HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 027.

Dátum 1751. december 30.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio
Insom Krisztián és Thurzó György kamarai megbízottak által készített, Thurzó György 1731. június 13-i nagyobb összeírását alapul vevő összeírás a makkos-hogykai fiskális birtokrészről. Kelt a szepesi kamarai adminisztráció számvevőségén, Kassán, a fenti napon.
Makkos-Hogyka:
Az ez idő szerint kamarai kezelésben levő fiskális birtokrészt korábban néhai Kőrösi György bírta zálogban. – Taksás, szabad költözésű, egy-egy negyedtelken ülő két jobbágycsalád. Évi taksájuk családonként 3 Ft. – Egy örökös jobbágy, ki szintén negyedtelken ül, van egy tehene s egy darab szőleje, "…hicce subditus loco laborum praestat vini vas unum, praevalens Hungaricales florenos 10." – Volt itt a birtokrészen még két örökös jobbágy fivér, de közülük az egyik elment más faluba, s ott beállt kocsisnak egy szolgabíróhoz (a forrás a falut nem nevezi meg, de a szolgabíró nevét megadja), a fivére pedig ugyanebben a faluban más szolgálatot vállalt; a két fivér után maradt egy deserta negyedsessio. – Tovább deserta negyedsesssiók. – Amikor lakottak voltak a sessiók, kétnyomásos gazdálkodás folyt rajtuk. – A sessiók pertinenciális szántói erősen rászorulnának trágyázásra. – Zálogban bírt szántók (kapacitásuk köblösben) és zálogban bírt rétek (hozamuk: kocsi szénában). – A sessiók utáni szolgáltatásokkal kapcsolatban megjegyzik a conscriptorok: "Post Sessiones in Terris nullam praestant Decimam, Vini vero praestare tenerentur, Sed quia desertae essent vineae, fructus hucusque nullus." – A falu határában vannak makktermő erdők, melyek a regéczi uradalomhoz tartoznak, de amelyekbe az elhunyt korábbi zálogbirtokos: Kőrösi György minden térítés vagy ellenszolgáltatás nélkül behajthatta sertéseit, sőt: az erdőkben szabad legeltetési és faizási jog is megillette. – A conscriptor a befejező szakaszban az alábbiakat írja a birtokrész korábbi tulajdonjogi helyzetéről: "Haec possessio jure hypothecario per Kőrössium possidebatur, quae inhypothecata est per Dominum Judicem Nobilium Stephanum Fogarassy, in quali summa, ignoratur."
Makos Hogyka-i fiskális portio.
(Zemplén m.): Makos Hogyka

Tartalomgazda