HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 026.

Dátum 1730. október 18.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Inventarium
Thurzó György kamarai különmegbízott által készített inventárium, a kamarai tanács utasítására, a Kaza possessióbeli fiskális birtokrészben található ingó javakról és terményekről. Kelt ugyanott, a fenti napon.
Kaza:
Tiszta búza a pincében ("in celario), kilában. – Tizedjövedelemből származó árpa (kilában). – Zab (kilában), borsó (kilában). – Régi kenyérgabona (kilában, de már hasznavehetetlen, mert megrágták a férgek, egerek.) – Három veremben kétszeres kenyérgabona (kilában). – Ocsu (gabonaalja = retrimentum) kilában. – Ezután az asztagban, szalmájukban álló gabonaféléket veszi számba a leltározó, mindenütt megmondva, hogy az asztag hány kereszt és töredékben hány kéve gabonát tartalmaz; vagy ha asztagnyi gabona nincs valamelyik fajtából, akkor azt jegyzi fel, hogy hány keresztet s töredékében hány kévét tesz ki az inventált gabona. Fajták szerint így, szalmájukban, az alábbi gabonaféléket veszi számba. – Allodiális eredetű kétszeres; tizedből eredő őszi búza; kilencedből eredő tavaszi búza. Majd a szénát veszi számba; a kazlak nagyságát kocsi szénában adja meg. (Van az 1730. évi termésű szénán kívül 1729. évi kaszálású is; a szénánál megadja a becsértékeket is.) – Utána visszatér a leltározó a pincéhez, melyben a leltár elején a szemesgabonát vette számba, s most tárgyakat leltároz ugyanott, mindegyiküknek megadva becsértékét is a jelentősebbek közül: Tölgyfa kádak; új hordók (nagyságuk: urnában; ezeket a pálinkafőzésnél, a cefréhez, illetve a lepárláshoz használják:) "Vasa nova duo, quodlibet urnarum octo, pro exurenda palenca (=pálinka) deservientia; tertium urnarum 3, pro fistulis… crematorys serviens…" – Utána: öreg boroshordók, söröshordók következnek (ezeket azonban csak darabra adja meg a leltározó, űrtartalmukat, becsértéküket nem közli). Szalagfűrészek vasból, továbbá: "Mensa educillaris una, vulgo csapszék." – Iccés űrmértékek, boroskancsók és nagyobb borosüvegek. Zsindelyszög (több, mint 2000 db). – Zsindelyek. – A kocsmáros szobájában: asztalok és egy nyoszolya. A sajó-ivánkai kocsmánál is: iccés űrmértékek, egy hosszú kocsmaasztal és egy csapszéknek szolgáló asztal. – Fenyőfadeszkák. – Borecet (hordóban).
Kazai fiskális portio.
(Borsod m.), Kaza

Tartalomgazda