vas sarkos N-o 1. Ezen kapun kis ajtó, taszító vas rajta N-o 1. – A kapu között ülő szék N-o 1. – Fogas N-o 3. – Két felől az kapu között darabont ház. N-o 2. – Egy felől ajtó, sarkos, pántos, kemencze benne N-o 1. – Asztal vagyon benne N-o 1. – Oldalajtó vas sarkon N-o 1. – Ülőszék vagyon benne N-o 1. – Más felől is ajtó rajta pántos, sarkos. N-o 1. – Kemencze benne paraszt N-o 1. – Ablak táblástól N-o 1. – Az kapu felett való háznak fa garádicsa N-o 1. – Ezen kapu felett vagyon egy deszkás tornácz N-o. 1. – Vagyon egy szoba, ajtaja kettős, pántos, sarkos N-o 2. – Padszék N-o 2. – Asztal N-o 1. – Paraszt kemencze N-o 1. – Fogas N-o 1. – Ablaka üveges N-o 1. Tálas N-o 1. – Egyes szék N-o 1. Ezen háznak tornáczaban asztal szék N-o 1. – Karszék és egyes szék N-o 2. Noszolya N-o 1. – Ezen háznak padján rossz háló N-o 1. – Fa csiga N-o 2. – Ezen háznak pitvarában egy olasz kemence N-o 1. – Ezen palánkban az város felől fel vonó kis kapu N-o 1. – Láncz vagyon rajta N-o 2. – Betevő ajtaja pántos, sarkas, lakatos N-o 1. – Vagyon az palánkban egy nagy hosszú ló-istálló. ajtaja vagyon az istállónak sarkos, pántos N-o 5. – Kőből rakott kút az istálló előtt N-o 1. Hornyolt deszka szuszéknak való N-o 132. – Az régi udvarbíró háza padján ajtó sarkos, pántos, reteszes, lakat rajta. N-o 1. – Vagyon ez padon egy rakás komló. – Az Fejér Ház alatt való káposztás pinczének ajtaja sarkos, pántos, reteszes, lakatos N-o 1. – Vagyon egy hordó kápozta benne N-o 1. – Üres kád káposztának való N-o 4. – Üres hordó N-o 10. – Veres réz táblákban N-o 45. – Az Fejérház pinczéjén az palánkban vadnak borok in vasis, így: 1. vas cont, cub. 12., 2. vas cont. cub. 13., 3. vas cont. cub. 13., és így tovább egészen a 157-ik hordóig, amelyekben a legnagyobb tartalom 18 köböl, a legkisebb 12 köböl. De más helyeken is vannak hordókban borok: Az palánkbeli kis pinczében lévő borok a fenti módon hordók tartalma szerint felsorolva, ott is találunk 30 hordóval. – A Gécsi pincében való borok: Óbor, N-o 2., 1. vas cont. cub. 15., 2. vas. cont. cub. 16. – Új borok: Összesen 100 hordó, tartalmuk 12 és 16 köböl között. – A Bolt alatt való boroknak continentiajok: Összesen 4 hordó, 13–14 köböl tartalommal. – Az Hyd alatt való pinczében lévő boroknak continentiajok: összesen 41 hordó, 13–17 köbölnyi tartalommal. – Az Felső Várban a Nagy Pinczében való borok: Összesen 32 hordóval, 12–20 köbölnyi tartalommal. – Ezen pincében két hordó méh-ser. N-o 2. 5–6 köböl tartalommal. – Munkács várában lévő boroknak teljes összege 366 hordó, 5214 köbölnyi tartalommal. – A Palánkbeli Fejér-ház pinczéjében lévő egyet-más: – Vagyon korcsolya N-o 2. – Lengyel gyalu N-o 1. – Csap fúró N-o 1. – Abroncz vonó N-o 1. – Szivárvány N-o 1. – Dagasztó teknő N-o 1. – Fa icze N-o 1. – Az pinczének belső ajtaja vas sarkos, pántos, reteszes, lakatos N-o 1. – Ezen pincze előtt vagyon egy szín, ajtaja sarkos, pántos, reteszes N-o 1. – Az Palánkbeli kis pinczének ajtaja sarkos, pántos, lakatos N-o 1. – Ezen kis pincze ajtaján kívül rostélyos ajtó, sarkos, pántos, retezes N-o 1. – Ezen pincze padján fenyő deszka N-o 2. – lapát vagyon egy rakással, rajta teknő egy rakással. – Üres hordó Alsó és Felső Várban vagyon N-o 74. – Az Középső Várban az Géczi pinczének ajtaja két felé nyíló, vas sarkos, pántos lakattal N-o 1. Vas abroncz kolcsostól N-o 1. – Abroncsvonó N-o 1. – Fa icze No-1. – Czap fúró N-o 1. – Szivárvány N-o 1. – Pisztrángh hordó tonna N-o 3. – Abroncz vágó kés N-o 1. – Korczolya N-o 1. – Az Hosszú Bolt alatt vagyon egy kis ajtó, mellyen az Árokban járnak. Külső ajtaja felvonó vas lánczon, belső ajtaja vas