HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 036.

Dátum 1752. február 7.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio
Thurzó János, a tiszántúli fiskális javak prokurátora által készített összeírás a korábban néhai Högye Benedek tulajdonát képezett Kis, másként, illetve régebben Mike Pércsen javakról, melyek fiskális javakká lettek. Kelt a helyszínen, a fenti napon.
Mikepércs:
Három jobbágysessio, melyek közül kettőn, a falu közepén épült Högyei Benedek lakóháza. (A ház a conscriptio idején már rozoga állapotban volt. Két szobája s egy konyhája van. A conscriptor itt is, majd végig az egész conscriptióban minden tételnél megadja a becsértékeket is, rénes forintban.) A ház mellett fából épült kocsiszín. A telekhez tartozik egy csűröskert is; a rajta levő csűr azonban már hitvány állapotra jutott az idők folyamán. – A harmadik jobbágysessio deserta állapotban van; pedig ez a sessio is jó helyen: a falu református temploma mellett fekszik. – Sessionalis szántóföldek. (Kapacitásuk: köblösben). Ha munkálják ezeket a sessionalis szántókat, akkor a tizedet is, a kilencedet is megadják utánuk. – A volt Högyei birtokrészhez szabad kocsmáltatási jog is tartozik. (Minthogy ugyanez a jog megilleti a compossessor nagyváradi káptalant is, így a faluban két kocsma is van.) – A volt Högyei portio tartozéka még a szabad faizási jog is. A portiónak kaszáló-tartozéka azonban nincs. – Míg élt Högyei Benedek, addig szabadon kaszálta azt a rétet, mely a káptalané, mert magának vindikálta a szabad réthasználat jogát. Ámde özvegyének, ha kaszáltat a káptalani réten, meg kell adnia a széna kilencedét a káptalannak.
Bodoháza praedium:
A templom (nyilván: a mikepércsi templom) fundusához közel egy deserta sessio itt a Högyei portio tartozéka. Ha e sessio pertinenciális szántóit (kapacitásuk: köblösben) művelik, aki műveli, az megadja utánuk a kilencedet. – Van e deserta sessiónak rét-tartozéka is, mégpedig: "Pratum capax trium curruum bene oneratorum Hungaricorum, ex quibus tertius… titulo Nonae obveniat…" Ugyanebben a praediumban a volt Högyei portióhoz kb. 50 szarvasmarha szabad legeltetésének a joga is hozzá tartozik.
Mikepércsi fiskális javak.
(Bihar m.): Kis, olim Mike Pércs – Bodoháza praedium

Tartalomgazda