HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 025.

Dátum 1729. október 12.
Jelleg

Egykorú kamarai fogalmazvány.

Szöveg

Aestimatio
Kamarai becslés a fenti possessióról. Az aestimator neve nincs feltüntetve a fogalmazványon. Kelt Pozsonyban, a magyar kamara főszámvevőségén, a fenti napon.
Szent Mária:
Ez idő szerint a faluban van 17 olyan jobbágysessio (nagyságrendjüket itt nem adja meg az aestimator), melyeken ülő jobbágyoknak igásállatuk van, s 6 olyan sessio, melyeken ülő jobbágyoknak nincs igavonójuk. – Az igásállattal rendelkező jobbágyok kötelesek évente "…conjunctim tribus Aratris per tres dies arare, araturam illam semento Domini inseminare, fructumque demetere…" (Mindezeknek a munkáknak, mind az alább következő szolgáltatásoknak mindenütt megadja az aestimator a Ft-dénárban kiszámított becsértékét is.) – Továbbá: köteles minden, telken ülő jobbágy 3 napon át a földesúr számára kaszálni, s a lekaszált szénát felgyűjteni. – Egyéb szolgáltatásaik: együttesen adnak 20 csirkét. Szolgáltatják a gabonakilencedet. – (Itt az aestimator igen ritkán előforduló indokot: a madárkártételt jelöli meg annak okául, hogy miért kénytelenek a subditusok ebben a faluban rozsot termelni:) "Notandum: in hocce Territorio praeter Siliginem aliud frumentum propter copiam voluerum inseminari nequit." – Ezután az aestimator a makktermő erdők jövedelmét adja meg (bázisa: a makkon meghízlalható sertések száma). – Végül a fenti tételekből eredő évi jövedelmeket összeadja, s a kamarai szokásos számítási mód szerint ezeket 6, illetve 5%-os kamatbázison visszatőkésíti, s így adja meg az egész possessio becsértékét.
Szent Mária possessio.
(Heves m.): Szent Mária

Tartalomgazda