sarkos, pántos, lakat rajta. N-o 1. – A Bolt alatt való pincének ajtaja sarkos, pántos, reteszes, lakat rajta N-o 1. – Fa icze benne N-o 1. – Bőr nélkül való Zechel szék N-o 2. – Pokol pinczének külső ajtaja két felé nyíló, sarkos, pántos, vasrúd rajta N-o 1. – Az Bolt alatt ágyúhoz való deszka N-o 7. – Száraz malomhoz való apró malomkő N-o 4. – Az Híd alatt való pinczének ajtaja pántos, sarkos, reteszes, lakatos N-o 1. – Szivárvány ezen pinczén N-o 1. – Ezen Pincze felett való bástyának ajtaja, sarkos, pántos, rostélyos, reteszes N-o 1. – Az Felső Várban való Nagy Pinczének külső ajtaja farostélyos, pántos, sarkos, reteszes N-o 1. – Belső ajtaja két felé nyíló, pántos, sarkos, vasrúddal lakat rajta No-o 1. – Harmadik ajtaja sarkos, pántos, reteszes N-o 1. – Korczolya N-o 2. – Czap szék. N-o 1. – Üveges lámpás N-o 1. – Bor mérő köböl N-o 1. – Borvonó hárs kötél N-o 3. – Linc (tölcsér) Egy Vasas icze N-o 1. – Meszely vasas N-o 1. – Vas abroncz kulcsostól N-o 1. – Czap fúró N-o 1. – Szivárvány N-o 1. Kis láda N-o 1. – Kis kád N-o 1. – Eöregh réz tölczér N-o 1. – Apró réz tölczér N-o 3. – Üres tonna. N-o 4. Vas csatorna N-o 1. – Egy hitván ládában dirib-darab vasak. – Pinyata fedél (tepsi, sütőedény) N-o 1. Circalom (körző) N-o 2. – Két nyelű kés N-o 1. – Bodnározó szekercze N-o 1. – Vasveder hitván N-o 1. – Hencz vas kettő N-o 2. – Szita N-o 2. – Mustár egy átalaggal N-o 1. – Kondér hitván N-o 1. – Feredő kád N-o 1. – Vaj vagyon fa edényekben cub. N-o 96 /6. – Méz vagyon fa edényekben cub. 19/ 14 1/2 – Bor vonó vas kapocz N-o 1. – Kalán fúvó N-o 1. – Akó vas N-o 1. – A Tárház ajtaja kívül fa rostélyos. N-o 1. – Az ablakon vas rostély N-o 1. – Vagyon az Tárházban bors kő N-o 13. – Vagyon az vár alatt az palánkban egy nagy búza asztagh, continet cruces N-o 1133/12. – Vagyon az Vad-kertben búza asztagh N-o 4. – 1. continet cruces N-o 1826. – 2. continet cruces n-o 458. – 3. continet cruces N-o 1311. – 4. continet cruces N-o 1048. – Összesen 4643 keresztet négy asztagh. – Ezen Vad-kertben zab asztagh N-o 3. – 1. continet cruces N-o 1206. – 2. continet cruces N-o 878/9. – 3. continet cruces N-o 900. Összesen 2984/9 keresztet. – Ezen Vad-kertben vadak nem tudatik hány. – Ugyanazon Vad-kertben sza[l]más csűr N-o 1. – Jégh verem N-o 3. – Vadaknak való szín N-o 2. – Vadaknak való ház N-o 1. – Ajtaja paraszt N-o 2. – Ablaka N-o 2. – Ágyúhoz való kötél. N-o 1. Kemencze füstöl benne N-o 1. – Lajtorja N-o 3. – Vadaknak való tok halasok N-o 2. – Az Vad kertnek kapuja két felé nyíló vas sarkos, pántos, reteszes. N-o 1. – Lakat rajta N-o 1. – Kis ajtó mellette pántos, sarkos N-o 1. VAz Vár Árka mellett fenn két felől két kis ajtó, sarkos, pántos, lakat rajtok N-o 2. – Az czűrben vagyon búza mérő köböl N-o 1. – Búza mérő (negyede, quarta) N-o 1. – Szóró lapát N-o 3. – A Vad-kert mellett a Latorczán vagyon egy nagy vízhányó kerék, melynek vize a Vad-kertbe szolgál, vadnak vasas vedrek rajta N-o 65. – A kerék tengelyén öregh vaskarika N-o 8. – A Lugas-kertnek ajtaja négy. N-o 4. Egyik záros, sarkos, pántos N-o 1. – Az kertnek közepén filagoria N-o 1. Ezen filagoriában vagyon asztal N-o 2. – Kar szék N-o 8. – Noszolya N-o 1. – Eöregh kapa N-o 2. – Apró kapa N-o 3. – Fűnyíró olló N-o 1. – Foghagyma koszorúkban N-o 17. – Sajtó az lugas kertben N-o 1. Vitorla az lugason körül N-o 10. – Az filagoriába felmenő garadicz N-o 2. – Kád N-o 3. – Az majorháznak fel nylo kapuja N-o 1. – Mellette kis ajtó, sarkos, pántos N-o 1. – Kertész házának ajtója pántos, sarkos, reteszes N-o 1. – Paraszt kemencze benne N-o 1. – Asztal benne N-o 1. – Pad szék N-o 2. – Ablaka N-o 