HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 040.

Dátum 17. század közepe
Jelleg

Eredeti, 4 oldal, latin nyelvű, aláírással és pecséttel hitelesítve, de dátum nélkül + egy hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a kamara utasítására Bereg és Ugocsa megye kiküldöttei készítettek.
(Mivel az UC 142 : 29, 30 és 31-ben mindkét tulajdonos már néhaiként szerepel, ebben pedig még nem, így ez az összeírás 1688 előttről való, ugyanezt igazolja, hogy ebben az összeírásban még ép állapotban szerepel a kisfaludi kúria, az említett 1688 utániakban pedig már romosnak jelzik. Az UC Indexnek a 142 : 40-ről készült regesztájában tévesen szerepelnek a nevezett tulajdonosok néhaiként, az iratban ennek nincs nyoma.)
Aláírás: Zoltay Ferenc Bereg megyei esküdt és Thuroczy János. – Confiscatio seu conscriptio bonorum Georgii Kisfaludy. – Szepesi Kamara rendelkezése szerint.
Possessio Kisfalud:
A colonusok név szerint felsorolva. – Számuk 26. Jelezve mindegyiknél: ökrök, tehenek, disznók, juhok. – Ugyanazon birtokban egy nemesi ház, zsindellyel fedve, palánkkal körülvéve. – Szántóföld mindkét calcaturát véve alapul 100. – Van ott egy kétkerekű malom. – Lakatlan telek 18.
Possessio Iloncza:
A colonusok név szerint felsorolva. Jelezve a fiúk, örök és tehenek. – Nem lakott telek 2.
Possessio Prad:
A colonusok név szerint felsorolva. – Számuk 8. Jelezve a fiúk, ökrök és tehenek. – Nem lakott telkek 7. – Malma egykerekű.
Bona domini generosi Petri Ilosvay conscripta.
Possessio Ilosva:
A colonusok név szerint felsorolva. – Számuk 5. Jelezve: Fiúk, ökrök, tehenek. – Van ott egy elhagyatott nemesi ház, zsindellyel fedve, palánkkal körülvéve. – Malma egykerekű. – Szántói mindkét calcaturát alapul véve 100 földből állanak.
Possessio Iloncza:
A colonusok név szerint felsorolva. – Számuk 30. Jelezve: fiúk, ökrök, tehenek, disznók, lovak. – Van ott 1 egykerekű malom.
Possessio Szajkofalva:
A colonusok név szerint felsorolva. – Számuk 5. Jelezve: fiúk, ökrök, tehenek, disznók és juhok.
Kisfaludi György és Ilosvay Péter birtokai. (Bereg m.)
Kisfaludi György birtokai: Kisfalud – Iloncza – Prod
Ilosvay Péter rész birtokai: Ilosva – Iloncza – Szajko-falva

Tartalomgazda