HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 008.

Dátum 1670
Jelleg

Eredetijét 1849-ben átadták Horvátországnak, a regesztalapok adatai az UC Indexből valók (Tom. XIX. 209.)

Szöveg

(Lásd a bevezetést, mint a No. 7-nél)
Conscriptio, valószínűleg a Wesselényi-összeesküvéssel kapcsolatos konfiskáláshoz készült.
Alia conscriptio et confiscatio bonorum comitum Petri Zrínyi et Francisci Tersachky, necnon Francisci Bukovaczky, és más hozzájuk csatlakozóké, akik a lázadásban részt vettek, amely összeírásban az előbbi pontban felsorolt ingatlanokon kívül az azokban talált ingóságokat is felsorolja, mint a fiscus regius részére lefoglalt javakat. (In originali.)
Konfiskált Varasd, Zágráb megyei és tengermelléki birtokok.

Tartalomgazda