2. oldal ajtó N-o 1. – A pitvarban kőkémény N-o 1. – A kémény alatt konyha, N-o 1. – Fogas N-o 1. – Az Majorháznak ajtaja, kiben az majornő lakik, reteszes N-o 1. – – Asztal benne N-o 1. – Kemencze benne paraszt N-o 1. Padszék benne N-o 2. Tekenő N-o 2. – Szuszék N-o 1. – Oldal ajtó N-o 1. – Harmadik oldal ajtó sarkos, pántos, reteszes N-o 1. – A Majorház végén kamara N-o 2. – Ajtó rajta N-o 3. – A Majorház alatt egy kis pincze, ajtaja sarkos, pántos, reteszes N-o 1. – Az Majorháznak udvarán egy rossz kút N-o 1. – Tyúkoknak való ház N-o 5. – Ajtó rajtok N-o 3. – Kemencze egyikben vas lábon N-o 1. – Ablaka ez házoknak N-o 7. – Vagyon az majorban tyúk N-o 70. – Kappan N-o 40. – Lúd N-o 48. Kácza N-o 5. – Pulyka N-o 2. – Marhatartó ólak N-o 4. – Marhatartó udvarnak kapuja N-o 2. – Vagyon egy nagy czűrös kert N-o 1. melyben vagyon egy nagy eöregh czűr N-o 1. – Kapu ezen Czűrön két felé nylo N-o 2. Az Czűrön vitorla N-o 2. – Az czűrnek szakasza két felől N-o 2. – Ezen Czűros kerten két kis ajtó lakatostól N-o 2. – Hosszú lajtorja N-o 2. – Ezen czűrös kertben búza: tavaly búza asztagh N-o 6.: 1. Continet cruces No- 1330. – 2. Continet cruces N-o 1894. – 3. Continet cruces N-o 1570. – 4. Continet cruces N-o 1910. – 5. Continet cruces N-o 1548. – 6. Continet cruces N-o 1636. – összesen: 9888. – Ez idei asztagh vagyon N-o 4.: 1. Continet cruces N-o 1040. – 2. Continet cruces N-o 1540. – 3. Continet cruces N-o 1112. – 4. Continet cruces N-o 1800. – összesen 5492. – Ez idei árpa asztagh vagyon N-o 1. Continet cruces N-o 1600. – Ezen czűrös kertben tavaly széna orgiae N-o 81. – Rákoson tavaly széna orgiae N-o 59. – Ugyanott az idei széna orgiae N-o 48. – Luczkán tavaly széna orgiae N-o 13. – Az vár alatt az Meggyes kertben: kertészház N-o 1. – Kemencze benne Paraszt N-o 1. – Ajtaja paraszt N-o 2. – Padszék benne N-o 2. Ablak táblástól N-o 2. – Üres hordó az kertben N-o 13. – Czeber. N-o 4. – Kapa rossz N-o 4. – Pázsitnyírő lapát N-o 1. – Ezen kertben kerekded filagoria folyosó N-o 1. – Feljáró garádicz N-o 1. – Szóró lapát N-o 2. – Asztal benne N-o 1. – Karszék N-o 5. – Foghagyma koszorúban tavaszi N-o 45. – Eöszi foghagyma koszorúban N-o 45. – Eöszi és tavaszi mogyoró hagyma koszorú N-o 51. – Elültetett metélő hagyma egy darab földdel – Mérő egyede N-o 1. – Vas borona N-o 1. Ezen kertben egy méh kert N-o 1. – Vagyon benne köpü méh N-o 69. – A kerten ajtó vagyon N-o 3. A város felől való ajtó zsindelyes, tornáczos N-o 1. – Az ajtókon lakat N-o 2. – Gümölcz aszaló kemencze az kertben N-o 6. – Munkács városában az Latorcza vizén vagyon két malom: alsó és felső N-o 2. – Az alsó malom vagyon hat kőre N-o 6. – Ajtaja N-o 4. – Egyik sarkos, pántos, a többi paraszt. – Paraszt kemencze benne N-o 1. – Vám mérő negyede N-o 3. – Kassai negyede N-o 1. – Az belső házon ablak N-o 2. Vas abroncz kőre való N-o 6. – Kővágó csákány N-o 8. – Szuszék N-o 7. – Lakat rajta N-o 7. – Búza tartó hordó N-o 25. – Disznóhízlaló ól. N-o 1. – Disznó benne N-o 1. – Az malom előtt szekérszín. N-o 1. – Kovách fúvó N-o 1. – Ülő vas N-o 1. – Kő emelő vasrúd N-o 1. – Fél kéz verő N-o 1. – Fogó N-o 1. – Köröm faragó N-o 1. – Patkó verő N-o 1. – Lyukasztó vas N-o 1. – Vas vajtoko N-o 1. – Fából csinált vajtoko N-o 1. – Tengely részére való vasabroncs N-o 4. – Elszakadott vas abroncs N-o 1. – Asztal kamrában N-o 1. – Az Felső malom ugyanazon vizen vagyon: – Négy köre N-o 4. – Ajtaja sarkos, pántos N-o 4. Szuszék benne N-o 4. – Búza tartó hordó N-o 19. – Fel Mérő negyede N-o 4. Kassai negyede N-o 1. Vas vajtoko N-o 1. fa vajtoko N-o 1. – Az malomban két kis ház – Ajtaja kettő N-o 