HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 024.

Dátum 1746. augusztus 4.
Jelleg

2 oldal, latin nyelvű, eredeti

Szöveg

Conscriptio, “Specificatio bonorum mobilium et immobilium” a végrendelet nékül meghalt tulajdonosnak a fiskusra szállott javairól, aláírója: “Georgius Thurzó coadjutor” – Specificatio bonorum mobilium et immobilium, amelyeket az elhunyt Kosovich Ádám szerzett, de most le vannak foglalva a királyi kincstár számára. – Az elhunyt által vásárolt 6 ló, amelyeket különböző hibáik miatt eladtak szerszámostól 130 rajnai forintért. – 4 igás ökör, amelyeket először Tokajba, majd Kassára hajtották és ott adták el, miután per Ceham Cassoviensia aestimati sent 70 Vonas” [lásd Bartal, Vossás forint c. alatt] – A búzából 17 keresztet találtak, a rozsból 12 keresztet, “in oppido Saáros Patak”. – Az általa szerzett szőlők száma több, így a Kis Toronyában létező szőlők a következők: Első: az Utallya nevű szőlőhegyen, mely jó termés idején 20 hordó bort is megterem; tized alá esik, öröklési jogon megszerezve, melyet kelet felől Kovács György szőlője határol, nyugat felől pedig a Zombory uraság szőlője. Mentesítve volt a tizedfizetés alól és már két év óta Reviczky János tulajdonába ment át. – A második: amelyet zálog címén szerezte meg Zombory úr; ugyanazon a szőlőhegyen fekszik; közepes termés idején hozadéka kb. 12 hordó bor. – A harmadik: a Katy nevezetű szőlőhegyen, mentesítve a tizedfizetés alól, szintén öröklési jogon megszerezve, hozadéka 12 hordó bor, középszerű termés idején. Szomszédjai észak felől T. úr szőlője, délről pedig a varannói pálos atyák szőlője. – Ugyanott van a borosház, mely áll két szobából, kamarából és atrimból: az urak szobájában zöldszínű kályha, a család szobájában egyszerű vörös színű kályha. Ezt a házat is bérbevétel útján szerezte. – Van ott 7 kád vagy veder, 1 sajtó, 7 egyszerű szék, 1 asztal, 1 ágy, a konyhán egy kis asztalka. – Ugyanott a faluban van 1 pince, amelyet ugyanő szerzett, de jelenleg elfoglalva tartják. – Az olaszi szőlőhegyen vannak ugyan szőlők, de mert már négy éve nem művelik őket, azért nem tartotta megfelelőnek felvenni őket.
Adatott Kis Toronyán, 1746 augusztus 4. – Thurzó György “coadjutor”
Néhai Kosovich Ádám konfiskált javai.
(Zemplén m.): Sárospatak oppidum – Kis Tornya

Tartalomgazda