HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 033.

Dátum 1744. november 26.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio
Bitto István újhelyi tricesimator által, a kamarai tanács utasítására végrehajtott összeírás Szent Mária possessióról, mely az egri püspök tulajdona. A püspöki szék megürülvén, a kamarai tanács ideiglenesen, a püspöki szék betöltéséig, le is foglaltatja a falut Bittóval a kamara javára. Kelt ugyanott, a fenti napon.
Szent Mária:
A taksás subditusok táblázatos névjegyzéke, az alábbi adatokkal: 1. A taksás subditusok neve. – 2. Telkének nagyságrendje. – 3. A tőle évente járó taxa. – A conscriptor házról házra haladt, innen adódik az, hogy itt sorolta fel a deserta sessiókat is, ezeknél a 2-es és 3-as fejrovatokat üresen hagyva. De ezeknél a desertáknál is megjegyzi azt, hogy ki volt a sessión ült utolsó jobbágy. – Az összesítésből kitűnik, hogy a 26 és 1/2 jobbágysessio után 60 Ft 34 krajcár a befolyó évi taxa. – A táblázatos részt szöveges indokolás, illetve leírás követi. Rövid tartalma: A falu egy utcasorból áll, É-D fekvésű, keleti oldalán, a Tisza folyónak egy, a helybeliek által Ticzenek nevezett ága a határa; nyugati oldalán van egy mocsár, amely közvetlen összeköttetésben van egy makktermő tölgyerdővel; ebben az erdőben jó makktermés esetén 400 sertés is meghízik. – Korábban a földesúr a faluban egyáltalán nem gyakorolta a kocsmáltatást; ebben az esztendőben azonban az újhelyi plébános, ki egyben egri kanonok is, próbaképpen évi 5 forintért árendába adta ki. – A halászati jogból eleddig alig akadt valamicske jövedelem; ha lennének, akik vállalkoznának a halászati jog bérletére, akkor a fogás 1/3 része illetné meg a földesurat. – A falu határa mocsaras terület, ebből adódik az, hogy a szántóföld kevés. Az itteni szokás szerint két nyomásban gazdálkodnak. Vetéseiket gyakran elpusztítja a Tisza áradása. – A subditusok megadják a gabonakilencedet. – A földesúri réteket sem kíméli a Tisza árja, gyakran elönti ezeket is. Vannak olyan rétdarabok is, melyeket csak tartós szárazság esetén lehet kaszálni. – A falu egyébként a Tisza-Bodrog-Latorca folyók közé települt. – A tricesimator kísérőlevéllel küldi fel a kamarai tanácshoz a conscriptiót, melyet a fenti tartalommal készített. Ebben a kísérőlevélben azt kéri a kamarai tanácstól: mihelyt meglesz az új egri püspök, s át kell majd adni neki a falut s tartozékait, adjon majd ki haladéktalanul új dekrétumot erre a kamarai tanács (a viták megelőzésére).
Szent Marja püspöki possessio.
(Zemplén m.): Szent Marja

Tartalomgazda