HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 005.

Dátum 1774. október 28.
Jelleg

14 oldal, latin nyelvű eredeti

Szöveg

Conscriptio és (Aestimatio), amelyet a kamara a portio eladása kapcsán készített, aláírói: Ladislaus Baro Orczy Consiliarius és Nicolaus Szurkovich és Kramch Josephus
Conscriptio portionis condam Vékonyiano-fiscalis, inclito comitatui Szabolcsiensi in possessione Buly ingremiatae, modo par Alexandrum Krajnik possessae.
(A címlapon szereplő 1776-os dátum az összeírás alapján készült Aestimatióra utal, lásd UC 142 : 6)
Conscriptio azon majorsági földekről, amelyek már tényleg három calcaturára vannak felosztva.
Az I. calcaturában: Puhai Gáth 71. pozsonyi mérőre. – Pál halom, máskép Béka Réth 171 pozsonyi mérőre. – Felső Teknyős halom 86 pozsonyi mérőre. – Alsó Teknyős halom 37 pozsonyi mérőre. – Bárány Réth 122 pozsonyi mérőre. – Kereszt Szegh 81. pozsonyi mérőre. – Kaján 105 pozsonyi mérőre. – Középső Düllő 105 pozsonyi mérőre. – Szántó halom 49 pozsonyi mérőre. – Borsó Föld 24 pozsonyi mérőre. – Vas kapura véggel 78 pozsonyi mérőre. – Gass Vár 9 pozsonyi mérőre. – Deák Rétje 35 pozsonyi mérőre. – Rakottyás 217 pozsonyi mérőre. – Nádas Völgye 80 pozsonyi mérőre. – Versus Király telek 137 pozsonyi mérőre. – Dinnye Föld 10 pozsonyi mérőre. – Porcs halom 18 pozsonyi mérőre. – Soós Tó megett 15 pozsonyi mérőre. – Karátson halom 16 pozsonyi mérőre. – Paszabi út mellett 5 pozsonyi mérőre. – Perkegy megett 7 pozsonyi mérőre. – Pap Réttye 2 pozsonyi mérőre. – Brod Mellyékén 10 pozsonyi mérőre. (Megjegyzés címen jelzi az 1764–1772-ben történt összeírások közti különbséget és adja annak az okát is.) – Ez a terület sem nem homokos, sem nem agyagos, eddig még nem szokták trágyázni; mint elsőrangú szántó szerepelt. – Amióta Krajnik tartja a kezében, hozadékul 3 pozsonyi mérőt szoktak számítani, de előtte 6 mérőt számítottak. A jelen összeírás is csak három pozsonyi mérő hozadékot számít fel. – Ezek szem előtt tartásával az ugarul hagyott 1500 pozsonyi mérőből a harmadot véve, a megmaradt 1000 pozsonyi mérő után 3 mérőnyi hozadékot számítva, a hozadék 3000 pozsonyi mérő, még pedig 1500 mérő a tavaszi búzából és rozsból, mérőjét 68 dénárjával számítva, az összeg 1020 ft. a másik 1500 mérőt az árpára és a zabra számítva 43 dénárjával, az összeg 645 ft. – Mindezekből levonva a munkáért számítandó egyharmad, marad tiszta haszonként 1110 ft. – 2) A majorsági rétek hozadéka: a) Bárány Réten 10 szekér széna – b) Bulyi Ér, máskép Kerecze 33 szekér széna. – c) Király réth 31 szekér széna. – d) Szállás Szigeth 20 szekér széna. – e) Lapos Szegh 11 szekér széna – f) Porch Kaszáló, máskép Perkötl Park 5 szekér széna – g) Puhay Gáth 3 szekér széna. – h) A borkimérőkhöz tartozóan 12 szekér széna – Helyi értéke szekerenként 1,73 ft. Levonva az egyharmadot, marad haszonként 132,3 ft. – 3) A colonusok állapota fizetségük és munkájuk alapján: Összesen 16 vannak; hatan állatokkal ellátva, tizen állatok nélkül. Mindegyikük heti két napon át szolgál az uraságank, az elsők igás állatokkal, az utóbbiak kézi munkával. – Az igás állatokkal dolgozók munkája 43 dénárral számítva, a kézi munkásoké 24 dénárral, az összeg 517,92 ft. – Mindegyik urasági alattvaló tartozik adni 1 széket, 25 dénárjával, 1 ludat, szintén 25 dénárjával és 1 pár csirkét 15 dénárjával, 100 kéve nádat 75 dénárjával. Összegben kifejezve 22,40 ft. – A 13 taxalista mindegyike évenként 10 napon át köteles dolgozni, összesen tehát 130 munkanap, 4 dénárjával számítva, az összeg 31,20 ft. – Mindegyik a taxalista a gabona-tized fejében köteles 8 pozsonyi mérő alá való földet megmunkálni. Mérőjét 3,333 forintjával száímtva, az összeg 43,33 ft. – Készpénzben is fizetnek egyenként 3,33 ft. az összeg itt is 43,33 ft. – Egy-egy zsák fejében fizetnek egyenként 25 dénárt, egy-egy lúd után szintén 25 dénárt, és egypár csirke után egyenként 15 dénárt, összesen 18,20 ft. – 4) Az udvar és a hozzátartozó kert 1500 négyszögölnyi, részben gyümölcsfákkal beültetve, részben kerti növényekkel, a hozadék nem tehető többre, mint 4 forintra. – 5) A káposztás kert hozadéka 3,38 ft. – 6) A tisztán a Vékony családot illető erdőcske, mely kb. 6000 négyszögölnyi nagyságú, áll kb. 150 felnőtt tölgyfából és vagy 200 növekedésben lévő tölgyfából. Makkot sohasem hoz. – 7) Száraz malma a vegyes gabonából 13 mérőt hoz, középáron számítva mérője 68 dénár, az összeg 8,84 ft. Ebből levonandó a malom fenntartására