HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 049.

Dátum 17. század közepe
Jelleg

4 oldal, latin nyelvű, hitelesítés néküli kamarai fogalmazvány.

Szöveg

Conscriptio, amely, mint az előző UC 142 : 48, a kamara házi használatára készült feljegyzésnek látszik, az írásforma és a szövegben előforduló dátumok valószínűsítik a véleményezett dátumot. Készítője: nincs jelezve.
Bona arcis Zendreő impignorata.
Possessio Besseneő cum praedio Kelechen:
1617 július 15-én zálogosította el a kamara Senniey Péternek és feleségének: Chiaztay Magdolnának és a másik Péternek, fiának és örököseiknek 3300 magyar forint értékben, még pedig aranyban 339 ft., 2 ft. 15 dénárjával számítva, tallérban 205 ft., 1 ft. 25 dénárjával számítva. új pénzben 945 ft. 90 dénárjával számítva fehér forintokban 1069 ft., 20 dénárjával számítva, lengyel pénzben 300 ft., mind oly feltétellel, hogy az összeget hasonló pénznemekben kell letenni.
Sajókeresztur:
1594. július 12-én zálogosította el a kamara és a generális néhai Keczer Zsuzsannának és örököseinek, meg végrendeleti hagyományozottainak 5000 magyar forintért, a következő pénznemekben: 2200 dukátban, 1 ft. 65 dénárjával számítva, 1350 tallérban, 1 forintjával számítva, és 20 forint folyó pénzért. In spatio unius mensis kell visszaváltani és közben másnak nem zálogosítható el. 1602. március 12-én Zokoly Péter hozzávette zálogba még Kysfalud praediumot is 500 magyar forintért, és így a zálogösszeget felemelték ötezerötszáz 5500 magyar forintra.
Chehy et Galwachs:
Una cum vinea in promontorio Zendreöiensi sita. Ezeket együttesen zálogba adta 1608. március 10-én a fiskus Comissiorum “per magnificum dominus Andrea Doczy” Gregorio Forwertkth és feleségének Kürthy Erzsébetnek “de Kys Udvarnok” törvényes leszármazottaiknak 3975 forintért. Jelenleg Kürthy György és Ferenc bírják azokat.
Oppida Geömeör, Pelseöch et possessiones Edelin, Sáp et Visnio:
A kamara 1604. március 1-én adta zálogba Rákóczy Zsigmondnak és törvényes örököseinek 47.000 magyar forintért.
Keöwy és Deresk:
1601. május 9-én adta bérbe a fiskus Thurzó György nádor révén Zechy Tamásnak és Györgynek, és mindkét nembeli örököseiknek 6500 magyar forintért. – Addig tarthatják, míg az egész összegért nem tesznek nekik eleget.
Rákos et Nandras:
1604. május 28-án adták bérbe magnifico quondam Johanni Jacobo a Rottal oly feltétellel, hogy ha a kamara 1012 ft. 50 dénár tartozását bizonyos a nevezettnek ünnepig le nem teszi, a birtokot azonnal le lehet foglalni, és a teljes kifizetésig kézben tartani. – Jelenleg Fullackhoz vannak lefoglalva.
Liche:
Ez is először 1604. október 4-én ugyanannak a Rottal Jánosnak volt elzálogosítva 3027 magyar forintért. – 1610. augusztus 24-én Korlath István szendrői kapitány hozzáadott 500 forintot és a javadalmazásából 1172 forintot, úgy hogy a zálogösszeg felment 4669 magyar forintra. Ez összegért váltotta magához Zichy Tamás és azóta ő bírja.
Lad:
Forgach Zsigmond és Doczy András a kamara részéről 1607. augusztus 10-én 1000 magyar forintért elzálogosították Olasz Illésnek egy jobbágysessio kivételével, mely Nagy Pétert illette.
Rudabania, Geöreömbell és Paskaháza:
1607. december 7-én Rudolf császár a néhai Rakoczy Lajosnak adományozta zálog címén usque ad tempus redemptionis, még pedig 11.400 magyar forintért.
Vámos, Pálfalva és Arnoth nevű birtokrész:
1598-ban 12.000 magyar forintért Rákoczy Zsigmondnak lett elzálogosítva, “per Archiducem Maximilianum”
Zendreő (Szendrő) vár elzálogosított birtokai.
Zendrő (Borsod m.) – Besseneő tartozéka (Borsod m.) – praedium Kelechen – Sayokeresztur (Borsod m.) – (=Csehi és Galváta) (Borsod m.) – Geomeor, Pelseőcz (Gömör m.) – Edelin, Sáp, Visnio (Borsod m.) – Keövy, Derecsk (Gömör m.) – Rakos, Nandras (Gömör m.) – Viche (Gömör m.) – Lad (Borsod m.) – Rudabania, Geőreőmbell (Borsod m.) – Paskaliaza (Gömör m.) – Vámos, Palfalva, Arnóth (Borsod m.)

Tartalomgazda