HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 014.

Dátum 1712. január 16.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio
Kamarai összeírás az oldalt jegyzett települések promontóriumain levő fiskális szőlőkről. Készítették: Nehéz Bálint, Gyulay Zsigmond és Borhely György, a hegyaljai fiskális szőlők kamarai inspektorai. Kelt Tokajban, a fenti napon.
Az összeírás táblázatos formában készült; a táblázat fejrovatai az alábbiak: – 1. A szőlőhegyek neve. (Itt mindenütt az oldalt jegyzett helységek nevei szerepelnek.) – 2. A szőlők birtokjoga. (Ebben a rovatban azt jegyezték fel a conscriptorok, hogy régi kamarai kezelésben levő szőlőről van-e szó, vagy ha konfiskálás, vagy magszakadás révén került a királyi fiskus tulajdonába s a kamara kezelésébe a szőlő, ki volt az eredeti tulajdonosa.) – 3. A szőlők neve. (Minden darab szőlő helyi, népi neve, pontosan leírva.) – 4. A nyitás és a metszés költsége Ft-dénárban, a 3. pont alatti minden egyes darab szőlőre. – 5. A karók és lemetszett venyigék összegyűjtésének költsége, ugyanúgy. – 6. Egy kapálás költsége, ugyanúgy. – 7. A karók beverésének költsége. (Ebbe a rovatba, átírva egész oldalasan a rovatot, három darab szőlő kivételével, melyeknél Ft-dénárban megadja az összeget, ez a szöveg került: "Diurna solutione finiuntur." Ebből az következik, hogy a három szőlőnél viszont akkordban adhatták ki ezt a munkát.) – 8. A kötözés költsége, tételesen, Ft-dénárban. – 9. A kötözés javításának (értsd: az utánkötözésnek, a második kötözésnek) a költsége, ugyanúgy. – 10. A takarás költsége, ugyanúgy. – 11. Adtak-e vissza a szőlőből. Ebbe a rovatba azt jegyezték fel a conscriptorok, ha hozzátartozó vagy leszármazó impetratornak királyi rezolució útján visszaadott a szőlőből a fiskus, vagy éppen az egész szőlőt visszakapta az impetráló. – 12. A visszatartás. (Ebbe a rovatba a "retenta" jelzést írták azokhoz a szőlőkhöz, melyeket a kamara maga műveltet, tehát melyeket saját kezelésben tartott meg.)
Hegyaljai fiskális szőlők.
(Zemplén m.): Tokai – Tarczal – Talya – Mad – Zombor – Bodrog Keresztur – Erdő Benye – Liszka – Sadany – Tolcsva – Ujhely

Tartalomgazda