HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 023.

Dátum 17. század
Szöveg

Conscriptio
Sznegauich:
Jobbágyok névvel, nős férfiak, fiak, lányok száma. – Telkük nagysága. – Állataik: lovak, tehenk, üszők, juhok, kecskék, méhek. – Szőlőik nagysága kapásokban. – Búzával, rozzsal, árpával, zabbal, kölessel, kukoricával elvetett korecek, holdakban. – Rétjei nagysága kaszásokban. – Mindig falu volt, Pozsegától való távolsága. – Török uralom idején török parasztok lakták, most rácok. – Telkek, elhagyottak nincsenek. – Határai. – Hat hold szántója van, hegyes, vagy terméketlen nincsen, templom, kúria sincsen. – Földesurat nem ismerték, mert jövevények, most kezd népesedni a helység; török császárnak fizetett adóról sem tudnak. A császárnak jelenben fizetett adó.
Czeczhauacz:
Mindig falu volt, török parasztok lakták, most rácok. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban, makkosak külön feltüntetve. – Malom. – A hegyen lerombolt puszta vár. – Hadiszolgálat teljesítésére kötelezettek.
Kapriuna:
Mindig falu volt, török parasztok lakták, jelenleg rácok. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Mivel jövevények, török földesurat nem ismerték. A császárnak fizetnek.
Kuhinyik:
Mindig falu volt, török alatt törökök lakták, most rácok. – Termékeny és rosszabb szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők hozzávetőleges nagysága. – Szőlők nincsenek, de lehetne telepíteni.
Orlyauacz:
Mindig falu volt, török alatt törökök lakták, most katolikusok. – Termékeny és rosszabb szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Erdő tüzifára és makkoltatásra, nagysága holdakban. – Lerombolt vár, Szt. Rókus tiszteletére emelt templom.
Paszkouaczy:
Mindig falu volt, törökök lakták, most rácok. – Termékeny és rosszabb szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára és makkoltatásra, nagyságuk holdakban. – Szőlők. – Malom.
Kraszna:
Mindig falu volt, törökök lakták, most rácok. – Termékeny és rosszabb szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Malom.
Desevczy:
Mindig falu volt, törökök lakták, jelenleg részben katolikusok, részben rácok. – Termékeny és hegyes szántók, holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők nagysága holdakban. – Malom.
Bullomache:
Mindig falu volt, törökök lakták, jelenleg rácok. – Termékeny és hegyes szántók holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Szőlők nagysága kapásokban. – Rétek nagysága holdakban.
Gigerouczy:
Mindig falu volt, törökök lakták, most rácok. – Termékeny és hegyes szántók, holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, holdakban. – Malom.
Borichevacz:
Mindig falu volt, törökök lakták, most katolikusok. – Termékeny és rosszabb szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Malom.
Villicha Szello:
Mindig falu volt, török alatt katolikusok lakták, jelenleg rajtuk kívül rácok is. – Termékeny és rosszabb szántók holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők épület és tüzifára, nagyságuk holdakban. – Malom.
Szkenderovczy:
Török alatt lakatlan volt, most kezd újra népesedni. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Erdők épület és tüzifára, nagyságuk holdakban. – Malom. – Török földesúr nem volt.
Jakuplye:
Mindig falu volt, török alatt részben török, részben katolikus parasztok lakták, jelenleg katolikusok. – Termékeny szántók holdakban, rosszabb minőségűek nincsenek. – Erdők épület és tüzifára, nagyságuk holdakban. – Két malom a folyón. – Török földesúr Pozsegán lakott, mindenből tizedet adtak neki, és házanként egy munkást évente. – Török császárnak nem fizettek, katonáskodással tartoztak.
Borgyany:
Mindig falu volt, törökök lakták, most rácok. – Közepesen termékeny szántók, és rosszabbak, holdakban, rétek. – Erdők tüzifára, holdakban. – Malom.
Kincstári birtok.
(Pozsega m.): Sznegauich – Chechauacz – Kapriuna – Kuhinyik – Orlyauacz – Paszkouaczy – Kraszna – Deseuczy – Paulovczy – Bullomache – Gigerouczy – Borichevacz – Villinka Szello – Schederouczy – Jakuplya – Borgyany

Tartalomgazda