2. – Paraszt kemencze benne N-o 2. – Disznóhízlaló ól N-o 1. – Disznó benne N-o 2. – Kővágó csákány N-o 3. – Fejsze kapa N-o 2. – Lapos kapa N-o 7. – Isztike (= eszteka, ösztüke) N-o 1. – Üveges ablak N-o 1. Az malom előtt egy szekérszín. N-o 1. – Ezen malom végében vagyon egy kása-őrlő malom. A kásaőrlőnek vagyon egy bokor köve. Een kívül magkása törő, mely vagyon hat kölyüre. N-o 6. – Fűrész-deszka metsző malom. Ki elhanyagoltatott és minden szerszámát az felsővidéki fűrész malomhoz Lostak N-o 1. – Vagyon ez malomban cziga kötél N-o 1. – Vagyon egy portörő malom N-o 1. – Ennek rezes kölyüje N-o 14. – Ez mellett por száraztódeszkás kamra N-o 1. – Vagyon benne por száraztó tábla N-o 6. Vagyon az városban egy vendég-fogadó ház. N-o. 1. – Az két végén két kapu, két felé nylo, sarkos, pántos N-o 2. – Az első háznak ajtaja sarkos, pántos, pléhes N-o 1. – Paraszt kemencze benne N-o 1. – Hosszú asztal N-o 2. – Padszék N-o 2. – Noszolya N-o 2. – Karszék N-o 4. N-o 4. – Kar nélkül való szék N-o 1. – Egyes szék N-o 1. – Cseber N-o 4. – Fogas N-o 3. – Tokhában brinza N-o 1 1/2 – Teknő vagyon N-o 2. – Mérő negyede N-o 1. – Famérő serpenyő fontyaval együtt N-o 1. Fa icze N-o 2. – Eczet vagyon egy hordóval N-o 1. – Szűrő szita N-o 1. – Veslengh túró N-o 36. – Fa táál. N-o 7. – Fa tányéros N-o 30. – Ablak N-o 2. – Az Alsó Háznak ajtaja sarkos, pántos, pléhes. N-o 1. – Paraszt kemence benne. N-o 1. – Hosszú asztal benne N-o 2. – Karszék N-o 1. – Padszék N-o 3. – Fogas N-o 3. Noszolya N-o 1. – Szuszék N-o 1. Ezen házban pohár szék N-o 1. – Üvegh ablak rajta N-o 4. Ennek pitvarán ajtó N-o 2. – Kőkémény N-o 1. – Hátulsó kamara N-o 1. – Az vendégfogadó-színben Abrakos Vályú N-o 2. – Az ablak alatt halastó kővályú N-o 1. – Favályú is N-o 1. – Vagyon egy kő negyede lábastól. N-o 1. – Sindely az tornáczon N-o 10,100 – Üres hordó N-o 292. – Az városban, az mely pinczében az eő Nagysága borát árullyák, jobbágy háza – Vagyon csapszék N-o 1. – Fa icze N-o 2. – Rez fölczer N-o 2. – Az égettbor főző asszonynál égett bor főző fazék N-o 2. – Bor seprő in vasis N-o 2 1/2. – Az városban vagyon újonnan renováltatott ispotály-ház, az mely készíttetett anno 1635. – Ajtaja sarkos, pántos. N-o 3. – Paraszt kemencze N-o 1. – Padszék N-o 2. – Az pitvarában egy kő-kémény N-o 1. – Noszolya benne N-o 1. – Ablak vagyon benne N-o 3. – Pincze alatta sarkos, pántos, reteszes No- 1. – Lakat rajta N-o 1. – Az pincze felett egy kis ház N-o 1. – Ajtaja pántos, darkos N-o 1. – Tornácz az ház előtt deszkás N-o 1. – Az munkácsi vendégfogadó háznak pincéjében vadnak borok. Felsorol összesen 66 hordót, tartalmuk 12–17 köböl között, összesen 966 köböl. – Vagyon ezen pinczében vasabroncz N-o 1. kolczostol (= kulcsostól) – Korcsolya N-o 3. – Apró haskötél (hárskötél) N-o 5. – Vaskapocs N-o 2. – Hústartó ráma N-o 1. – Apró kád N-o 3. – Fa serpenyő fontostól N-o 1. – Lakat rajta eöregh. N-o 1. Ajtaja sarkos, reteszes N-o 1. – Fa rostélyos ajtaja N-o 1. – Sindely szegh N-o 142. – Czeber N-o 12. – Munkácz városában kezdték újonnan felépíteni a Fejérházat, az 1636-ik esztendőben, melyet korábban elhántanak. – Czeber vagyon ott N-o 12. – Lapos kapa N-o 3. – Tolyó talyga N-o 24. – Sarkadi majorság, teheneknek száma: Fejős tehén N-o 1. – Meddő tehén N-o 17. – Tavalyi tulok n-o 1. – Harmadik tinók N-o 10. – Harmadfű tinók N-o 10. – Tavaszi bika N-o 1. – Harmadfű bika N-o 3. – Eöregh eökör. N-o 10. – Rákosi majorságh tehenek száma – Eöregh fejős tehén N-o 39. – Eöregh meddő tehén N-o 11 – Tavalyi tulkok N-o 21. – Tavalyi üsző tinók N-o 18. – Ezidei eökör bornyu N-o 16. – Ezidei üsző bornyu N-o 23.
