HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 034.

Dátum 1750. augusztus 7.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio
Korponay Sándor kamarai fogalmazó, egyben kamarai különmegbízott által készített összeírás néhai nemes Kiszel Sándornak Szikszó oppidumbeli, az elhalt magszakadása miatt a királyi fiskusra szállott, s ezért konfiskált javairól. Kelt a helyszínen, a fenti napon.
Szikszó oppidum:
A piactéren egy szalmazsúppal fedett kocsmaépület. (A kocsma szomszédait részletesen felsorolja a conscriptor.) A kocsmában van egy nagyobb szoba, egy kis kamrával, egy kis szoba, kis előtérrel, közbül pedig a konyha. Az épülethez tartozik egy 5 hordó bort befogadó, kőből épült pince. – A kocsma közvetlen tartozéka 4 1/4 köblösnyi szántó, melyet, helyi szokás szerint három nyomásban művelnek. Ez a föld is tizedköteles. A tizedgabona általában 1 köblös körül szokott lenni. A kocsmát a mezőváros nemeseinek közössége bérli, de mivel csak az országos vásárok alkalmával szabad a kimérés, az évi árenda mindössze 14 vonásforint. – A kocsmaépület kisebbik szobája ez idő szerint bérbeadással van hasznosítva; egy zsellér lakik benne, családjával, s fizet érte évente 51 krajcárt. – A kamarai megbízott ezután a mezőváros határában a Szilas, a Magyarhegy, a Miklós, a Ragally nevű promontóriumokon konfiskál az elhalt után egy-egy darab szőlőt. E szőlők egyikében van egy 40 hordó kapacitású pince is.
Szixo-i konfiskált javak.
(Abaúj m.): Szixo oppidum

Tartalomgazda