HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 035.

Dátum 1750. augusztus 7.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio
Korponay Sándor, a szepesi kamarai adminisztráció fogalmazója, egyben ez ügybeni különmegbízottja által készített conscriptio, egyben birtokfoglalás a királyi fiskus javára, a magvaszakadtan elhalt néhai nemes Csathó Mihály Miskolc oppidumbeli javairól. Kelt a helyszínen, a fenti napon.
Miskolc oppidum:
Egyszintes, kőből épült, zsindellyel fedett városi lakóház, melyet Csathó szerzett még életében. A ház a piactér közelében van. – Szomszédait a conscriptor pontosan felsorolja. – A házban van két szoba; közülük az egyik nagyobb, a másik kisebb; a kettő között pedig van egy nagy konyha. – Ugyanazon a városi telken, de a fenti lakóháztól külön épült még egy faépület, mely sárral van beverve, betapasztva. Ebben ez idő szerint egy csizmadia lakik. Az utóbbi faépület mellé épült egy kis istálló. – A főépület nagy szobájában egy, az elhaltnak még életében adott 210 forintos kölcsön kamata fejében Sy Ádám lakik; ha ez a nagy szoba bérbe volna kiadva, évente 20 rénes Ft bért is el lehetne érte érni. A kisebbik szobában maga Csathó lakott addig, amíg élt; ezt szintén ki lehetne most már adni, évente kb. 15 forintos bért lehetne érte elérni. – A fentebb leírt, fából épült, sárral bevert kis házért és a mellette levő kis istállóért a csizmadia eleddig semmit sem fizetett; a férfi ugyanis mesterségével szolgálta az elhunyt Csathó nemesurat, amikor annak szüksége volt erre, felesége pedig a háztartását vezette a magányos nemesnek. – Ha most a kamara bérbe adná ezt a kis udvari házat és istállócskát, legalább évi 10 Ft bért kaphatna érettük. A conscriptor becslése szerint a fundus és felépítményei becsértéke 1000 birodalmi tallérra is felmegy: "siquidem ejusmodi domus Miskolczini charo pretio venduntur." – A kamarai megbízott befejezésül felhívja a figyelmet arra: "quod domus eadem non sit libera, verum censui ipsius oppidi obnoxia, cui actu quoque restantia censualis duorum adminimum annorum inhaeret."
Miskolczi konfiskált javak.
(Borsod m.): Miskolcz oppidum

Tartalomgazda