HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 023.

Dátum 1694. március 31.
Jelleg

2 oldal, latin nyelvű, nem hitelesített kamarai másolat.

Szöveg

Aestimatio perennalis, amely egy 1690-es Conscriptio alapján készült keletkezésének oka és készítője nincs jelezve. A keltezés szerint az Aestimatio Kassán készült. – Aestimatio perennalis infrascriptarum possessionum ad arcem Murány ab antiquo spectantium, iuxta anni 1690 conscriptionem facta.
Possessio Süvéthe alias Süveticza:
Volt ott 11 alattvaló, akik egymás között felosztották az 1 egész és 3 negyed telket. A szokásos munka és évi adójuk alapján az egész telket 666 magyar forintra értékelve a három negyed telekkel együtt kitesz fl. 1165,50. – Van ott 9 és 1/8 puszta negyed telek, felében felértékelve az összeg fl. 880,87. – Van ott 4 szegény zsellér, akiknek nincs házuk, 46 forintjával számítva az összeg fl. 160. – Van ott 2 jobbágytelek, de idegeneknek bérbe adva 200 magyar forint ellenében, ezek felértékelése fl. 1132. – A gabona kilencedből több-kevesebb 8 köböl gabona jött össze, melyeknek capitalejuk fl. 200. – Van ott a Sajó folyón a földesúrnak 1 kétkerekű malma, melynek hozadéka a rozsból 50 kassai köböl, köbölét 1,20 forintjával számítva a capitale fl. 1000. – A molnár fizet 1 ft., melynek capitaleja fl. 16,66. – Két disznónak a hízlalása 6 ft., ennek capitaleja fl. 100. – Majorsági földek, amelyekbe 12 kassai köblöt lehet bevetni, az összeg fl. 96. A rétek két szekér szénát hoznak, ezek értéke 12 ft.
Possessio Jolsva Tapolcza:
Van benne 9 alattvaló, akiknek van két egész jobbágytelkük, a szokásos felértékelés alapján az összeg fl. 1332. – Puszta negyed telek 11 van, a felértékelést felében véve, az összeg fl. 915. – A zsellérek hasonlóan az előbbiekhez 40 forintjával számítva, az összeg fl. 200. – A majorsági rét három szekér szénát adva az összeg 18 ft. – A paraszt-malom egy kerekű, amely után a molnár fizet évenként a földesúrnak 13 forintot és 80 dénárt, aminek a capitaléja: fl. 230. – A gabona után járó kilencedből kb. 8 kassai köböl jön össze, melynek a capitaleja fl. 200.
E birtoknak a jövedelmezősége 2895,75 ft. Az előző birtokkal együtt fl. 7658,78.
(Gömör m.): Süvéthe – Jolsva Tapolcza

Tartalomgazda