HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 127. - No. 025.

Dátum 18. század
Szöveg

Conscriptio
Mihalyevczy:
Jobbágyok névvel, férfiak (testvérek), fiak száma. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, üszők, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Szőlőik nagysága kapásokban. – Búzával, hajdinával, kölessel, kukoricával elvetett holdjaik (árpa, zab semmi). – Rétjeik nagysága kaszásokban. – Holdak összegezése (valójában a telkekhez tartozó szántóföld). – Mindig falu volt, a pozsegai vártól való távolsága. Török uralom alatt törökök lakták, most katolikusok görögkeleti szakadárokkal keverten. A terület visszafoglalásától 1698-ig katonai szolgálatot teljesítettek, a Caraffa-féle bizottság jöveteléig, most már parasztok. – Házacskáik ennek a vidéknek a szokása szerint nagyon hitványak, sövényből csinált, szalmával fedett. – Szántók nagysága holdakban, királyi mértékegység kötelével mérve; rosszabb szántók holdakban. – Kaszálók nagysága holdakban. 24,5 holdból áll egy telek, így számítva a telkek száma, lakottak és puszták. – Lakosok (családfők) száma. – Erdők a lakosság használatára, leginkább vesszőkből és bokrokból, csak tüzifára, nagyságuk holdakban. – Más tartozéka, legelő, nincsen, csak egy meglehetősen kis malom. – A helység síkságon fekszik, kiterjedése, határai. – Jelenlegi lakói Boszniából települtek. – Adózó falvak módjára közösen fizetett telek és robotcensus. Keresztény földesúrról nem tudnak, sem senki követelő nem jelentkezett eddig rá a pozsegai provizorátuson.
Turnich:
A megejtett összeírás után még három lakó tért vissza a helységbe, nevük. Mindig falu volt, török alatt részben török, részben katolikus parasztok lakták, most részben katolikusok, részben görögkeletiek. Visszafoglalástól katonai szolgálatot teljesítettek, most már parasztok. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Községi erdő tüzifára, kicsi, nagysága holdakban. – Kis malom. – Török földesúr Pozsegán lakott, neve, mindenből adott tizeden kívül mással nem tartoztak. Keresztény földesúrról nem tudnak, nem is hallottak, igénylő sem jelentkezett. Török alatt a császárnak semmit sem fizettek, most katonai portiópénzt fizetnek közösen. Török császárnak közösen fizetett adó.
Allaginczy:
Csak búzavetésük van. – Mindig falu volt, török földesúron kívül csupa katolikus lakta. – Termékeny és rosszabb szántók nagysága holdakban. – Rétek nagysága holdakban. – Kis erdők tüzifára, nagyságuk holdakban. – Templom jelenleg nincsen, de beszélnek egy Szt. Simon tiszteletére épült egykori templomról, már romjai is alig látszanak. – Török földesúr neve, helyben lakott, tizeden kívül karácsonyra házanként egy kappant adtak neki, munkásokat aratáshoz és kaszáláshoz; török császárnak házanként fizettek.
(Pozsega m.): Mihalyevczy – Turnich – Allaginczy

Tartalomgazda