HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 010.

Dátum 1670. december 4–7.
Jelleg

22 oldal magyar nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a Szepesi Kamara utasítására Szegedi János bártfai harmincados végzett a helyszínen egy vármegyei bizottság kíséretében.
Szegedy János harmincados, mint a Szepesi Kamara kiküldöttje őfelsége számára confiscalja és elfoglalja Szemere László jószágait és „induló és indulatlan” javait. Az demétei udvarház – Szemere László uram részéről: – Az garadiczon feljáró ház előtt való bástyán felvonuló ajtó N-o 1. – Más vas ajtó, vas sarkos, hevederes fordítójával N-o 1. – Az pitvarra nyíló vas sarkos, hevederes, pléhes kolcsaival együtt N- 1. – Fában foglalt üvegh ablak N-o 2. – Az palotára nyíló ajtó vas sarkos, hevederes két kolcsával N-o 1. – Négyszegű fejér asztal N-o 1. – Hosszú fejér tábla asztal N-o 1. – Hosszú fejér karszék N -o 2. – Egyes karszék – Két felé nyíló pohár-széknek erkélyére való ajtó van sarkos, hevederes N-o 1. – Két felé nyíló pohárszék pléh nélkül való N-o 2. – Üvegh hosszú pohár N-o 17. Nagy eöregh üvegh pohár. N-o 1. – Alacson tompa pohárocska N-o 12. – Ón mozsdó medenczéstől N-o 1. – Fejér tarka kemencze N-o 1. – Ólomban foglalt üvegh ablak N-o 4. – Az kettőnek az három fiokja fában foglalt. – Puszta Almariom N-o 1. – Fal mellett való szék N-o 1. – alon való ráma N-o 1. (Ezután csak a dolgok megnevezése következik, a tartozékok és felszerelések elmaradnak.) – Azon Palotakut nyiló Haló haz leltára – Azon házból az Frautzimerek házának leltára, pl. kender és len kita 15 1/2 csomó 7 – Szenellő ház, leltára, pl. vas billyegek, nyakra való vas, Torma reszelő, Hústartó láda – Az katonák háza leltára. – Az sütő ház leltára, bútorok, fürdőkád. – Az Bástyára járó garadicz és az Bastya leltára bútorok – Az Padon levő holmik – Aszszu szilva Cub. 7 1/4 – Aszszu körtvely Cub. 1 1/4 – Borso Cub. 1 – Lencse Cub. 6 – Tatarcs Cub. 3/4 – Kender magh Cub. 1/2 – Bab Cub. 1 1/4 – O üres hordó No 6 – Altalaghban len magh Cub. 2/4 – Komló Cub. 4 /1/4 – Cserep csesze No 6 – Egy Tonnaban köles Cub. 2/4 – Az udvarban Gazos gabona Cub. 8 – Abajdocz Cub. 1 1/2 – Apritot káposzta vas No 3 – So víz vas No 1 – Hasabos kaposzta vas No 2 – Azon udvarban éléstartó ház leltára – Az sernevelő leltára, kádak, üstök, „üres négel”, szalad szárasztó – Szalad ház forma ház, kiben az sereket tartják. – Az kapu felett való ház leltára, bútorok „falon valo rama” – Az istállók és a kamara ablakai és ajtói. – A kis kert haltartó és 31 köpű méh – A gyümölcsös kertben halastó. – A majorház és kamarája, bútorok „1 Turó nyomó szék” Szarvasmarhák száma az Demétei majorban. Szarvasmarhák száma az Demetei Majorban – Fejős tehén No 15 – meddő tehén 1 – Eöregh Bika 1 – Háromesztendős üsző 4 – Háromesztendős bika 1 – Kétesztendős üsző 4 – Háromesztendős tuljok 2 – Kétesztendős tino 1 – Tavalyi bikácska 3 – Tavalyi üszőcske 2 – Ez idei Borjú 3 – Eöregh disznó 52 – Esztendős süldő No 10 – Ez idei tavaszi malatz 35 – Lúd 27 – India 17 – Tyúk 30 – Az udvaron hízlalt disznó 2 – Csűrös kertben lévő termények leltára – Van abajdocz kétesztendős asztagh van benne 77 kepe asztagh No 1 – Árpa van más asztaghban az koszorujaigh van benne – Árpa 18 kepe asztagh No 1 – Azon asztaghban van az kosorujan fellyül Zab Cap. 12 1/4 – Item az Csűrös kertben van egy kis zab asztagh, melyben van Cap. No 17 162 – Cziplet abajdocz gabona vagyon Cub. No. 2 – Komlós kert. – Gyümölcsös