HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 029.

Dátum 1688
Jelleg

Eredetije 4 oldal, latin nyelvű, másolata 5 oldal, dátum és hitelesítés nélkül, valószínűleg a 18. század második feléből való.

Szöveg

Conscriptio, urbáriális adatokkal, amelyet Joannes Rozmen megyei kiküldött készített.
1) néhai Kisfaludi Györgynek, Bereg megye volt alispánjának “per defectum seminis decedentis” hátrahagyott javairól;
2) néhai Bornemissza Zsigmond “tempore rebellionis mortui” hagyatékáról mindkét esetben helyszínen.
Conscriptio, bonorum generosi quondam Georgii Kisfaludy, aki egykor Bereg megye alispánja volt, és birtokai magvaszakadás folytán a kincstárra szálltak.
Possessio Kisfalud:
Van ott egy nemesi curia, mindkét oldalról bekerítve, de a rajta lévő épületek nagyrészét elhagyatva. Az épület alatt pince 50 hordó befogadására. Van ott egy halastó, az is elhagyatva. A curia mellett van egy kert a kerti vetemények számára, de gyümölcsfák is vannak benne. – A birtokhoz tartozó szőlőhegyen van egy szőlő, mely jó terméskor 8 hordó bort is hoz; jelenben részben elhagyatott – A kúriához tartozó szántók 40 köböl elvetésére elegendők, rétjei pedig 12 szekér szénát hoznak. – Van makkos erdeje is; jó terméskor 200 disznó hizlalására is elegendő. – Borkimérője szabad. – A colonusok név szerint felsorolva, számuk 32. Jelezve mindegyiknél: a telek, fiúk, ökrök, tehenek, lovak, disznók és juhok. – 6 pusztatelek is név szerint felsorolva; mind féltelkek. – Censusként Szent Mihálykor minden telek után egy tyúkot adnak. – Munkájukat a földesúr rendelkezései szerint végzik.
Portio Szajkofalva:
A colonusok névszerint felsorolva. Számuk 10. Jelezve mindegyiknél mint az előtte lévőnél. – Van két puszta féltelek. – Censusuk: Szent Mihálykor fizetnek telkenként 50 dénárt és adnak 1-1 tyúkot. – Van ott 1 kétkerekű malom, amelynek a hozadéka több-kevesebb 10 kassai köböl. – Van néhány makkos erdeje is, melyek jó terméskor 50 disznó hizlalására elegendők.
Portio Iloncza:
A colonusok név szerint felsorolva; számuk 2. Jelezve mindegyiknél, mint Kisfaludnál. – Négy puszta telek, kettő egész, kettő fél. – Censusként minden egész telek köteles adni 1 magyar forintot, a féltelek ennek a felét, vagyis 50 dénárt.
Conscriptio bonorum quondam Sigismundi Bornemissza, tempore rebellionis mortui.
Portio Kis Almas:
A colonusok név szerint felsorolva. – Számuk 8. Jelezve mindegyiknél, mint Kisfaludnál. – Puszta telek 4; 3 egész és 1 fél.
Portio Nagy Almas:
Kopasz Ferenc fugitivus. – Azonkívül 2 puszta telek, egy egész és egy fél.
Portio Dávidháza:
2 puszta telek
Portio Oroszvégh:
una sessio, libera, deserta
Néhai Kisfaludi György és néhai Bornemissza Zsigmond konfiskált javai.
(Bereg m.): Kis Falud – Szajkófalva – Illoncza – Kis Almas portio – Nagy Almás portio – Dávidháza – Oroszvég

Tartalomgazda