HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 025.

Dátum 1746. augusztus 5.
Jelleg

1 oldal, latin nyelvű, eredeti

Szöveg

Conscriptio, Connotatio bonorum immobilium et debitorum activorum, a kamara részéről az összeírást Thurzó Gyögy coadjutor és Zamarai László küldött végezte, az írásbafoglalás a fenti dátummal Szilvásujfalu (Zemplén m.) helységben történt.
Feljegyzés a néhai Kosovich Ádám javairól és a különböző embereknél lévő kölcsönadott pénzeiről.
Sárospatak:
A belső várban lévő házról, amelyet 800 forintért szerzett a földesúr örökösöktől a “Jussessoriches fogaraskarnis” A külvárosban lévő kertről, amelyet 20 rajnai forintért vásárolt. – A gabonáról, amelyet felében osztott Ordody Antallal, kb. 40 kereszt. Azon összegről, amelyet ugyanazon Ordody úrnál helyezett el: 365,40 rajnai ft. – Ordody feleségénél elhelyezve 100 r. ft. – Jarmy Lászlónál elhelyezve 1250 ft. – Az újhelyi pálosoknál elhelyezve 300 ft. – Keresztes Lászlónál elhelyezve 105,57 fr. – Tussay Jánosnál elhelyezve 100 ft. – Szilágyi Istvánnál elhelyezve 100 ft. – Orosz Lászlónál elhelyezve 860 ft. – A sárospataki uradalomnál levonva a levonandókat 300 ft. A méltóságos generalis Splényi úrnál elhelyezve 2000 ft.
A kiállító: Thurzó György, Szilvás Ujfalu, 1746. augusztus 5.
Néhai Kosovich Ádám fiskusra szállott javai.
(Zemplén m.): Sárospatak oppidum

Tartalomgazda