HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 007.

Dátum 1670
Jelleg

Eredetijét 1849-ben átadták Horvátországnak, a regesztalapok adatai az UC Indexből vannak (Tom. XIX. 201–208).

Szöveg

Conscriptio valószínűleg a Wesselényi-összeesküvéssel kapcsolatos konfiskáláshoz készült.
A mutatókönyv alapján tartalma a következő: “Conscriptio et confirmatio bonorum immobilium comitum Petri Zrínyi et Francisci Tersachky, necnon Francisci Bukovaczky aliorumque ipsis adhaerentium et in seditiosa perduellione Cresisiseque laesae maiestatis complicum.”
Ebben a következő konfiskált javakról van szó: 1) Ivanovicz István kúriája Nedelancz nevű birtokban, Varsad megyében és annak a tartozékai. – 2) Ivanovicz Ferenc kúriája Jalkoucz birtokban, az említett Varasd megyében. – 3) Csáktornya vára a tartozékaival és Zrínyi Péternek a Muraköz szigeten lévő egyéb javaival Zala megyében. – 4) Osvatt Péternek a kúriája és Ivanovics Ferencnek a kúriája a Zala megyei Nedelicz birtokban és azok tartozékai. – 5) Ivanovich Istvánnak és Ferencnek a fundusa Varasd megyében és Varasd város területén azoknak egy másik fundusa az azokon lévő majorságbeli épületekkel, a hozzájuk tartozó szántókkal és azok tartozékaival. . 6) Zrínyi Péter comesnek Boziako vagy Boziakovina nevű javai Zágráb megyében, külön is említve egy bizonyos curia Szent Ilona birtokban és Boziako várkastély tartozékaiban. – 7) A Zágráb megyében lévő Majkovcz birtokban fekvő curia tartozékaival. – 8) A Sztankorovecz birtokban Verebély Istvántól bírt curia a tartozékaival. – 9) A Stanchicz nevű curia, amely a Boziako nevű kastély mellett fekszik, tartozékaival. – 10) Végül a Boziako nevezetű kastély összes tartozékaival. – 11) Zrínyi Péter comesnek Zágráb városában lévő fallal kerített háza, az alvárosban lévő két kerttel. – 12) A Sesztina nevű curia Zágráb megyében, a Medvevár nevű vár alatt, a várnak és a curiának a tartozékaival. – 13) Pogledicz Boldizsárnak a kúriája, a Zábráb megyei Kurilovicz birotkban, annak a tartozékaival. – 14) Bukovaczky Ferencnek a kúriája a Zágráb megyei Felső Lomnicza birtokban a tartozékokkal együtt. – 15) Beriszlávicz Ferencnek a kúriája a Zágráb megyei Kis Mlaka birtokban, a Luchnenicza birtokban lévő puszta telekkel és más tartozékokkal. – 16) Zrínyi Péter comesnek a Zágráb megyei Brezonicza kastélyban lévő ingó javai. – 17) Bukovaczky Ferencnek a Zágráb megyei Turanban lévő két kúriája azok tartozékaival. – 18) Zrínyi Péternek és Tersachky Ferencnek a Carolostadum Karlstadt nevű erődítményben lévő házai és fundusai. – 19) Ozsaly vára minden hozzátartozóval. – 20) Zrínyi Péter comesnek a Zágráb megyei Ribnikben lévő kastélya a tartozékaival. – 21) Tersachky Ferencnek a Zágráb megyében lévő Bosziliero és Szeretin nevű kastélyai, azok tartozékaival. – 22) A Zrínyiek Brod nevű kúriája vagy kastélya a Czabar nevű kúriával és a hozzátartozó vasbányákkal és a kúriák egyéb tartozékaival. – 23) A Zrínyiek Grobnik nevű vára és városa tartozékaikkal együtt. – 24) A Zrínyiek Buccari nevű vára és városa és az ugyanazon nevű kikötő és várnak, városnak és kikötőnek a tartozékaival. – 25) A Zrínyiek másik kikötője, a Baccavicza nevű, a kúriákkal, házakkal és más épületekkel. – 26) A Kralievicza nevű két vár: egy régi és egy új. – 27) A Szelcze nevű kikötő és a hozzátartozó javak. – 28) A pálos atyák Czirkvenicza nevű monostorának a kikötője, amely bérbe volt adva Zrínyi Péter comesnek. – 29) Novi vára, Tersachky Ferenc tulajdona. – 30) A vinodoli kerületben, Zágráb megyében Bribir nevű város és várkastély, melyek Zrínyi Péterhez tartoznak tartozékaival együtt. – 31) Ugyancsak a nevezett Zrínyi Péter comesnek a Grixanz nevű városa és várkastélya ugyanazon kerületben és a megyében, azok tartozékaival együtt. – 32) A Lincz nevű birtok a kis kúriával, mely Zrínyi Péternek volt bérbeadva. – 33) Tersachky comesnek Zvechay nevű várkastélya és Novigrad nevű vára tartozékaival. – 34) Zrínyi Péternek Szvarcza nevű várkastélya tartozékaival együtt. – 35) Ztupnik a rebellis Cholnich Gáspárnak a javai Ztupnik birtokban; ezek is mind Zágráb megyében.
Mindezek eredetiben.
Konfiskált Varasd, Zágráb megyei és tengermelléki birtokok.
Nedelancz (Varasd m.) – Jalkowecz (Varasd m.) – Csáktornya (Zala) – Nedelicz (Zala) – Varasd (Varasd m.) – Boziako (Zágráb m.) – (= Bosjakovina) kastély és tartozéka Szent Ilona curia [Helena Sancta formában a Lud. Nagy-ban] – Majhovecz (Zágráb m.) – Sztankorovicz [= Sztankorovicz, Zágráb m.) – Stanchich (Zágráb m.) – Zágráb – Sesztina (Zágráb m.) – Medvevára (Zágráb m.) – Kurilovecz (Zágráb m.) – Felső Lomnicza (Zágráb m.) – Kiss Mlaka (Zágráb m.) – Luchenicza (=Luchelnicza) – Brezovicza (Zágráb m.) (= Brezovecz) Castellum – Turan (Zágráb m.) – Carolostadum = Karsltadt-Károlyváros (Zágráb m.) – Ozsaly (Zágráb m.) = Ozail – Ribnik (Zágráb m.) – Boziliavo (= Bosilgevo) – Szeverin (Zágráb m.) – Brod Czabar (= Csubár) (Zágráb m.) – Grobnik (Zágráb m.) – Buccari az Adriai tenger partján – Baccavicza = Bucearicza-Bubaricza a tengerparton – Kralievicza = Kralyevecz (Zágráb m.) – Szelcza (= Szelcze) (Zágráb m.) – Czirkvenicza (Zágráb m.) – Novi vár a tengerparton – Bribir (Zágráb m.) – Grixanz (Zágráb m.) a tengerparton – Lincz (= Lich) (Zágráb m.) – Zvechay Novigrad (Zágráb m.) – Szvarza (= Svarcha) – Castellum (Szleini határőrvidék) – Ztupnik (Zágráb m.)

Tartalomgazda