Rákosi majorságh bialoknak száma: Eöregh bial eökör N-o 4. – Eöregh bial bika N-o 1. – Eöregh fejős bial N-o 6. Tavalyi üsző bial N-o 3. Rákoson vagyon egy majorház, ajtó paraszt N-o 1. – Padszék vagyon benne N-o 1. – Czeber N-o 1. – Zakczo, kiben vöslénget [túrót] csinálnak N-o 1. – Kemencze kályha nélkül N-o 1. – Ablaka N-o 2. – Ennek pitvarában noszolya N-o 2. – Veslengh csináló ajtó N-o 1. – Veslengh túró N-o 16. – Egyes szék N-o 1. – Paraszt ajtó N-o 2. – Fejő sajtár N-o 5. Harmadik háznak ajtja paraszt N-o 1. – Padszék benne N-o 1. – Negyedik háznak ajtaja paraszt N-o 1. – Padszék benne N-o 1. Eötödik háznak ajtaja paraszt N-o 2. – Ablak rajta N-o 3. – Két ajtón fa-rostély N-o 2. – Ezen major udvarán vagyon marhának való ól N-o 4. – Az udvaron egy kertben köpü méh N-o 9. – Az major kertben egy jó czűr. N-o 1. – Rákoson volt egy nagy udvarház, mostan elbomlott: pincze vagyon benne N-o 1. – Ajtaja sarkos, pántos N-o 1. – Az kapu félen darabont-ház, ajtó rajta N-o 1. – Második Uraimnak való ház N-o 1. – Harmadik élésnek való ház N-o 1. – Negyedik tár ház. N-o 1. – Ezeken ajtó sarkos, pántos N-o 3. – Letett ajtó gontáros N-o 4. – Paraszti ajtó N-o 1. – Vagyon eg eöregh ló istálló N-o 1. – Az szinben le tört padszék N-o 8 – Ez mellett vagyon egy konyha. – Vagyon az udvaron egy kút kerekestül N-o 1. – Az udvaron egy negyedes kert N-o 1. – Az udvar mellett veteményes kert N-o 1. – Az udvarnak eöregh két felé nyló kapuja N-o 1. – Mellette egy kis ajtó, sarkos, pántos B-o 1. – Az udvarnak palankja körül sindelyes – Az Udvarház mellett vagyon egy korczma, N-o 1. – Pincze alatta N-o 1. Az pinczében fa icze N-o 1. – Üres hordó N-o 3. – Ezen faluban vagyon egy vám jövedelmével együtt N-o 1. – Vagyon az Latorczán egy malom, az mely N-o 1. malmot hívnak Resvannak, három kőre. N-o 3. – – Vagyon kővágó csakany benne N-o 3. – Búza mérő negyede N-o 3. – Vojtoko N-o 1. – Szuszék N-o 2. – Hordó N-o 4.
