HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 039.

Dátum 1725. április 25.
Jelleg

2 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio urbariális adatokkal, melyet Szenczy Antal Ferenc munkácsi harmincados készített. – Conscriptio oportionum Nicolae Bilkeiano fiscalium, amelyeket 1713-ban zálog jogon Klobusitzky Gáspárnak engedték át.
In possessione Csapoczka:
1 jobbágy, akinek van két fia, 2 ökre, 1 tehene, 1 méhkasa, 4 disznaja. – Szőlője 3 hordó bort terem. – Ugyanott van egy puszta féltelek.
In possessione Suko:
1) Két testvér egy telken. Van két ökrük, 1 tehenük, egy méhkasuk, 1 disznójuk. – Szőlőjük 2 hordó bort terem. – 2) Három testvér 1 egész telken. – Van 2 ökrük, 1 tehenük, 2 disznójuk. – Szőlőjük mind a háromnak külön: az elsőnek három, a másodiknak kettő, a harmadiknak szintén kettő. – 3) Nicolaus Iváncza egymagában: Van két tehene és két szőlője. – 4) Fél puszta telek. – Ugyanabban a birtokban “Jus Raszianum”-mal (A szövegben “Jus Racszianum “= Jus Rascianumon élők mind Csecsur nevűek, feltehetően idetelepített rác származású hajdúk) – Egy negyedtelkes jobbágy, akinek van 2 ökre, 1 tehene, 1 disznaja és két szőlője. – A harmadik szintén negyedtelkes, akinek van 1 tehene, 1 disznaja és 2 szőlője.
In possessione Kuzmina:
Van rajta egy egész telkes jobbágy, akinek van 1 tehene, 2 disznaja és 3 hordó bort termő szőlője. – Van azonkívül ott egy urasági szőlő is, mely 3-4 hordó bort terem. – A colonus robot munkát végez ad mandatum domini terrestris. – Makkos erdejük másokéval közös.
Adatott Munkácson, 1725. április 25.
Egykori Bilkei portiók Bereg megyében, melyeket 1713-tól Klobusitzky Gáspár birtokolt zálogjogon.
(Bereg m.): Csapoczka – Zsukor – Kuzmina

Tartalomgazda