HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 024.

Dátum 18. század
Szöveg

Conscriptio et aestimatio
Treschanovacz:
Jobbágyok névvel, testvérek, fiak száma, lányok. – Telkük nagysága. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, borjak, kecskék, juhok, disznók, méhek. – Szántóik holdakban egyenként. – Pozsegától való távolsága, síkságon fekszik, kiterjedése. – Termékeny szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága holdakban. – Szőlői, erdői nincsenek. – Két kis maloma folyócskán. – Többnyire szakadárok (görögkeletiek) lakják, néhány katolikussal. – Határai. – Telkek összegezése, censusuk. – Robot összegezése, értéke. – A két malom censusa. Az egész összegezése, kamatjövedelme 6, 5, 4% hozammal.
Teknich:
Részben katolikus, részben szakadárok lakják. – Termékeny szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Malom censusa.
Pertoloszy:
Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága holdakban. – Kevés újonnan ültetett szőlő, nagyságuk kapásokban. – Két malom a folyócskán. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Katolikusok lakják.
Raszkasznie:
Csak szakadárok lakják. – Szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága holdakban. –Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. –Malom a folyócskán.
Kopriuna:
Szakadárok lakják. – Termékeny szántók nagysága holdakban. –Kaszálók nagysága holdakban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Malom.
Kuinik:
Oláhok lakják főleg. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága holdakban. – Erdők épület és tüzifára, makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Malom.
Paszkovczi:
Szakadárok lakják. – Termékeny szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Malom.
Orliovacz:
Katolikus nép lakja. – Termékeny szántók nagysága holdakban. – Kaszálók nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Makkos erdő tüzifára is, nagysága holdakban. – Három malom a folyón.
Végén nem összegezi a jövedelmeket.
Kincstári birtok. Bresztovaczi uradalom.
(Pozsega-Verőce m.): Treschonovacz – Teknich – Pertoloszy – Raszkasznia – Paszkovczi – Orliocz

Tartalomgazda