Kajdmo vidékén majorsági földek N-o 252. Majorsági ménesnek száma: – Eöreg kancza N-o 19. – Ménló N-o 1. – Negyedfű czödör N-o 4. – Harmadfű czödör N-o 1. – Harmadfű kancza N-o 1. – Tavalyi czödör cziko N-o 4. – Tavalyi kancza cziko N-o 3. – Ezidei czödör cziko N-o 4. – Ezidei Kancza cziko N-o 4. – Krajnai kenézeknél ló N-o 1. – Vizniczei kenézeknél ló N-o 1. – Berekszászi udvarháznak palánkja zsindelyes, eöregh kapu rajta N-o 2. – Kis ajtó vas-sarkos és pántos N-o 2. – Lakat rajtok N-o 2. Az udvarban vadnak egy rendes házak N-o 9. – Első háznak ajtaja gyontáros, sarkos, pántos, pléhes N-o 1. Az házon üvegh ablak N-o 2. Fogas N-o 1. – Karszék N-o 3. – Egyes szék N-o 3. – Padszék N-o 2. – Noszolya N-o 3. – Lapos kapa N-o 14. – Kétágú kapa N-o 1. – Mecző kés N-o 13. – Bélyegező vas N-o 1. – Szita N-o 1. – Czizma N-o 6. – Férfinak való saru N-o 3. – Czipellő N-o 2. – Egy bokor kolos N-o 1. Gyártott boczkor N-o 74. – Második három ajtó gontáros, sarkos, pléhes N-o 1. – Üvegh ablaka N-o 4. – Mázas kemencze N-o 1. – Asztal N-o 1. – Padszék N-o 3. – Karszék N-o 5. – Egyes szék N-o 1. Harmadik házon ajtó sarkos, pántos, gontáros, pléh a N-o 1. – Ablak rajta üveghes N-o 3. – Asztal N-o 1. – Padszék N-o 3. – Karszék N-o 7. – Egyes szék N-o 1. – Mázas kemencze benne N-o 1. – Noszolya N-o 1. Negyedik házon ajtó sarkos, pántos, gontáros, pléhes N-o 2. – Oldal ajtó gontáros, sarkos, pléhes N-o 1. – Üvegh ablak rajta N-o 2. – Mázas kemencze N-o 1. – Asztal. N-o 1. – Bérlett padszék N-o 3. – Karszék N-o 3. – Ötödik házon ajtó gontáros, sarkos pántos, pléhes N-o 2. – Üvegh ablak N-o 2. – Asztal N-o 2. – Padszék N-o 3. – Karszék N-o 3. – Egyes szék N-o 2. – Noszolya N-o 2. – Fogas N-o 1. – Mázas kemencze vas lábon N-o 1. – Oldal ajtója gontáros, sarkos, pántos N-o 1. – Hatodik házon ajtó gyontáros, pántos, sarkos, pléhes N-o 1. – Ablaka üveges N-o 4. – Tarka mázas kemencze N-o 1. – Bérlet padszék N-o 2. – Karszék N-o 2. – Egges szék N -o 1. – Hetedik házon ajtó gontáros, sarkos, pántos, pléhes N-o 1. – Oldal ajtó N-o 1. – Mázatlan kemencze N-o 1. – Asztal N-o 1. Noszolya N-o 2. – Bérlet padszék N-o 2. – Tizeneöt ködmönnek való fel szabott bárány bőrök N-o 15. – Ezen házak közt való folyosóban noszolya N-o 3. – Ezen folyosón feljáró garadicz N-o 1. – Második nagyobbik folyosón egy bérlet padszék N -o 1. – Gradicz reafel N-o 1. – Ezen folyosóról az padon is egy garadicz N-o 1. – Ezen háznak padján fogas N-o 1. – Fűrész deszka N-o 12. – Hordó forrozni való üst N-o 1. – Az padnak paraszt ajtaja sarkos, reteszes N-o 1. – Az udvar közepén sajtó szín N-o 1. – Az alatt sajtó N-o 7. – Kádak vannak N-o 60. – Vagyon kőből rakott kút az udvaron, kerekestől, veder lánczostól N-o 1. – Vagyon konyha ház. N-o 1. – Padszék benne N-o 3. Vagdaló tábla N-o 1. Külső leeresztő táblája sarkos, pántos N-o 1. – Az ajtaja paraszt, sarkos, pántos, reteszes N-o 1. – Ezen konyha ház mellett szakács ház N-o 1. – Paraszt kemencze benne N-o 1. – Padszék N-o 1. – Karszék N-o 2. – Noszolya N-o 1. – Kaloda N-o 1. – Ablaka N-o 2. – A folyosó alatt üres hordó N-o 169. – Apró kád N-o 7. – Túrós tonna üres N-o 1. Vajas tonna N-o 2. – Czeber N-o 10. – Korcsolya N-o 2. – Karszék N-o 1. – Egges szék N-o 1. – Hosszú asztal lábatlan N-o 1. – Vagyon az ház alatt végig pincze N-o 1. – Abban vadnak gantarok eöt rendben, bor alá valók N-o 5. – Ezen pinczének ajtaja N-o 2. egyik sáros, másik lakatos, pántos, sarkos, egyiken vasrúd, lakat rajta Bortöltő lin (tölcsér) N-o 8. – Eöregh fúró N-o 2. egyik kalan fúró Csap fúró N-o 1. – Czirkalom N-o 1. – Vas czatorna N-o 1. – Vas szivárvány N-o 1. – Háj N-o 37. – Gártott tehén bőr N-o 4.
