HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 037.

Dátum 1754. augusztus 24.
Jelleg

18. század végi kamarai másolat

Szöveg

Conscriptio
Kamarai összeírás a magvaszakadtan elhunyt nemes Kovács Pálnak bényei javairól; a javak közül az ingóságokat megkapja özvegye, az ingatlanvagyon azonban a királyi fiskusra száll. Kelt a helyszínen, a fenti napon.
Bénye:
Egy kisebb nemesi rezidenciális lakóépület a falu "Uj Ucza" nevű utcájában. (A házhoz tartozó beltelek 160 lépésnyi hosszú és 16 lépésnyi széles; a telek mellett, a kert alatt mély szakadék húzódik.) – A rezidenciához tartozik két darab szőlő; az egyik a Palánkos, a másik a Hideg oldal nevű szőlőhegyen (egyiküket ez idő szerint a verbói plébános, másikukat a Bénye falubeli görög: Turnay Tamás használja. – A plébános egy korábbi, végül reá cedált követelés törlesztésének jogcímén használja az egyiket, a görög pedig zálogbirtokosa a másiknak. A görög igen fontos meliorációkat végeztetett el 1751 óta a szőlőben. – Világos, tételes, a kilenc pontba foglalt meliorációs jegyzék, a becsértékekkel együtt: "1mo. Ob sterilitatem terrae pro 30 currubus fimi Fl. Hung. 9. – 2do Mercenariis, fimum eundem dispertientibus solvit Fl 4 den. 20. – 3tio Repletura cum terra eiusdem constitit Fl 4. – 4to Extirpatio fruticum Fl 2 den. 50. – 5to Plantae vitium No. 800 Fl. Hung. 16. – 6to Pro supplantatione earum, fimatio Fl Hung. 4 den. 92. – 7mo Repletio aggerum, Meczenseffiensibus soluta Fl. 8 den. 60. – 8vo Alia reparatio aggerum et lapidibus Fl 13 den. 50. – 9no Exportatio lapidum e vinea Fl 25 den. 50."
Bénnyei fiskális javak.
(Zemplén m.): Bénnye

Tartalomgazda