HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 031.

Dátum 1688. szeptember 20.
Jelleg

Eredetije 2 oldal, latin nyelvű, másolata 2 oldal, dátum és hitelesítés nélkül, valószínűleg a 18. század második feléből

Szöveg

Aestimatio, amely az UC 142 : 29–30 alapján készült Kassán
Készítette: Vas Gáspár
Aestimatio bonorum Georgii quondam Kisfaludi, akinek a javait magtalan halála folytán confiscálták. Az aestimatio az 1688-iki összeírás alapján történt.
In possessione Kisfalud:
Nemesi curia, amely az elmúlt zavaros időkben részben elpusztult; a hozzátartozó kertekkel együtt felértékelve 200 frt. – A szőlőhegyen lévő szőlője, mely 8 hordó bor hozására volt alkalmas, mert nagyobb részben elhagyatva, felértékelve 150 ft. A kúriához tartozó szántók 40 kassai köböl befogadására képes köböljét 6 forintjával számítva, az összeg 240 ft. – A rétek 12 szekér szénát adnak, 30 dénárjával számítva, a capitale 60 ft. – Van ott 32 féltelkes jobbágy, akiknél csak 8 ökröt lehetett találni, mindegyiket 100 forintjával számítva, az összeg 3200 ft. Puszta féltelek van 6, az összeg 300 ft.
In oppido Munkács:
Van ott egy nemesi telek, most már elhagyatott, amelyhez két mező is tartozik, amelyekbe kb. 60 kassai köböl vethető el, 6 forintjával számítva, az összeg 360 ft. – Rét négy van, amelyeknek a hozadékát az összeírás nem hozza, mégis kb. 200 forintra értékelhetők. – A munkácsi szőlőhegyen van két szőlő, már régebben magukra hagyva, felértékelve 60 ft.
In possessione desolata Kleczeno:
Egész puszta jobbágytelek fl. 100. – Ugyanazon birtok szőlőhegyén már előbb elhagyatott 13 szőlő, amelyekből semmi haszon nem származik, de a fundus miatt felértékelve 100 forintra.
In possessione Szajkofalva:
Féltelkes jobbágy 8, 800 ft. – Egy félsessionak a harmadrésze 33,33 ft. – Egy negyedsessio 50 ft. – Két puszta félsessio 100 ft. – Kétkövű malom, melynek évi hozadéka 10 kassai köböl, 1 forintjával számítva, a capitale 111 ft.
In possessione Illoncza:
Egész telkes jobbágy fl. 200. – Féltelkes jobbágy fl. 100. – Két puszta egész telek fl. 200. – Az egész összeírt hagyaték becsértéke 6564 ft. – 34 deserta
Kassa, 1688. szeptember 20.
Néhai Kisfaludi György hátramaradt javai.
(Bereg m.): Kisfalud – Munkács városban részbirtok – Kleczeno részbirtok – Szaikofalva részbirtok – Illonczy részbirtok

Tartalomgazda