Beregszászi dézsma borok: Felsorolva 374. hordó, hordónként 12–18 köböl borral. – Majorsági Borok. Felsorolva 32 hordó, hordónként 13–19 köböl borral. – Pénzen vett borok: Felsorolva 7 hordó 14–16 köböl hordónként. – Egy külön papíron, Ceruzás jelzete 113. Summa vinorum Berekszásziensium: Efficiunt vasa 463, continent cub. N-o 6956. – Universus numerus vinorum ad arcem Munkács pertinentium: Efficiunt vasa 895, continent cubulos N-o 13, 136. – Berekszászi malom: Vagyon ez malom három kőre N-o 3. Mely malomnak jövedelme szolgál négy részre: Egyik része az várhoz; másik az ott való praedicatornak; harmadik rész mesternek, deákoknak; negyedik rész az molnárnak. – Véka benne N-o 2. – Vajtokó N-o 1. – Kőfaragó czakany N-o 3. – Kővágó czákány N-o 3. – Szuszék lakattjával N-o 2. – Köböl N-o 1. – Kassai Negede (negyede, quarta) N-o 1. – Üres hordó N-o 1. – Véső N-o 1. – Vas horogh N-o 1. – Ajtó, egyiken felzár N-o 2. – Keöbánya. (Beregszászon) Vagyon az Kőbányában egy ház N-o 1. – Ajtó vas sarkos, pántos rajta. N-o 2. – Ülő vas N-o 1. – Eöregh verő N-o 1. Fél kéz verő N-o 1. – Fogó N-o 2. – Czakany N-o 6. – Szegh hasitó N-o 12. – Másfél rúd vas N-o 1 1/2 Sparingh N-o 2. – Eöregh láncz N-o 2. – Vas sudulyok N-o 2. – Két rossz kapa N-o 2. – Egy fok igazgató N-o 1. – Malom kő eöregh pár. N-o 3. – Apró malom kő két pár N-o 2. – Egy darab béczi aczél. N-o 1.
Gáti malom. Vagyon az Gáti vizen egy malom két kőre. N-o 1. – Mérő véka N-o 2. – Szuszék N-o 1. – Czákány N-o 3. – Lakat N-o 1. – Vajtoko N-o 1.
Jánosi majorságh földek. Egyik mezőre szántóföld N-o 9. – Másik mezőre is N-o 9.
Az Bulczi földön szántóföld 3 mezőre N-o 50.
Beregh:
Vagyon Beregen egy malom az Borsova vizen két kőre. N-o 1. – Véka az malomban N-o 2. – Kassai negede N-o 1. – Vajtoko N-o 1. – Szuszék N-o 1. – Üres hordó N-o 1. – Lakat N-o 2. – Apró czákány N-o 3. – Eöregh czákány N-o 1. – Ajtó paraszt rajta N-o 2. – Szeker szín N-o 1. – Vagyon Beregen egy nagy csűr N-o 1. – Eöregh kapuja N-o 1. – Lajtorja N-o 1. – Majorságh földek két mezőre N-o 102. Remeten vagyon egy malom az Borsován N-o 1. – Két kő rajta N-o 2. – Szuszék benne N-o 2. – Lakat N-o 2. – Nezede N-o 1. – Czákány N-o 2. Apró czákány N-o 3. – Vajtoko N-o 1. Üres hordó N-o 3. – Molnárnak való ház N-o 1. – Kemencze benne N-o 1. – Fogas benne N-o 1. – Kalán fúró N-o 1. – Eöregh fúró N-o 1. – Oldal ajtó N-o 1. – Az malomnak két ajtaja N -o 2. – Az malom előtt egy fél bokor kő N-o 1.
Beregh uyfalusi malom két kőre N-o 1. – Negede vagyon benne (quarta) N-o 2. – Kassai negyede (quarta-mérték) N-o 1. – Vajtoko N-o 1. – Szuszék lakatostól N-o 2. – Kővágó czákány apró N-o 3. – Eöregh czákány N-o 1. – Üres hordó N-o 2. – Ajtó az malmon N-o 2. – Molnárnak való ház. N-o 1. – Kemencze N-o 1. az Beregh Uyfalusi két mezőre szántóföld N-o 36. – Kaszáló rét N-o 2.
