HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 001.

Dátum 1549–1551
Jelleg

Mutatókönyvi bejegyzés alapján.

Szöveg

Inventarium; urbarium; conscriptio
A fasciculusban az irat helyén a 18. század végéről származó őrjegy van, mely szerint az e jelzet alatt őrzött iratot - mint a mutatókönyvből kiderül: füzetet, illetve kisebb kötetet - 1784. július 8-án kelt kamarai határozat alapján a kamara átküldte a Causarum Regalium Directornak. Az expeditio 1785. december 13-án történt meg. – Sem e levéltárnoki őrjegyből, sem egyéb levéltári segédletből nem állapítható meg az irat tényleges holléte, s az sem, hogy egyáltalán megvan-e még. – Az alábbiakban a - viszonylag részletes - mutatókönyvi bejegyzés alapján közöljük a fenti jelzet alatt egykor őrzött irat, illetve kötet tartalmát. Arra viszont felhívjuk a figyelmet, hogy a mutatókönyvi tartalmi kivonatban a helységnevek erősen hibás olvasat alapján kerültek bele a mutatókönyvi helynévjegyzékbe. – A bejegyzés szerint az irat egy több, mint 91 folio (azaz: több, mint kétszer ennyi oldal) terjedelmű, bekötött könyv volt, amelyben az alábbi iratok voltak egybekötve: Első irat: (Fol. 8–26-ig) Az irat egy 1549-ben készült ingóleltár volt azokról az ingójavakról, melyeket néhai Thurzo Elek özvegyétől váltott vissza a kamara; e leltárt kamarai bizottság készítette, élén Kis Semjéni (az Elenchusban tévesen: "Kis-Serjéni") Ferenc rationum magisterrel. – Második irat: (Fol. 27-től 34-ig) Ez az irat is az 1549. évből való volt. Zwcha várának és pertinenciáinak számbavétele ("connumeratio"-ja) volt. E javakat Podmaniczky Rafael engedte át a királynak. Megvolt egyben az egyes possessiókból, illetve az egész várbirtokból befolyó jövedelmek jegyzéke is. (Az oldalt jegyzett települések közül Zwcha arxtól kezdődően Kolychanig bezárólag.) – Harmadik irat: (Fol. 34/v-től 46/v-ig.) Az 1549. esztendőben felvett inventarium azokról az ingójavakról, melyek Zwcha várának a király javára történt átadásakor a várban voltak, s amelyek átadásra is kerültek. – Negyedik irat: (Fol. 47–48/v.) 1550-ben készült inventarium a királyi tulajdonban levő Trencsén várában, az ottani domus regiaban, valamint Privigye mezővárosban fellelt dézsmaborokról és egyéb ingóságokról. – Ötödik irat: (Fol. 49/r.) Egyszerű felsorolás a Trencsén várához tartozó településekről. (A túloldali helységnévjegyzékben Peczenyedtől Zawodaig.) – Hatodik irat: (Fol. 49/v) Egyszerű felsorolás Zwcha várának tartozék-possessióiról. (Mint fentebb, a második iratnál.) – Hetedik irat: (Fol. 50–71.) A trencséni várbirtok urbáriuma. (Települések: mint az ötödik iratnál.) – Nyolcadik irat: (Fol. 72–86-ig.) A zwchai várbirtok urbariuma. (A helységek: mint fentebb, a második iratnál.) – Kilencedik irat: (Fol. 87–90/r.) A lykavai várbirtok urbariuma, inventariuma, és egyéb, e várbirtokra vonatkozó rövidebb iratok, 1551-ből. (Helységek: Lykava arxtól Lypcze oppidumig.) – Tizedik irat: (Fol. 91–91/r.) Liptóújvár várának és tartozékainak összeírása, valamint a várbeli fegyverzet és lőszer inventariuma. (A helységek: Wywar arx-tól Wyzodnaig.) – Tizenegyedik irat: (Fol. 91/v-től a kötet végéig.) A lykavai várbirtok 1551. évi conscriptiója. (Helységek: mint a kilencedik iratnál.)
Királyi tulajdonba került, volt magánjavak.
(Trencsén, Liptó m.): Trenchin arx – Zucha arx – Nagy Zwcha – Hrabolkha – Puszta Zucha – Newszowa – Zerny – Kolychan – Prewgye oppidum – Peczenyed – Nagy Klyivén – Dwbove-Gyelo – Koknachyovych – Radna parva – Hornyan – Bobotha – Bobotha Lehotha – Radna magna – Zwynna – Chymenna – Mnyk-Lehota – Zablaho – Rozwagh – Nagh Zsarkocz – Byrowech – Thwrna – Dwbnycha – Dryethoman superior – Dwbra – Kwbra parva – Orokowe – Zelech – Kwbra Welka – Zlathowecz – Bela-Walachorum – Thepla – Zawoda – Lykava arx – Stankoweny – Gombas – Zwosso – Herbolthoua – Lykawka – Lyzkowa – Bodogazzon – Jarbowycze alias Jarkowycze – Selnicza – Tarnocz – Pálfalwa – Kis Bobrenicz – Nagy Bobrocz – Zakolcze – Rosemberk oppidum – Rudlewa – Feyer-patak – Wlkelyncz – Czernowa – Lebelle – Bossessenyowa – Patak – Iwakowa – Teppla – Lucsky – Lyzkafalwa – Lypcze oppidum – Wywar arx – Werbicze – Illyano – Plostin – Dowallo – Hibe – Wyzodna

Tartalomgazda