HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 030.

Dátum 1688. augusztus 11.
Jelleg

Eredetije 2 oldal, latin nyelvű
Másolata 2 oldal, dátum és hitelesítés nélkül, valószínűleg a 18. század második feléből

Szöveg

Conscriptio, az UC 142 : 29 tartozéka illetve pótlása. – Aláírása: Rozny János
A magtalanul elhunyt néhai Kisfaludi György javaihoz tartoznak a következők.
Munkács:
Munkács városában, annak Czigány utca nevű utcájában van egy telek, amelyhez két mezőben ennyi és ennyi hold tartozik, név szerint a Felső Mező nevezetű részben egy végben 13 hold, a városhoz közel pedig, a Sarosto mellett 4 hold. Továbbá a Kis Hegy nevezetű hegy alatt egy tagban 20 hold; Nagy Mezőben szintén egy tagban 7 hold. Ugyanazon mezőben Bornemissza Márton szomszédságában 4 hold, és ugyanazon mezőben Rakoczi birtokok szomszédságában három hold. – In campo trans Latoriczam: A Chlavacska nevű hegy alatt egy tagban 11 hold. – Bengiczky Miklós szomszédságában 3 hold. Az Orosz Vég-i területen 2 hold. A Polyatina nevezetű mezőn 3 hold. Ugyanazon mezőben bizonyos Varsani szomszédságában 2 hold. – Ivany irányában Kadas Mihály szomszédságában 6 hold. – Rétek: A vár mellett, a nyerses nevű mezőn egy végben két rét. A Ruszt-tó nevű mezőn hasonlóképen két rét. – Szőlők: A munkácsi Chlavacska nevű szőlőhegyen van két elhagyatott szőlő.
Portio Klecsenó:
Van ott egy ismeretlen nevű jobbágytelek. – Azon telekhez 14 szántó tartozik. – A falu már előbb elpusztult, azért nem lehet a neveket tudni. – vineae in eodem promonthorio: a Nagy Callis-hegy nevű szőlőhegyen egy végben van 13 szőlő.
Datum in Munkács, 1688. augusztus 11. (2 példány.)
Néhai Kisfaludi György “sine semine decentis” hátrahagyott javai.
(Bereg m.): Munkács – Klecseno portio

Tartalomgazda