HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 144. - No. 013.

Dátum 1776. május 23.
Jelleg

27 oldal, latin nyelvű, aláírással hitelesített eredeti.

Szöveg

Conscriptio, Liptó vármegye helyszínre kiszállott bizottsága készítette az uradalmi irtásföldekről és azok megváltásáról.
Összeíró: nincs feltüntetve!
Tabella seriem numerorum qua extirpaturarum in regia camerali possessione Likavka, amellett egy megyei kiküldött vizsgált felül, és megállapította az egyes irtványok capacitását, és azok igazi tulajdonosát. – Adja a colonusok nevét, és a terület nagyságát orgia quadrata szerint. Összesen 396 colonust sorol fel. – Kívánta az igazolást okmányok alapján, és a már megtörtént kifizetésekről szóló igazolást, egyeseket, a még ki nem fizetettek csoportjába sorolva, a legtöbbjét ex benigno iussu regi ex cassa regia cameralis dominii Likava véglegesen kifizetve. Jelzi mindenütt az irtványföld nagyságát, és a kifizetett összeget rajnai forintokban. – Név szerint hozza a ki nem fizetett colonusokat, jelezve a fizetés elmaradásának az okát, a terület nagyságát orgiákban. 1776. – In originali.
Lykavai kamarai uradalom.
(Liptó m.): Likavka possessio

Tartalomgazda