kert az udvar mellett. – Beszámoló a Demétei udvarházhoz tartozó jobbágyokról és zsellérekről. – Egész jobbágy, név szerint felsorolva állatjaival együtt 5. – Fél helyes jobbágy, név szerint felsorolva állatjaival együtt. Ugyancsak fél helyes, de nincs ház hozzá, név szerint felsorolva állatjaikkal együtt 2. – Zsellérek száma , név szerint megnevezve és állatjaik is felsorolva Demétén van egy kocsma ház. – Van két kőre való malom – A malomjövedelem elosztása „…az molnar harmados, mikor mérnek egy mérésre mindenkor Szemere úr részére jutot eöt szapu, Bocskay úr részére három szapu, az ki Eő Felsége számára foglaltatot – Kása kölyü 2. – Kender kölyü 3. – Vagyon Demétén három puszta zsellérség is. – Az udvarházhoz három nyomatra van föld. Felső mezőben az hol most eőszi vetés van 12 darab föld vagyon Ezen földek közül 9 darabot bévetettek az Úr számára. – Tiszta búzával Cub. No 20 – Gabona Rozt Cub. No 45 – Az Szolgak számára is vetettek egy földet bé Gabonával, melyben ment Cub. Maradot vetetlen föld azon felső nyomatban sub. Cub. 3 – Káposzta kert. – Kender föld. – Kaszáló rétek három nyomásban Az Második és Középső Nyomásra van 9 db föld, mellyben vagyon circ. Cub. No. 60 – Az Harmadik és Alsó Nyomásra van 11 darab föld, mellyben vagyon circ. Cub. No. 100 – Kaszáló rétek száma. Az egyik mezőn van rét három, kikben teremhet széna circiter szekér No 6 – Másik nyomásra van darab rét három, ki már egyben foglaltatott, lehet széna rajta szekér No 4 – Harmadik nyomásra is van három darab kis rét, teremhet rajta széna szekér No. 2 – Bükk erdő, makkot ritkán terem Az udvarbíró „szolgalattyaban” van egy fél jobbágytelek és egy zsellérség itt Demetén és Szemere-részen. – Nagy Szilvára való jobbágyok és zsellérek – Fél helyes kettő, név szerint felsorolva állatjaikkal együtt. Van egy harmadik is, de annak nincs semmi marhája. zsellérek száma szintén 2, név szerint és állatjaikkal együtt felsorolva.
Asguti portio:
Tolnai János kőháza, felét az érdekelt Szemere uram bírta. – Rét nincs hozzá, de vetés igen. – Felsorolva az udvarházhoz tartozó puszták. – Félhelyes jobbágyok száma 5; név szerint felsorolva állatjaikkal együtt. – Zsellérek száma 4; ezek is név szerint felsorolva állatjaikkal együtt.
Beczfalusi portio:
Félhelyes jobbágyok száma 2, név szerint felsorolva, állataik is szám szerint adva. – Zsellérek száma 3; név szerint felsorolva, állataikról is beszámolva. – E határon az úr számára való rét No 7. – Ugyanott allodiális „közföldek” is több darabban „ezen földek közzül a zeljereknek” nyolc darab földet osztottak ki, kirül két Desnat adnak az urnak.”
Fricskai portio:
Egész jobbágyok száma 3, név szerint felsorolva, állataikat is adva. – Félhelyes jobbágyok száma szintén 3, felsorolva állataik is. – Negyed rész jobbágyok száma 2, név szerint felsorolva, állataik is adva. – Zsellérek száma 7. Ezek is név szerint felsorolva, beszámolva állataikról is. – Adja kötelezettségeiket is, egyiknél szövés, mivel semmi fölgye nincs” évente 75 sirágh abrosznak való váznat ad. A másik földnélküli évente 8 pár sarut ad. – Van egy soltészság is, az ehhez tartozó földek, rétek száma. – Fricskén egy vendégfogadó, ez is a soltészé, a malom is, készpénzzel adózik minden után.
Ádámföldén egy zsellér, de sem földje, sem rétje nincsen, mesterséggel szolgál.
Zavatka:
puszta zsellérség
Szemere László konfiskált birtokai.
(Sáros m.): Deméte – Nagy Szilva – Asgut – Beczfalu – Fricske – Ádámfölde – Zavatka

Tartalomgazda