HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 041.

Dátum 1582
Jelleg

1 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio, amelyet két név szerint feltüntetett kamarai kiküldött készített, de az eredeti dátum csak “A, 82” formában szerepelt, későbbi kéz jegyezte elébe az ötös számot, s így “A. 582”-vé nőtt, az UC Index ezt a dátumot a részbirtok zálogbaadása dátumának tartja, viszont az eredeti szöveg, egy hiányzó vessző pótlásával inkább az összeírás idejére utal: “Consignatio portionis possessionariae… pro certa summa impignoratae (itt hiányzik a vessző) die 27 Martii A. 582 per nos Chistophorum Madocsany et Paulum Farkas facta”. – Conscriptio portionis possessionariae in possessione Illosva, in comitatu Krasznensi existeatis sacrae caesareae regiaeque maistatie… Michaeli Károly pro certu summa pecuniae impignortata
Illosva portio:
A colonusok név szerint felsorolva. – Egész telkes 17, féltelkes 2, zsellér 3, mind a hárman özvegyek. – Census: Szent Mihály adója címén fizetnek 8 ft. Tizedet és kilencedet adnak a gabona után és a méhek után. A bor után ugyancsak tizedet adnak. – Akiknek szőleik vannak, hegyvám címén, akár 100, akár 200 urna boruk terem, egy urna bort tartoznak adni és ugyanannyit tartoznak adni, ha csak két-három urnájuk terem. – Karácsonyra mindegyik colonus, akár egész, akár féltelkesek tartoznak adni egy köböl zabot és egy tyúkot. – A pázsit-disznók után tizedet tartoznak adni. Robot munkát az ottani szokás szerint teljesítenek.
Kamarai részbirtok Károly Mihály zálogbirtokában.
(Kraszna m.): Ilosva

Tartalomgazda