szánt összeg 2,94 ft. marad haszonként 5,89 ft. – 8) A faluban lévő borkimérőben közönségesen kimérnek 16 hordó bort, hordóját 4 forintjával számítva a haszon 64 ft. Sört nem mérnek ki. Égetett pálinkát 544 iccét mérnek ki, iccéjét 5 dénárjával számítva, az összeg 27,20 ft. Minden egybeszámítva és levonva a levonandókat a falubeli borkimérő haszna 76,20 ft. – 9) A faluban lévő borkimérőben ki szoktak mérni 20 hordó bort, hordóját 4 forintjával számítva, a haszon 80 ft. A pálinkából kimérnek 410 iccét, iccéjét é5 dénárjával számítva, az összeg 20,20 ft. Levonva a levonandókat e borkimérő hozadéka 85,50 ft. – 10) A lenből, török búzából befolyó haszon 2 ft. – 11) A halászat közös, külön jövedelmet nem lehet kimutatni. – 12) A tó mellett urasági kert hozhat 2 forintnyi hasznot. – 13) Ha Buly birtok területét csak egy birtokos bírná, az állatok minden állatfajtájából allodialis állattenyésztést lehetne művelni; a mostani uraság a maga részén tart 25 szarvasmarhát és 100 juhot. A juhokat a tavaszkor szerzik be, a nyáron át az ugarakon tartják és télre ismét tovább adják őket. Ezeknek a teje, gyapja 25 forintot hoz. Említeni kell még a nyulak, a foglyok és a vízi madarak számát. Valor per defunctum Joannem Vékony positorum et per fiscum regium apprehensorum aedificiorum. 14) A 650 négyszögölnyi funduson van a családi ház, nyers anyagokból felépítve és náddal fedve; van benne három szoba, egy konyha és egy kamrácska, melyek azonban mind ajtaikban, mind ablakaikban, mind a kemencéikben már romlásnak indultak. – 15) Külön épült egy tárház, agyaggal bekenve, náddal fedve. Felértékelve 4 ft. – 16) A bejárat felett fából épült galambdúc. – 17) Pincéje egészen fából épült, de amikor Krajnik úrnak átadták, már romlásnak indult, 8 hordó befogadására képes, felértékelve 4 forintra. – 18) külön építve fából egy konyha, nádtetővel. – 19) Kocsiszín három kocsi számára a vele összefüggő istállóval nyolc ló számára, mindkettő fából, szalmafedél alatt. Felértékelve 13,50 ft. – 20) Egy másik istálló 12 szarvasmarha részére, fából való, náddal fedve, már közel az összeomláshoz. – 21) Náddal fedett jégverem. – 22) A curialis funduson kívül fából épült, náddal fedett száraz malom, 65 forintra felértékelve. – 23) Juhakol, falusi munka, sövényből. – 24) Fából épült, náddal fedett borkimérő két szobával és egy konyhával. – 25) A falon kívül lévő, fából épült, náddal fedett csűr. – 26) Egy másik csűr, amelyet az idősebb Krajnik Sándor emeltetett, fából, mely már közel van az összeomláshoz. – 27) A falun kívül, kb. egy órányira fából épült, náddal fedett borkimérő, amelyben van 2 szoba, egy konyha, egy kamara, négy hordó befogadására való pince és szekérszín. Felértékelve 75 forintra, de Krajnik úr idejében ennek a helyébe új épült… (Lásd a 34. sz. a.) – 28) 12 gabona verem, melyeknek befogadó képessége kb. 560 métermázsa. – 29) Csizmadia András háza, kerttel és istállóval, mind fából, még a vékonyiak utódjaitól emelve. – 30) Egy másik hasonló ház: Juhász Péteré. – Az összes Vékony-féle épületek összértéke 800 ft.
Aestimatioja azon épületeknek, amelyeket amazoknak kihalta után az idősebb Krajnik Sándor emeltetett: 32) A 17-ik pont alatt tárgyalt, fából épült pince helyett emeltetett 12 hordó befogadására alkalmas kemény anyagból készült pincét. – 33) A 19-ik pont alatt tárgyalt kocsiszín helyett emeltetett egy másikat nyers téglából, nádtető alatt, 4 kocsi befogadására. – 34) A 27-ik pont alatt tárgyalt, a falun kívül lévő borkimérő helyett emeltetett egy másikat, nyers téglából, nádtető alatt, amelyben van 3 szoba, konyha, kamara és kőből épült pince 12 hordó befogadására. – Az egész Krajniki építkezés összértéke 208,40 ft. Ebből levonva az újonnan emelt épületekre fordított összeg 96,50 ft., a Krajnik-féle épületek aestimatioja 111,50 ft.
Ezután következnek hosszan a meliorationes. “Meliorationes”, amelyekkel az új tulajdonos a portio értékét növelte, pl.: új telepítésekkel, az alattvalók számának és szolgáltatásainak növelése – új kocsmaépület – új szántóterületek feltörése, de ezek megművelésére nem elegendő a felhasználható robotmunka
Az Összeírás hivatkozik korábbi bulyi Conscriptiókra: 1764-es Conscriptio Balásiana – 1766-os Conscriptio Balásiana – 1772-es Conscriptio Orszaghiana – 1773-as Conscriptio Szurkovichiana, illetve Szurkovichiana-Orszagiana
Krajnik Sándor által megvásárolt volt Vékony, később kincstári portio.
(Szabolcs m.): Buly

Tartalomgazda