Bárdházán:
Egy csűrös kert, csűr benne N-o 1. – Eöregh kapuja az kertnek N-o 1. Majorságh földek az két mezőn N-o 35. – Vagyon Bárdházán egy nagy puszta malom egy kőre N-o 1. – Vagyon benne két negyede N-o 2. Vajtoko N-o 1. – Szuszék N-o 2. – Czákány N-o 1. – Ajtó N-o 1. – Makarian majorságh földek két mezőn N-o 33. – Molnárnak való ház. N-o 1. – Kemencze N-o 1. – Az Beregh Uyfalusi két mezőre szántó föld N-o 36. – Kaszáló rét N-o 2. – Egy csűrös kert, csűr benne N-o 1. – Eöregh kapuja az kertnek N-o 1. – Majorságh földek az két mezőn N-o 35. – Vagyon Bárdházán egy nagy puszta malom egy kőre N-o 1. – Vagyon benne két negede N-o 2. – Vajtoko N-o 2. – Szuszék N-o 2. – Czákány N-o 1. Ajtó N-o 1. – Makarian majorságh földek két mezőn N-o 33. – Pisztra házán N-o 28. – Sarkadon N-o 35
– Majorságh disznóknak száma: Eöregh moldovai disznók N-o 315. – Ezidei malacz N-o 125. – Czonka eöregh disznók N-o 336. – Munkácsi majorságh eöregh disznó N-o 163. – Malacz N-o 81. – Erdely – Moldovai disznók N-o 124. – Malacz N-o 75. – Tömösi disznók N-o 379. – Malacz N-o 30. Összesen 1628
Majoságh juhok: Fejős juhok N-o 948. – Meddő juh N-o 185. – Eöregh kos N-o 80. – Fejős kecske N-o 188. – Meddő kecske N-o 68. – Eöregh cap (bakkecske) N-o 16. – Ezidei Capoczka N-o N-o 58. – – Ezidei Nőstén kecske olló. N-o 65 – Ez idei kos bárány N-o 329. – Ez idei nőstény bárány N-o 452. Összesen 2369. – Az Havason jutott meddő juh N -o 20. – Tavaly kos N-o 15. – Tavaly cap (bakkecske) N-o 2. Ezidei bárány N-o 3. – Három majorokban vagyon kondér N-o 3. – Tumuláson Szkotarczka vizen egy fűrészmalom N-o 1. – Kész fenyő deszka benne N-o 250. – Meczetlen tőke N-o 6. – Meczett deszka N-o 14.
Felső Vidéken vagyon egy vendégfogadó ház. – Isvoron N-o 1. – Első házon paraszt ajtó N -o 1. – Üveges ablak N-o 3. – Asztal benne N-o 1. – Eöregh szék N-o 2. – noszolya N-o 1. – Apró szék N-o 2. – Paraszt kemencze N-o 1. – Az pitvaron két ajtó, pántos, sarkos N-o 2. – Az másik házon ajtó sarkos, pántos N-o 1. – Ablaka N-o 3. – Asztal N-o 1. – Kemencze vas lábon N-o 1. – Noszolya N-o 1. Padszék N-o 2. – Egy kamara ajtaja paraszt N-o 1. – Ezen kamarán külső puszta ajtó N-o 1. Üres hordó N-o 4. – Eöregh kondér N-o 1. – Harmadik házon ajtó

sarkos, pántos N-o 1. – Feljáró garadicz N-o 1. – Ablaka N-o 2. – Padszék N-o 3. – Az tornáczban padszék N-o 3. – Ezen tornáczban oldal ajtó N-o 1. – Egges szék N-o 1. – Noszolya N-o 1. – Az alsó tornáczban padszék N-o 1. – Vagyon egy eöregh istálló Kapu rajta N-o 2. – Oldal ajtó N-o 1. – Eöregh válu N-o 1. – Kaloda N-o 1. – Lúd N-o 9. – Tyúk N-o 11. – Vagyon egy kő pincze az ház alatt N-o 1. – Ajtaja paraszt N-o 1. – Fa garadicza N-o 1. újonnan építtetett palánkja körül-sindelyes. Egy darabján sindely nélkül. – Kapu rajta N-o 2. – Az egyik mellett kis ajtó N-o 1. – Az Luczkai határban vagyon a Latorczán egy malom két bokor kőre N-o 1. – Szuszék benne N-o 3. – Lakat rajta N-o 2. – Üres hordó N-o 1. – Apró czákány N-o 2. – Eöregh czákány N-o 2. – Mérő véka N-o 1. – Kassai negede (quarta) N-o 2. – Vajtok N-o 1. – Ajtaja van sarkos, pántos N-o 1. – Guba, karlo N-o 1. – Az malom előtt egy disznóól N-o 1.
Az Luczkai földön majorságh földek N-o 126.
Sztrabiczai malom az Luczkai határban az Latorcza szakadékában, Barazdanak az kit hinak N-o 1. – Két kő rajta N-o 2. – Szuszék benne N-o 3. – Lakat N-o 2. – Üres hordó N-o 1. – Fel mérő negede (quarta) N-o 1. – Vojtoko N-o 1 – Eöregh cákány N-o 3. – apró czákány N-o 1. – Hajó N-o 1. – Ajtaja az malomnak sarkos, pántos N-o 1. – Kamara ajtaja paraszt N-o 1. – Disznó hízlaló ól N-1. – Datum in arce Munkács, die ultima Augusti, anno 1638.
Munkács vár és tartozékai (I. Rákóczi György) erdélyi fejedelem birtoka.
(Bereg m.): Munkács város – Sarkad – Rákos – Kajdmo – Beregszász – Gát – Jánosi – Bulcz (Bucsu) – Bereg – Remete – Bereg Ujfalu – Bardháza (Bartháza) – Makaria – Pisztraháza – Sarkad – Tumulás (Tamalás) – Izvor – Luczka (Lucska) és határában a Sztrabiczai malom

Tartalomgazda