HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 144. - No. 012.

Dátum 1776. április 30.
Jelleg

212 oldal latin nyelvű aláírással hitelesített eredeti.

Szöveg

Conscriptio, Liptó vármegye helyszínre kiszállott bizottsága készítette az uradalmi irtásföldek megváltásáról.
Összeíró: nincs feltüntetve.
Először ad egy tabellát, mely magában foglalja a Liszkova birtokban tulajdonos 127–1488. jelzetű irtványföld felett, jelezve mindegyiknél annak a nagysága négyszögölben, és jelezve az illető darab föld capacitását is. – Az 1776-ban a helyszínére kiszállott megyei ellenőr először megvizsgálja az egyesek által bírt területet, megtudakolja, mennyibe került az irtás, és ennek alapján eszközli a kifizetést, és benigno iussu regi ex cassa regia cameralis dominii Lykava. A felsorolt 127–1834. jelzetű birtokosnál jelzi, hogy melyik évben történt az irtás, kinek a kezén van jelenleg az irtványföld, és mennyi a kifizetett összeg rajnai forintban. Mindezeket okmányokkal kellett igazolni. Akiknél az okmányok nem álltak rendelkezésre, azoknál a kifizetést felfüggesztették. – Sequuntur horti et cauleta. – 1835–1488. számok között hozza a tulajdonosokat, jelezve a kifizetett összeget rajnai forintokban és jelezve a terület nagyságát négyszögölekben. – Sequitur series insolutarum extirpaturarum Liszko falversum; felsorolva a 128–1488 számok alatti tulajdonosok, jelezve a ki nem fizetett irtványföldeket, és jelezve az irtványföldek nagyságát orgiákban. A kerttulajdonosokat 1385–1488. sz. alatt hozza.
Lykavai uradalom.
(Liptó m.): Liszkófalva

Tartalomgazda