HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 144. - No. 011.

Dátum 1774. december 19.
Jelleg

18 oldal latin nyelvű, aláírással hitelesített eredeti.

Szöveg

Conscriptio, melyet a Liptó vármegye kiküldöttei a helyszínen készítettek az uradalom irtásföldjeiről, és azoknak a kamarai pénztár által történt megváltásairól.
Extirpaturae incolarum possessionis Liszkova, regi camerali dominio Likava impertinentis. – Ennek adatait megelőzte az illető irtványnak a Liptó megyei kiküldöttek által a helyszínen való ellenőrzése. – Ugyancsak megtörtént ott a helyszínen coram testimonio incliti comitatus Liptoviensis az okmányok igazolása a tulajdonjogot illetőleg, majd ezek alapján az exsolutio, a kifizetés a körzeti pénztáros után a kamarai pénztárból, a jogos tulajdonosoknak. – Részletezés szerint: a) In peripheria Zavazia dicta. 1774. október hó 25-én, Rakovczky J. Liptó megyei szolgabíró jelenlétében exsolutae sunt Georgio Seffer cum fratribus Michaele, Martino et Georgis similiter Seffer. – Hozza név szerint a földeket és a réteket, összesen 126-t, jelezve mindegyiknél, hogy az irtás az illetőnek hány forintjába került. Ha rajnai forintban történt a kiadás, az egész összeget kifizették; ha magyar forintról volt szó, átszámították rajnai forintra, és az összeget ilyenben fizették ki. – Ezt követik: Extirpaturae eiusdem possessionis Liszkova litteris legalibus provisae, amikor a kifizetés ezen okmányoknak a helyszínen való ellenőrzése után szokott megtörténni. – b) In peripheria Zalazja et Niznen dictis. Az ellenőrzés 1774. október 26-án történt a megyei biztosnak a helyszínen való megjelenésével. Itt már ki kell mutatniok, ki milyen cím alatt jutott azon irtványföldhöz, és jelzi mindegyik darab irtványföldnél annak a capacitását: ha szántóról van szó, pozsonyi mérőben, ha rétről: hány szekér széna. – 47 tulajdonost sorol fel, és összesen 29 rétet, vagy szőlőt. – Több címen is hozza az 1774-ik évre vonatkozó adatokat: revizio, liquidatio, dimensio et in calculum raductio extirpatarum incolarum possessionis Liszkova. Az utolsó helyen: Revisio extirpatarum et quidem illarum, amelyek egyetlen birtokoshoz sincsenek beosztva. Mindenütt Liszkova birtokról van szó. – Hasonló adatokat ad a tabella az 1776-ik évről, hozva seriem extirpaturarum in terreno cameralis possessionis Liszkova, ad dominium Likava spectantium, a Liptó megyei szolgabírák jelenlétében lefolyt vizsgálat után adva ama darab capacitását, és megnevezve a tulajdonost, akit az illető irtványföld megillet, ha esetleg mástól is vette át. – És végül adja a seriest inexsolutarum extirpaturarum in terreno antedictae possessionis cameralis existentium.
Lykavai uradalom.
(Liptó m.): Liszkova [Liszkofalva]

Tartalomgazda