HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 002.

Dátum 1778
Jelleg

Eredetijét 1849-ben átadták Horvátországnak, a regesztalapokon közölt adatok az UIC Indexből vannak (Tom. XIX. 196–99)

Szöveg

Conscriptio et Aestimatio, az összeírás okát és végrehajtóját az Index nem jelzi.
Kamenzko:
Conscriptio et aestimatio monasterii patrum Paulinorum in possessione Kamenzko Zágráb megyében és a monostor tartozékainak.
Ehhez csatlakozik
Individualis conscriptio colonorum a pálos atyák Kamenzko birtokán élőkről, akik az ott folyó Colapis pataknak a jobb partján élnek és ott vannak birtokaik, In originali. Ehhez csatlakoznak a következők:
1) Az 1. szám alatt: a fentemlített monostornak az aestimatioja a falakat illetőleg, a kőmíves mester által 1778-ban végrehajtva. In originali.
2) A 2 szám alatt: A fentemlített monostornak az aestiamtioja a köveket illetőleg a kőfaragó által 1778-ban végrehajtva. In originali.
c) A 3 szám alatt: Ugyanazon monostornak az aestimatiója az ácsmester útján 1778-ban végrehajtva. In originali.
d) A 4 szám alatt: Az emíltett monostornak az aestimatioja a lakatos mester útján 1779-ben végrehajtva. In originali.
e) Az 5 szám alatt: Az említett monostornak az aestimatioja az asztalos mester útján, 1778-ban végrehatjva. In originali,
f) A 6 szám alatt az említett monostornak az aestimatioja az üveges ember útján 1778.
g) A 7 szám alatt: Az említett monsotornak az aestimatioja a fazekas mester útjná 1778-ban végrehajtva. In originali.
A fentiek mellett találhatók: 1778-ból: Summaria aestimatio ecclesiae patrum Paulinorum monasterii Kamenczkoviensis, minden aláírás nélkül.
Ennek mellékletei:
Az A) betű alatt: Az említett egyháznak az aestimatioja az építőmester útján 1778-ban végrehajtva. In originali.
A B) betű alatt ugyanazon egyháznak az aestimatioja a kőfaragó útján, 1778-ban végrehajtva. In originali.
A C) betű alatt az emíltett egyháznak az aestimatioja az ácsmester útján, 1778-ban végrehajtva, In originali.
A D) betű alatt a nevezett egyháznak az aestimatioja a lakatosmester útjná, 1778-ban. In originali.
Az E) betű alatt az említett egyháznak az aestimatioja a lakatosmester útján 1778-ban végrehajtva. In originali.
Az F) betű alatt az említett egyházban az ablakok aestimatioja az üveges mester útján 1778-ban. In originali.
Kamenzko monasterium Zágráb megye a pálos rend birtokában.

Tartalomgazda