HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 015.

Dátum 1712. október 3.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio
Kamarai összeírás néhai Keczer Ambrusnak felső-kemenczei birtokrészéről, abból az alkalomból, hogy a birtokrész hűtlenségi ítélet nyomán a királyi fiskus birtokává lett. Készítette: Medveczky János, a szepesi kamarai adminisztráció esküdt főjegyzője. Kelt Alsó-Kemenczén, a fenti napon.
Felső-Kemence:
Nemesi udvarház, mely azonban három esztendővel ezelőtt: "Subito flammam concipiendo, perflantibus Austris adeo conflagravit, ut nonnisi rudera et fundum ejusdem videre esset." – Tartozékai: curialis szántók (három nyomásra, kapacitásuk kassai köblösben); curialis rétek (hozamuk: kocsi szénában). – Egy egykövű malmocska ("molula"), melynek évi jövedelme 18 köblös kenyérgabona körül van. A molnár ezenkívül köteles egy sertést 2 éven át nevelni, illetve meghízlalni. ("Sabellicum praeterea unum per spatium duorum annorum saginare tenetur.") – Subditusok táblázatos névjegyzéke, az alábbi adatokkal: a) a jobbágy neve; – b) fiainak száma; – c) állatainak száma (ló, ökör, tehén, sertés); – d) telkének nagyságrendje. – Valamennyi igásállattal rendelkező subditus köteles "tribus diebus pedes Domino Terrestri laborare…" – Deserta negyed- és félsessiók. – Mind a curialis szántókat, mind pedig a deserta jobbágysessiók pertinenciális szántóit a subditusok szokták megmunkálni. Tizedet kell utánuk szolgáltatniuk abból, amit ezekbe vetnek. – A folyó, 1712. évi tizedet azonban Petheő Mihály provizor elszállíttatta, így a conscriptiót készítő, de egyben a konfiskálással is megbízott kamarai officialis az egész idei tizedgabonát nem tudta lefoglalni, ámde: "remanserunt tamen aliquot manipuli Siliginis in horreo cujusdam Rustici, super quibus manum Fisci posui". – Kevés idei széna is volt a szérűn. – A portióhoz tartozó erdő elegendő tüzi- és épületfát ad a subditusoknak. – Végül a kamarai megbízott külön is kijelenti a zárószövegben, hogy a szepesi kamarai adminisztráció dekrétuma alapján járt el a fenti conscriptio elkészítésénél, egyben a fenti birtokrész konfiskálásánál.
Felső-Kemencze-i Keczer-portio.
(Abaúj m.): Felső Kemencze

Tartalomgazda