HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 006.

Dátum 1776. augusztus 21.
Jelleg

8 oldal, latin nyelvű, egyszerű másolat

Szöveg

Aestimatio, amelyet az UC 142 : 5-ben található Conscriptio alapján készített a kamara.
Buly:
Aestimatio portionis in possessione Buly, comitatui Zabolcsiensi ingremiatae, veluti ex defectu Johannis Condam Vékony anno 1774 in fiscus regium devolutae, anno vero 1766. Alexandro Krajnik in 16,030. fl. venditae. – A majorságbeli mezők mérnöki felmérés alapján 1500 pozsonyi mérő befogadására alkalmasak. Ebből az egyharmadot, vagyis 500 pozsonyi mérőt pihentetve, a többi ezer pozsonyi mérő hoz mérőnként 5 pozsonyi mérőt, egészben 5000 pozsonyi mérőt, amelyek az alantiak szerint megosztva, hoznak az őszi vetésekből 2500 pozsonyi mérőt, mérőjét 68 dénárjával számítva, az összge 1700 ft. – A tavaszi vetésekből hasonlóképen 2500 pozsonyi mérőt, mérőjét 43 dénhárjával számítva, az összeg 1075 ft., összesen 2775 ft., leszámítva belőle a munkáért járó összeget: 925 ft., haszonként marad 1850 ft. – A majorsági rétekből összejön 114 szekér száma; szekerét 1 frt és 73 dénárjával számítva, az összeg 197,65 ft. Ebből levonandó a munkáért járó összeg, vagyis 65,88 ft. marad haszonként 131,77 ft. – Az 1773-ik évi “Szurkovicziano-Országhiana” összeírás szerint a colonusok száma 39, akiknek mindegyike évi adó címén fizet 1-1 forintot, az összeg 39 ft. Egy 1773-as vármegyei összeírás csak 14 1 egész sessiót tüntet fel, az 1772, 1773. és 1774-es kamarai összeírás viszont egyformán 29 egész sessiót állapítanak meg. – Extravillanus tartozékként a colonusoknak volt az 1774-ik évi kimutatás szerint 1015 hold szántójuk és rétjük 108 kaszára való. – Szabolcs megye egy másik kimutatása szerint is, mielőtt még az urbarialis megosztás megtörtént volna, egész telek 28 hold szántót, és 10 hold kaszálót számítva egy egész telekhez, vagyis egész telkes jobbágy 29 volt. Ezek mindegyike után járt különféle címen 23 ft., 31 dénár, összesen 681,98 ft. – A kúriával szomszédos kertből, amely részben gyümölcsfákkal volt beültetve, részben konyhai növényekkel, haszonképpen befolyt 4 ft. – A káposztáskertből 3,33 ft. – A Vékonyiano-fiscalis tölgyerdőből 3 ft. – A száraz malomhoz 13 métermázsa gabonát, mérőjét 68 dénárjával számítva, a haszon 8,84 ft. Ebből le kell vonni az épület fenntartására 2,94 ft., marad az uraság számára 5,89 ft. – A falun belül lévő borkimérőben ki szoktak mérni 16 hordó bort, hordóját 4 forintjával számítva, az összeg 64 ft. – A pálinkából ki szoktak mérni 544 iccét, iccéjét 5 dénárjával számítva, az összeg 27,20 ft. A két bevétel 91,20 ft. amiből le kell számítani az épület fenntartására szolgáló összeget: 15 forintot, marad 76,20 ft. – A falun kívül lévő borkimérőben ki szoktak 200 hordó bort, hordóját 4 forintjával számítva, az összeg 80 ft. – A pálinkából ki szoktak mérni 410 iccét, iccéjét 5 dénárjával számítva, az összeg 20,50. A kettő együtt 100,50 ft. Ebből levonva 15 forint költséget, marad haszonként 85,50 ft. – A lenből, török búzából és dinnyéből bejön 2 ft. ezeket az ugaron hagyott részen szokták vetni. – A tavakon folyó halászatból 4 ft. – Az urasági kertből 2 ft. – Van az uraságnak 25 szarvasmarhája és 100 juha, de több állat tartására van lehetőség. – A legelőkért befolyik 30 ft. – Az új tulajdonos vallomása szerint 1 mérő vetőmag után (leszámítva a vetőmagot) 3 mérő termés várható, az összeíró mégis 5 mérős terméssel számolt, megokolás: a tulajdonos maga elismeri, hogy a termőföld “nagyon jó” glebam perfectissimam esse”, továbbá Balás Mihály tokaji fiscalis procurator szerint közepes években is 6 mérő termésre lehet számítani, a nevezett véleményét 1773. március 31-i dátummal csatolta az Orczy-féle összeíráshoz. – Balás Mihály tokaji fiscalis procurator véleménye az 1773-as vármegyei összeírásról: a lakosok eltitkolták a valóságos adatokat, ő saját tapasztalatból tudja, hogy 14 1/2 egész sessiónál sokkal nagyobb terület volt akkor is a lakosság használatában, szerinte a bevallottnak több, mint kétszerese, ezért az 1776-os Aestimatio közös megegyezés alapján “mutuo interessatarum Partium Fisci, nempe Incolarum et moderni Possessoris consensu” 29 egész sessió alapján készült a portió értékét növelték az új tulajdonos beruházásai és építkezései, továbbá újabb szántóterületek feltörése, részben korábbi legelők felszántásával, részben az eddigi túl széles földutak szűkítésével, továbbá a régebbi elvadult szántóföldek megtisztításával “in toto enim terreno nullum datur dumetum”
Krajnik Sándor portiója.
(Szabolcs m.): Buly

Tartalomgazda