HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 042.

Dátum 1647
Jelleg

1 oldal, latin, hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio, Consignatio bonorum az összeírás végén írt megjegyzés “Reliqua ex Consignatione Illetve Domino Duci die 5 May missa descripta sunt” arra utal, hogy a szatmári vár valamelyik főkapitánya számára készült összeírás kivonata. – Dátuma egy széljegyzetből állapítható meg: “Paria hujus Posonium misse sunt Domino Zemere die 26 may 1647” – Conscriptio bonorum ad arcem Zatthmar et dirutum castrum Erdeöd spectantium ex urbariis Zatthmariensibus descripta. Inscriptitia bona:
(Szatmár m.): Sárkeöz – Eökeörito (portio) – Pettke Pethe – Felseo Homorod – Geöngy (portio (Szatmár) – Kis Hodos, Iwachkofalva – Erdeöd-Zada – Madarász. – Teökeös – Géres (portio) – Alsó Zapor (portio) (= Szopor) – Chegeöld – Chenger-Jánosy portio – Owary – Beölteök (oppidum) (-Béltek) – Eztro (portio) (Béltek) – Also Homorod (Béltek) – Sándorfalva (Béltek) – Oláh-Hodos (Béltek) – Czikofalva (Béltek) – Tomány (Béltek) – Remethe-Mezeo (Béltek) – Feketefalva. (Béltek) – Aranias (=Aranyos) (Béltek) – Feölseö Zopor (portio) (= Szopor) (Béltek) – Zynerwárallya (portio) (= Szingér) 1647. (Szatmár) – Farkasaszo (= Farkasaszó) 1647 (Szatmár “pro Kallo permutata” – Porchalma (portio) (= Farkasaszó) – Zomos Bech (=Számosbets (=Szingér) – Dobra (= Számosbets) (= Szingér) – Rente Homorod – Zakasz – Hirip – Oláh-Kékes – Uyváros (portio) – Balatafalva. – Batiz (portio) – Zamostelek (portio) (= Számosfalva) – Parlagh (= Pallágh) – Udwary (portio) – Bochko (Máramaros m.) – Karáchonfalva – Hernecze (= Hermécs) – Illzefalva – Dobrawicza – Magiarkékes, Hidegkút (hi tres pati Zathmarienses anno 1602. perennaliter collati.) – Lonka, Racho, (Máramaros m.) – Ujfalu – Körösmező (= Kőrösmező (Máramaros m.) – Sugatak. ? = Sugatag (Máramaros) – Keörtwelies (Máramaros m.)

Tartalomgazda