HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 001.

Dátum 1773. június 20.
Jelleg

Eredetijét 1849-ben átadták Horvátországnak, a regesztalapokon közölt adatok az UC Indexből valók (Tom, XIX. 192–196)

Szöveg

A mutatókönyv szerint a No-1. tartalma az 1773. évre vonatkozólag a következő:
Conscriptio és Aestimatio, amelyet a kamara készített a birtokos, Cholnicz József Antal boszniai püspök halála után.
Conscriptio et aestimatio aedificiorum ac proventuum et utilitatum dominii Diakovár Verőcze megyében, amely uradalom Cholnicz József Antal boszniai püspök halála után a királyi kincstárra szállt. Az összeírást Chachkovics Ignác királyi kamarai praefectus végezte hozzáértők bevonásával.
A részletes tartalom ez
1) az A) betű alatt, 1773. május 15. a Deakovár uradalomhoz tartozó épületeknek a felértékelése, amit maga az építést végzett.
2) A B) betű alatt 1773. május 15. Az előbbi pontban megnevezett épületeknek a felértékelése az ács által. Eredeti.
3) A C) betű alatt 1773. az előbbi uradalomban lévő kemencék felértékelése a mester útján. Eredetiben.
4) A D) betű alatt az említett uradalom épületeiben lévő ablakok elértékelése az üveges mester útján 1773. május 15. Eredetiben.
5) Az E) betű alatt 1773. május 15. az előbb említett épületeknek a felértékelése a lakatos mester útján. Eredetiben.
6) Az F) betű alatt 1773. május 16. Az előbb jelzett uradalom épületeinek a felértékelése az asztalos mester útján. Eredetiben.
7) A G) betű alatt 1773. május 17. alatt az említett uradalom épületeiben lévő szobák és két oltár képeinek a felértékelése festő útján. Eredetiben.
8) A H) betű alatt 1773. Az előbbi uradalom épületeiben lévő kövek felértékelése az építész útján. Eredetiben.
Sub littera A) et NB) de anno 1773. die 2 . Junii
Conscriptio dominii Deakovár in comitatu de Verőcze existentis, amely a boszniai püspök: Cholnicz József Antal halála után a királyi kincstárra szállt és a hozzátartozó javaknak az összeírása, név szerint Deakovár városnak és a következő birtokoknak:
(Verőce m.): Piskorovczy – Budrovczy – Gyurgyanczy – Merzovich – Verbicza – Koritna – Keszlinczy – Szemelcze – Vuchevczy – Forkossovczky – Viskovczy – Szelcze – Gauschinczy – Preszlotinczy – Kuchanczy – Pridvorje – Drenye – Szlatinik – Bracheuczy – Potnyosnye – Gorjan – Ivanovczy – Szatnicza – Thomassonczy – Punitovczy – Siroko Polye – Jozipovacz, aliter Vukol – Beketinczy – Buchie – Podgorie – Borovik – Povuche – Chenkovo – Szlobodna Vlaszt – Borojevczy – Ratkov Doll – Mussich – Város – Bresnicza – Mayár – Nabergye – Kondrich – Szveto-Blasie – Lapovácz – Harkanovczy – Ternolva – Perkovczy – Dragotin – Huszarovczy
amint mindezeket a királyi kamarai Vuchin-i uradalom praefectusa összeírta. In originali Sub littera B) et NB) de anno 1773. június 20.
Conscriptio proventuum, amelyek a kivágott fákból, és az irtvány földekből és rétekből adódnak, amint azokat a Vuchin-i uradalom praefectusa összeírta. In originali.
Sub signo / / de anno 1773. június 19. kivonat a fix jövedelmekről a már említett Deakovár uradalomban évenként. In originali.
1773. június 22.
Relatio Ignatii Chakkovich a vuchini kamarauradalom prefektusának kísérőirata, amellyel a deakovári uradalom összeírását a kamarához felterjesztette.
Deakovári uradalom (Verőce megye) és tartozékai.

Tartalomgazda